Amerykański ekspert przewiduje gwałtowny spadek dolara

Amerykański ekspert przewiduje gwałtowny spadek dolara

Stephen Roach, główny ekonomista Morgan Stanley Asia, przedstawił swoją prognozę dotyczącą dolara. Stwierdził, że amerykańska waluta pozostaje najbardziej przewartościowana spośród innych głównych walut. W tym roku dolar spadł już o ponad 4,3% i ten trend będzie kontynuowany w przyszłości. Ekspert uważa, że ​​do końca przyszłego roku dolar może stracić 35% swojej wartości. Stephen Roach wymienił 3 główne powody, które się do tego przyczynią. Najważniejszym z nich jest narastająca nierównowaga w gospodarce amerykańskiej. Nastąpi ona w kontekście rosnącego deficytu na rachunku obrotów bieżących i gwałtownego spadku oszczędności krajowych. Spadkowi dolara będzie sprzyjać także wzrost globalnego popytu na inne waluty. Mówimy przede wszystkim o euro i chińskim juanie. Trzecim czynnikiem, który w pewnym stopniu przyczyni się do spadku wartości dolara, jest zanik wyłączności w USA. Stephen Roach jest przekonany, że tegoroczny spadek dolara to dopiero początek.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: