Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy
Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy
Światowi giganci wkrótce ujawnią dochody za kwartał Traderzy w oczekiwaniu zysków Sezon sprawozdawczy

Cashback
z prowizji
do 80%

Każdy trader ponosi wydatki związane z handlem –
chodzi o spread i prowizje maklerskie.

Cashback
Cashback

Spread

Spread to różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży składnika aktywów, którą trader płaci podczas wykonywania operacji handlowych. Spread może być stały lub zmienny. Stały spread nie zmienia swojej wielkości, a kwota zmiennego zależy od sytuacji gospodarczej na rynku, sesji handlowej i poziomu zmienności.

Cashback

Prowizję maklerską

Ponadto każdy uczestnik rynku musi płacić prowizję maklerską za transakcje. Prowizja brokera jest opłatą za zapewnienie dostępu do giełdy. Kwota płacona brokerowi jako prowizja zależy od wyboru brokera i klasy aktywów, którymi handlujesz.

DowMarkets może zwrócić część tych wydatków! Skorzystaj z promocji i
odzyskaj do 80% kwoty
z prowizji i / lub spreadu.

Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci DowMarkets.
Dowiedz się o szczegółach u swojego analityka!

Błąd
Wiadomość: