Ostrzeżenie o ryzyku

  • Potwierdzam, żeuzyskałem/amdostęp do handlu na platformie demonstracyjnej i / lub zapoznałem/amsię z przewodnikiem szkoleniowym. Rozumiem istotę handlu na rynkach finansowych, znam metody handlu i uświadamiamwynikające z nich RYZYKA. Ponadto uświadamiam ryzyka związane z handlem na rynku Forex i / lub Opcjami („trading”).
  • Zapoznałem/amsię z Regulaminem, jego postanowieniami i zasadami (które obejmują m.in. Ostrzeżenie o ryzyku, Politykęprywatności,Politykęprzeciwdziałania praniu pieniędzy,Politykę KYC) (dalej zwane Regulaminem, dla celów niniejszego Ostrzeżenia o ryzyku).
  • Rozumiem każdy z warunków określonych w Regulaminie i zdaje sobie sprawę, że wszystkie warunki określone w Regulaminie są integralnym elementem nieodwołalnej porozumienia między Ostrzeżenie o ryzyku a mną (Regulamin).
  • Mam ukończone 18 lat, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i poprawne, i powiadomię Ostrzeżenie o ryzyku o wszelkich zmianach.
  • Firma Ostrzeżenie o ryzyku nie jest zobowiązana do potwierdzenia przydatności jakiegokolwiek produktu dla mnie, w tym przypadków ukrytych informacji lub braku doświadczenia.
  • Podałem pełne, poprawne i wiarygodne informacje, w tym moją tożsamość i adres zamieszkania.
  • Ostrzeżenie o ryzyku może bez przeszkód i w dowolnym czasie zmieniać wszelkie warunki Regulaminu, publikując wszelkie poprawki na naszej stronie internetowej.
  • Wypełniając ten formularz, składam wniosek i zgadzam się na otwarcie konta osobistego oraz potwierdzam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem wszystkie warunki i zasady, w tym Regulamin i Ostrzeżenie o ryzyku.
Błąd
Wiadomość: