Indeksy

Indeksy są miarą wyników cenowych grupy akcji z danej giełdy. Handel indeksami umożliwia uzyskanie ekspozycji na całą gospodarkę lub sektor za jednym razem, przy czym wystarczy otworzyć tylko jedną pozycję. Można spekulować na wzrost lub spadek cen indeksów bez posiadania aktywów bazowych za pomocą kontraktów CFD. Indeksy giełdowe są bardzo płynnym rynkiem do handlu, a dzięki większej liczbie godzin handlu niż większość innych rynków, można także uzyskać dłuższą ekspozycję na potencjalne możliwości.

Jak handlować indeksami?

Indeksy są albo oparte na regionach, albo na sektorach i służą jako doskonałe wskaźniki panujących nastrojów na rynku. Ponieważ jednak w naszych czasach lokalne gospodarki są silnie powiązane, nie jest zaskoczeniem, że indeksy światowe mają tendencję do bycia wysoce skorelowanymi. Powiązanie pomiędzy globalnymi wydarzeniami gospodarczymi a wzorcami cenowymi głównych indeksów jest kluczowym zrozumieniem dla traderów, którzy chcą uczestniczyć w fascynujących rynkach indeksów.

Większość indeksów giełdowych jest obliczana na podstawie kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w ich skład. Metoda ta daje większą wagę spółkom o większej kapitalizacji, co oznacza, że ich wyniki będą miały większy wpływ na wartość indeksu niż spółek o mniejszej kapitalizacji. Jednak niektóre popularne indeksy są ważone ceną. Ta metoda daje większą wagę spółkom o wyższych cenach akcji, co oznacza, że zmiany ich wartości będą miały większy wpływ na bieżącą cenę indeksu. Do najpopularniejszych światowych indeksów należą:

 • DJIA (Wall Street) – mierzy wartość 30 największych akcji w USA
 • DAX (Germany 30) – śledzi wyniki 30 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie
 • NASDAQ 100 (US Tech 100) – podaje wartość rynkową 100 największych spółek niefinansowych w USA
 • FTSE 100 – mierzy wyniki 100 spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • S&P 500 (US 500) – śledzi wartość 500 spółek o dużej kapitalizacji w USA

Najbardziej popularnym sposobem handlu indeksami są kontrakty CFD, znane również jako kontrakty na różnice kursowe. Te instrumenty finansowe pozwalają inwestorom czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, poprzez otwieranie długich (kupno) pozycji lub krótkich (sprzedaż).

Handel indeksami – ceny, notowania i ważne informacje

Technika handlu indeksami polega na przeglądaniu wykresów i podejmowaniu decyzji w oparciu o wzorce i wskaźniki. Te wzorce są szczególne i mogą dać informacje o tym, gdzie cena prawdopodobnie pójdzie dalej. Istnieją 4 główne rodzaje wskaźników:

 1. Wskaźniki trendu pokazują, w którym kierunku porusza się rynek. Są one czasami nazywane oscylatorami, ponieważ mają tendencję do poruszania się pomiędzy wysokimi i niskimi wartościami jak fala.
 2. Wskaźniki momentum pokazują, jak silny jest trend i mogą również powiedzieć, czy nastąpi potencjalne krótkoterminowe odwrócenie trendu. Słabnący impet sugeruje, że rynek staje się wyczerpany i może wymagać cofnięcia lub odwrócenia. Przyspieszenie impetu sugeruje, że trend jest silny i prawdopodobnie będzie kontynuowany.
 3. Wskaźniki wolumenu pokazują wolumen handlu w danym indeksie i jego zmianę w czasie. Jest to korzystne, ponieważ kiedy cena się zmienia, poziomy wolumenu mogą dać wskazówkę, jak silny może być następny ruch.
 4. Wskaźniki zmienności pokazują, jak bardzo zmienia się cena w danym okresie. Jak wszyscy wiemy, zmienność jest podstawowym czynnikiem na rynku i bez niej nie byłoby żadnych zysków. Im wyższa zmienność, tym gwałtowniej zmienia się cena indeksu, co oznacza więcej okazji do kapitalizacji.

Na cenę indeksu może mieć wpływ szereg czynników, w tym:

 • Wiadomości gospodarcze – nastroje inwestorów, ogłoszenia banków centralnych, raporty płacowe lub inne wydarzenia gospodarcze mogą wpłynąć na zmienność bazową, co może spowodować ruch ceny indeksów giełdowych.
 • Wyniki finansowe spółek – zyski i straty poszczególnych spółek spowodują wzrost lub spadek cen akcji, co może wpłynąć na cenę indeksu.
 • Ogłoszenia firm – zmiany w kierownictwie firmy lub możliwe fuzje prawdopodobnie wpłyną na ceny akcji, co może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę indeksu giełdowego.
 • Ceny towarów – różne towary będą miały wpływ na ceny różnych indeksów. Na przykład, 15% akcji notowanych na FTSE 100 to akcje towarowe, co oznacza, że wszelkie wahania na rynku towarów mogą wpłynąć na cenę indeksu.

CFD – kontrakty na indeksy w Dowmarkets

CFD są głównie przedmiotem handlu na indeksach giełdowych jako sposób na rozwiązanie tego właśnie problemu. Oczywiście nie jest to ich jedyna zaleta, ale jest ona dość znacząca. CFD oferują po prostu propozycję, że inwestor rozliczy się z brokerem za różnicę w cenie indeksu bazowego pomiędzy początkiem i końcem handlu, a więc stają się idealnym instrumentem, za pomocą którego można inwestować w indeksy. Oczywiście, poza oczywistą wygodą inwestowania poprzez CFD, korzyści płynące z masowej dźwigni poprzez handel z depozytem zabezpieczającym umożliwiają nie tylko spekulację, ale również generowanie znacznych zysków z pozycji, które w innym przypadku mogłyby być nawet nieosiągalne.

Handlując CFD na indeksy światowe, nie kupujesz samego aktywa bazowego, co oznacza, że nie jesteś z nim związany. Spekulujesz jedynie na wzrost lub spadek jego ceny. Handel CFD nie różni się od tradycyjnego handlu, jeśli chodzi o związane z nim strategie. Inwestor CFD może dokonywać transakcji krótkich lub długich, ustawiać zlecenia stop i limit oraz stosować scenariusze handlowe, które są zgodne z jego lub jej celami.

Platforma Dowmarkets oparta na przeglądarce internetowej pozwala inwestorom kształtować własne analizy i prognozy rynkowe za pomocą eleganckich wskaźników technicznych. Dowmarkets zapewnia aktualizacje rynku na żywo i różne formaty wykresów, dostępne na komputerach stacjonarnych, iOS i Android. Dodatkowo, Dowmarkets kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Przestrzega wszystkich przepisów i zapewnia, że bezpieczeństwo danych swoich klientów jest na pierwszym miejscu. Firma pozwala na wypłatę pieniędzy 24/7 i przechowuje fundusze handlowców na oddzielnych kontach bankowych.

Zalety handlu indeksami w Dowmarkets

Kontrakty na indeksy oferowane przez Dowmarkets są dobrym sposobem na handel indeksami, ponieważ pozwalają na elastyczność w osiąganiu tych inwestycji, których rynki nie są w stanie zapewnić, jednocześnie wprowadzając ogromne korzyści z handlu z depozytem zabezpieczającym. Dowmarkets oferuje szereg głównych indeksów giełdowych, korzystną dźwignię finansową oraz niskie spready.

Błąd
Wiadomość: