Akcje

Handel akcjami jest formą inwestowania, która przedkłada zyski krótkoterminowe nad długoterminowe. Wchodzenie w to wymaga odpowiedniej wiedzy. Ważne jest, aby kształcić się przed rozważeniem jakiegokolwiek rodzaju inwestycji lub strategii. Ten wpis wyjaśni Ci na czym polega inwestowanie w akcje i handel online.

Co to jest handel akcjami?

Inwestorzy giełdowi kupują i sprzedają akcje, aby skorzystać z dziennych wahań cen. Krótkoterminowi traderzy liczą, że mogą zarobić kilka złotych w ciągu następnej minuty, godziny, dnia lub miesiąca, zamiast kupować akcje spółek, aby utrzymać je przez lata lub nawet dziesięciolecia. Istnieją dwa główne rodzaje handlu akcjami:

 • Aktywny handel jest tym, co robi inwestor, który umieszcza 10 lub więcej transakcji miesięcznie. Zazwyczaj
  stosuje on strategię, która w dużej mierze opiera się na wyczuciu czasu na rynku, próbując wykorzystać
  krótkoterminowe wydarzenia (na poziomie spółki lub w oparciu o wahania rynkowe), aby osiągnąć zysk w
  nadchodzących tygodniach lub miesiącach.
 • Day trading jest strategią stosowaną przez inwestorów, którzy grają w gorącego ziemniaka z akcjami – kupując,
  sprzedając i zamykając swoje pozycje na tych samych akcjach w ciągu jednego dnia handlowego, nie przejmując się
  zbytnio wewnętrznym funkcjonowaniem spółek bazowych. (Pozycja odnosi się do ilości posiadanych akcji lub
  funduszy). Celem daytradera jest zarobienie kilku złotych w ciągu kilku minut, godzin lub dni w oparciu o
  dzienne wahania cen.

Jak handlować akcjami

Jeżeli próbujesz swoich sił w handlu akcjami po raz pierwszy, wiedz, że dla większości inwestorów najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie prostoty i inwestowanie w zdywersyfikowaną mieszankę tanich funduszy indeksowych w celu osiągnięcia długoterminowych wyników. Kiedy chcesz kupić (lub sprzedać) akcje, ETF lub inne aktywa będące przedmiotem obrotu, masz możliwość wyboru rodzaju zlecenia handlowego, które chcesz złożyć. Dwa najbardziej podstawowe rodzaje to zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem ceny. Zlecenia rynkowe są realizowane natychmiast po najlepszej cenie dostępnej w danym momencie. Zlecenia z limitem ceny nie muszą być realizowane od razu, ale dają większą kontrolę nad ceną, którą płacisz (lub otrzymujesz, gdy sprzedajesz). Po wejściu w posiadanie akcji, można rozważyć złożenie zlecenia sprzedaży ze stop lossem trailingowym. Nie zapominaj także o regularnym monitorowaniu cen akcji. Logistyka handlu akcjami sprowadza się zatem do kilku kroków.

 1. Otwarcie rachunku maklerskiego: Handel akcjami wymaga finansowania rachunku maklerskiego. Jest to specyficzny
  rodzaj rachunku przeznaczony do przechowywania inwestycji.
 2. Ustalenie budżetu na obrót akcjami: Nawet jeśli odnajdziesz w sobie talent do handlu akcjami, przeznaczenie
  więcej niż 10% portfela na poszczególne akcje może narazić Twoje oszczędności na zbyt dużą zmienność. Dlatego,
  inwestuj tylko taką kwotę pieniędzy, na której stratę możesz sobie pozwolić. Nie używaj pieniędzy, które są
  przeznaczone na krótkoterminowe, obowiązkowe wydatki, takie jak zaliczka lub czesne.
 3. Praktyka na wirtualnym rachunku handlowym: Nie ma nic lepszego niż doświadczenie w praktyce, bez presji, które
  inwestorzy mogą uzyskać poprzez wirtualne narzędzia handlowe. Handel online w wersji demo pozwala klientom
  przetestować swoje umiejętności handlowe i zbudować osiągnięcia przed postawieniem prawdziwych pieniędzy na
  szali.
 • Zachowaj zimną krew: Bycie inwestorem odnoszącym sukcesy nie wymaga znalezienia następnej świetnej akcji przed
  wszystkimi innymi. Zanim usłyszysz, że akcje XYZ mają szansę na wzrost, tysiące profesjonalnych traderów również
  usłyszy o tym, a potencjał prawdopodobnie został już wyceniony w akcjach. Może być już za późno na szybki zysk,
  ale nie oznacza to, że spóźniłeś się na imprezę. Prawdziwie wielkie inwestycje dostarczają wartości dla
  akcjonariuszy przez lata, co jest dobrym argumentem za tym, aby traktować aktywne inwestowanie jako hobby, a nie
  jako drogę do szybkiego bogactwa.
 • Mierz swoje zyski i wyciągaj wnioski: Jest to podstawowa rada dla wszystkich rodzajów inwestorów – nie tylko
  aktywnych. Podstawowym celem przy wyborze akcji jest wyprzedzenie indeksu odniesienia. Pomiar wyników jest
  kluczowy, a jeśli poważny inwestor nie jest w stanie osiągnąć lepszych wyników niż benchmark (co z trudem udaje
  się nawet zawodowym inwestorom), wówczas sensowne finansowo jest zainwestowanie w tani indeksowy fundusz
  inwestycyjny lub ETF.

Handel akcjami z Dowmarkets

Początkujący traderzy powinni trzymać się prostych transakcji kupna i sprzedaży, dopóki nie nauczą się podstaw. Jednakże, gdy już ktoś opanuje podstawowe koncepcje, istnieje wiele zaawansowanych strategii, które można dodać do zestawu narzędzi inwestora. Na przykład, opcje wystawiają traderów na większą zmienność, pozwalając im doświadczyć szybszych zysków (jak również szybszych strat). Inną zaawansowaną strategią jest pożyczanie pieniędzy od firmy maklerskiej w celu handlu akcjami. Jest to znane jako handel na depozycie zabezpieczającym.

W Dowmarkets traderzy mogą również doświadczać krótkich sprzedaży. Inwestor, który dokonuje krótkiej sprzedaży akcji, najpierw sprzedaje akcje, a następnie kupuje je później. Gdy cena akcji objętych krótką sprzedażą spada, sprzedawca krótkiej sprzedaży zarabia pieniądze, ponieważ może odkupić akcje po cenie niższej niż cena, za którą je wcześniej sprzedał.

Akcje i giełda – zalety handlu akcjami na Dowmarkets

Inwestycja w akcje z Dowmarkets oferuje wiele korzyści. Rynek akcji zdecydowanie ułatwia handel akcjami spółek. Po założeniu konta na platformie Dowmarkets możesz kupować akcje w ciągu kilku minut. Możesz również sprzedawać posiadane akcje w dowolnym momencie. Na stronie znajdziesz także aktualne ceny akcji oraz przydatne wskazówki i poradniki. W przeciwieństwie do spekulacji na ruchach indeksów, handel na rynkach akcji oznacza nabywanie rzeczywistych, wartościowych aktywów w postaci kupowanych akcji.

Błąd
Wiadomość: