Forex

Forex online polega na wymianie jednej waluty na inną. Jest to jeden z najbardziej aktywnie handlowanych rynków na świecie, o średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym pięć bln dolarów. Przyjrzyjmy się bliżej ku temu, co warto wiedzieć każdemu traderowi o rynku walutowym. Jeżeli chcesz zostać inwestorem to musisz się dowiedzieć o tym jak handluje się parami walutowymi i w jaki sposób funkcjonuje dźwignia finansowa na Forex.

Handel na Forexie – praktyczne informacje

Forex, czyli giełdę walutową, można określić jako sieć kupujących i sprzedających, którzy wymieniają między sobą walutę po uzgodnionej cenie. Jest to środek, za pomocą którego osoby prywatne, firmy i banki centralne wymieniają jedną walutę na inną. Zdecydowana większość wymiany walut odbywa się w celu osiągnięcia zysku. Ilość waluty forex wymienianej każdego dnia sprawia, że ceny niektórych walut są niezwykle zmienne. To właśnie ta zmienność powoduje, że handel na forexie jest tak atrakcyjny dla inwestorów: daje większe szanse na wysokie zyski, ale jednocześnie zwiększa ryzyko strat.

W przeciwieństwie do akcji czy towarów, transakcje na Forexie realizują się bezpośrednio między jedną a drugą stroną, czyli na rynku pozagiełdowym (OTC), a nie na giełdach. Forex prowadzony jest przez międzynarodową sieć bankową, rozmieszczonych w czterech różnych strefach czasowych. Chodzi tu o: Londyn, Nowy Jork, Sydney i Tokio. Nie ma zatem centralnej lokalizacji, co oznacza że na Forexie można handlować walutami całodobowo.

Osoby początkujące powinny w pierwszej kolejności poznać pary walutowe i nauczyć się tworzyć własne strategie handlowe. Plan inwestycyjny pomaga wyeliminować emocje z procesu podejmowania decyzji, a także zapewnia pewną strukturę otwierania i zamykania pozycji. Nawet jeśli chcesz być inwestorem czysto technicznym, powinieneś zwracać uwagę na wszelkie wydarzenia, które mogą wywołać zmienność. Na przykład, nadchodzące ogłoszenia gospodarcze mogą wywołać reakcję na rynkach forex, czego Twoja analiza techniczna może nie brać pod uwagę.

Waluta bazowa i kwotowana na forex online

Na każdym rynku handlowym, istnieje pewien rodzaj aktywów, które kupują i sprzedają handlowcy. W handlu akcjami, traderzy używają akcji spółek. W towarach dostępne są złoto, srebro i inne aktywa materialne. A na giełdzie Forex są pary walutowe. Jedną z głównych cech rynku walutowego jest wysoki poziom płynności. Płynnością nazywają zdolność do sprzedawania i kupowania czegoś tak szybko, jak to możliwe. Niektóre rzeczy są bardziej płynne – mogą być łatwo kupione lub sprzedane, podczas gdy inne są mniej płynne – trudniej je sprzedać/kupić. Ponieważ Forex wykorzystuje waluty do handlu, jest uważany za najbardziej płynny rynek. Waluty są kupowane i sprzedawane przez cały czas.

Para walutowa to kombinacja dwóch różnych walut, które są „kwotowane” względem siebie (ich ceny są porównywalne). Istnieje waluta bazowa, czyli pierwsza z dwóch w parze i waluta kwotowana – druga. Na przykład, w takiej parze walutowej jak EUR JPY, euro jest tą samą walutą bazową, a jen japoński jest walutą kwotowaną. Kiedy ktoś mówi o cenie pary walutowej, chodzi mu o ilość drugiej waluty która jest potrzebną do zakupu pierwszej. W tym przypadku, cena pary EUR JPY to ilość jenów której inwestor potrzebuje do zakupu jednego euro. Aby zachować porządek, większość uczestników giełdy rozróżnia pary walutowe na takie kategorie jak:

  • Główne pary walutowe: Siedem walut stanowiących 80% handlu na Forex który realizuje się na całym świecie.
  • Mniejsze pary walutowe: Rzadziej spotykane, ale w większości przypadków przedstawiają główne waluty forex.
  • Egzotyczne pary walutowe: Główna waluta przeciwko jednej z niewielkich lub dopiero wschodzących i rozwijających gospodarek.
  • Pary regionalne: Pary sklasyfikowane według regionu.

Handel na forexie – jak działa?

Wyróżnia się wiele sposobów inwestowania i handlu na rynku walutowym, ale każdy z nich działa w oparciu o jeden i ten sam mechanizm: poprzez jednoczesne kupowanie jednej waluty i sprzedawanie innej. Tradycyjnie wiele transakcji na Forex online odbywa się za pośrednictwem brokera forex. Wraz z rozwojem branży handlu online można także wykorzystać zmiany cen na rynku forex za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak na przykład kontrakty na różnice kursowe (CFD).

CFD to są produkty lewarowane, które umożliwiają otwarcie pozycji za niewielką część pełnej wartości danej operacji transakcyjnej. W porównaniu z produktami bez dźwigni, trader nie przejmuje własności aktywów, ale zajmuje pozycję na podstawie tego, czy uważa, że rynek wzrośnie czy spadnie w wartości. Warto jednak pamiętać, że produkty lewarowane dają możliwość zarówno zwiększyć poziom zysków, jak i strat. Chcąc rozpocząć handel na forexie warto również znać pojęcia takie jak:

  • Spread: różnica pomiędzy ceną kupna oraz sprzedaży podana dla konkretnej z par walutowych. Podobnie jak w przypadku wielu rynków finansowych, przy otwieraniu pozycji na forexie przedstawione zostaną 2 ceny. Chcąc realizować zlecenie długie, handlujemy zgodnie z ceną kupna, która zawsze jest trochę wyższa od tej samej ceny rynkowej. Realizując krótkie zlecenie, handel walutami odbywa się zgodnie z ceną sprzedaży, czyli trochę poniżej aktualnej ceny rynkowej.
  • Lot: walutami handluje się w lotach – partiach waluty używanych do standaryzacji operacji finansowych forex. Ponieważ na forexie ruchy są zazwyczaj niewielkie, lot jest bardzo duży. Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. Ponieważ indywidualni inwestorzy nie zawsze mają 100 000 funtów (lub innej waluty, którą handlują) do postawienia na każdą transakcję, prawie wszystkie transakcje na rynku walutowym są lewarowane.
  • Dźwignia finansowa: sposób na uzyskanie ekspozycji na dużym zasięgu waluty bez istnienia konieczności wpłacania z góry pełnej wartości operacji finansowej. W zamian należy wpłacić niewielki depozyt, zwany depozytem zabezpieczającym. Kiedy zamykamy zlecenie z dźwignią, zysk lub strata bazują się na całym zasięgu transakcji.

Kiedy wiesz już, w jaki sposób handlować na Forex rynku, szybko zrozumiesz, dlaczego jest to tak popularny rynek wśród traderów. Odkryjesz, że istnieje ogromna liczba różnych par walutowych, którymi można handlować – od głównych walut, przez waluty wschodzące, po egzotyczne – wszystko to dostępne całodobowo.

Korzyści z handlu na Forexie z Dowmarkets

Istnieje wiele korzyści płynących z handlu na giełdzie walutowej forex z Dowmarkets. Należą do nich dogodne godziny pracy rynku, wysoka płynność oraz możliwość handlu z depozytem zabezpieczającym. Forex jest otwarty całodobowo, bez jakichkolwiek przerw i dni wolnych. Traderzy mogą tu handlować od godziny 21.00 w niedzielę do 22.00 w piątek (GMT). Te długie godziny wynikają z faktu, że transakcje na forexie zawierane są bezpośrednio między jedną a drugą stroną, poza rynkiem regulowanym (OTC), a nie za pośrednictwem centralnej giełdy. Ponieważ rynek walutowy jest również rynkiem prawdziwie globalnym, zawsze można skorzystać z różnych godzin handlu, w jakichkolwiek aktywnych sesjach. Wysoka płynność na rynku Forex oznacza, że transakcje mogą być przeprowadzane szybko i łatwo, dlatego koszty transakcji lub spready są często bardzo niskie. Daje to inwestorom możliwość spekulowania na ruchach cenowych rzędu zaledwie kilku pipsów.

Błąd
Wiadomość: