Sezon sprawozdawczy firmy publikują raporty, handlowcy zarabiają Więcej
Sezon sprawozdawczy firmy publikują raporty, handlowcy zarabiają Więcej
Sezon sprawozdawczy firmy publikują raporty, handlowcy zarabiają Więcej

Ostrzeżenie o ryzyku

  • Potwierdzam, żeuzyskałem/amdostęp do handlu na platformie demonstracyjnej i / lub zapoznałem/amsię z przewodnikiem szkoleniowym. Rozumiem istotę handlu na rynkach finansowych, znam metody handlu i uświadamiamwynikające z nich RYZYKA. Ponadto uświadamiam ryzyka związane z handlem na rynku Forex i / lub Opcjami („trading”).
  • Zapoznałem/amsię z Regulaminem, jego postanowieniami i zasadami (które obejmują m.in. Ostrzeżenie o ryzyku, Politykęprywatności,Politykęprzeciwdziałania praniu pieniędzy,Politykę KYC) (dalej zwane Regulaminem, dla celów niniejszego Ostrzeżenia o ryzyku).
  • RoRozumiem wszystkie warunki określone w Regulaminie, zdaję sobie równieżsprawę,że wszystkie warunki zawarte w Regulaminie stanowią integralny element nieodwołalnej umowy pomiędzy a mną (Umowa).
  • Mam ukończone 18 lat oraz potwierdzam, że informacje zawarte w tym wniosku sąprawidłowe i aktualne. Zobowiązujęsięrównieżzawiadomić o wszelkich zmianach moich danych, które mogąwystąpić w przyszłości.
  • Na skuteczność technologii lub usługiwpływająróżne czynniki, w tym doświadczenie i styl handlu użytkowników. nie ponosi odpowiedzialności za poziom umiejętności handlowych swoich użytkowników i skuteczność korzystania z produktu.
  • Potwierdzam, żepodałem/am poprawne i wiarygodne informacje, w tym swojątożsamość i adres.
  • może w dowolnym momencie zmieniać dowolne warunki Regulaminu, publikując wszelkie korekty na stronie internetowej.
  • Wypełniając ten formularz, składam wniosek i wyrażamzgodę na otwarcie konta osobistego oraz potwierdzam, żezapoznałem/amsię i zrozumiałem/am wszystkie warunki i procedury, w tym Regulamin i Ostrzeżenie o ryzyku.

Ściągnij PDF »

Błąd
Wiadomość: