Kto będzie liderem w USA? Co to przyniesie światu? Jak wpłynie to na rynki? Odpowiedzi na te i inne pytania dowiedz się od analityka finansowego, aby poznać najlepszą możliwość zysku! Więcej

Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Jako międzynarodowy broker finansowy CFD crypto, świadczący usługi finansowe, firme jest zobowiązany odpowiednio i z należytą uwagą przestrzegać zasad polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). firme spełnia wymagania międzynarodowych ustaw i przepisów w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy i utrzymuje silną i agresywną pozycję w celu zapobiegania prania brudnych pieniędzy. Nasze surowe zasady i procedury zostały wprowadzone w celu identyfikacji, zapobiegania i informowania o praniu brudnych pieniędzy i wszelkich innych podejrzanych działaniach.

W jaki sposób określane są działania związane z praniem brudnych pieniędzy?

Kiedy przestępcy próbują przenieść nielegalnie pozyskane środki, przenosząc je do legalnego systemu finansowego i nie przyciągając uwagi prawnej, nazywa się to “praniem brudnych pieniędzy”.

Kiedy środki trafią do legalnych systemów finansowych, przestępcy lub terroryści mogą następnie przenosić je między bankami lub produktami finansowymi i wykorzystywać je w nielegalnej działalności, kupowaniu towarów i usług lub nawet finansowaniu terroryzmu.

firme zgłosi wszelkie próby podjęcia przez osobę fizyczną lub firmę działań mających na celu ukrycie pochodzenia i własności wpływów z nielegalnych działań, w tym oszustw, kradzieży, nielegalnego hazardu, handlu narkotykami i innych działań.

Czy muszę potwierdzić swoją tożsamość przed otwarciem konta inwestycyjnego Forex?

Aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy, firme prosi wszystkich naszych klientów o dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość i pochodzenie funduszy przed inwestowaniem z nami. Zwracamy wielką uwagę na sprawdzanie tożsamości naszych klientów i określania charakteru prawnego źródeł środków przed otwarciem rachunku inwestycyjnego FX lub złożeniem depozytu. W ramach tej polityki musisz dostarczyć dokumentację prawną, aby zweryfikować swoją tożsamość, dane osobowe i lokalizację.

Firme prosi o podanie następujących dokumentów w celu weryfikacji tożsamości:

  1. Skan paszportu lub dowodu osobistego (przedniej i tylnej strony dokumentu)

  2. Skan wszystkich kart płatniczych używanych do dokonania depozytu (przedniej i tylnej strony). Tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry na pierwszej stronie karty płatniczej muszą być widoczne wraz z datą wygaśnięcia oraz imieniem i nazwiskiem. Można zasłonić pozostałe numery na przedniej stronie i numer CVV na odwrocie karty.

  3. Wyciąg bankowy – RIB.

  4. Rachunek za usługi komunalne, na którym są widoczne imię i nazwisko, a także adres. (Prosimy o podanie całego dokumentu).

  5. W umowie z klientem firmy firme należy wyraźnie wskazać nazwę odbiorcy – beneficjent konta musi być zgodny z imieniem wskazanym w formularzu umowy klienta. Wszelkie środki, które chcesz wypłacić, muszą być zgodne z numerem konta i nazwą odbiorcy.

Błąd
Wiadomość: