Analiza techniczna – zwiększ swoje szanse na zysk

Analiza techniczna opiera się wyłącznie na danych dotyczących cen akcji lub ich wolumenu. Jej celem nie jest przewidywanie przyszłości, ale identyfikacja najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Akcja cenowa jest wykorzystywana jako wskaźnik tego, jak uczestnicy rynku zachowywali się w przeszłości i jak mogą zachowywać się w przyszłości.

Analitycy techniczni wykorzystują wzorce wykresów i trendy, poziomy wsparcia i oporu oraz zachowanie cen i wolumenu, aby zidentyfikować możliwości handlowe o pozytywnych przewidywaniach. Analiza techniczna nie bierze pod uwagę podstaw działalności gospodarczej ani ekonomii, które wpływają na wartość firmy.

Analiza techniczna – zwiększ swoje szanse na zysk

Analiza techniczna – podstawowe informacje

Analiza techniczna staje się coraz bardziej popularnym podejściem do handlu, po części dzięki postępowi w dziedzinie pakietów wykresów i platform handlowych. Jednakże, dla początkującego tradera, zrozumienie analizy technicznej – i tego jak może ona pomóc w przewidywaniu trendów na rynku – może być zniechęcające i stanowić wyzwanie.

Analiza techniczna to badanie ruchów cen na rynku, w którym inwestorzy wykorzystują historyczne wzorce wykresów i wskaźniki, aby przewidzieć przyszłe trendy na rynku. Jest to wizualna reprezentacja przeszłych i obecnych wyników rynku i pozwala inwestorowi na wykorzystanie tych informacji w formie akcji cenowej, wskaźników i wzorów do kierowania i informowania o przyszłych trendach przed wejściem w transakcję.

Analiza techniczna polega na interpretacji wzorców z wykresów. Inwestorzy korzystają z danych historycznych, opartych głównie na cenie i wolumenie, i wykorzystują te informacje do identyfikacji możliwości handlowych w oparciu o wspólne wzorce na rynku. Różne wskaźniki są stosowane do wykresów w celu określenia punktów wejścia i wyjścia dla traderów, aby zmaksymalizować potencjał transakcji przy dobrym stosunku ryzyka do zysku.

Jak analiza techniczna może pomóc inwestorom

Wielu traderów uważa, że analiza techniczna jest użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem, które może być kluczową przeszkodą. Gdy inwestor zrozumie koncepcje i zasady analizy technicznej, można ją zastosować do każdego rynku, co czyni ją elastycznym narzędziem analitycznym. Podczas gdy analiza fundamentalna ma na celu określenie wartości wewnętrznej rynku, analiza techniczna ma na celu określenie trendów, które mogą być spowodowane podstawowymi czynnikami. Korzyści z zastosowania analizy technicznej są następujące:

 • Może być stosowana na każdym rynku i w każdym przedziale czasowym.
 • Analiza techniczna może być stosowana jako samodzielna metoda
 • Umożliwia inwestorom identyfikację trendów na rynku

Wykorzystanie wykresów w analizie technicznej

Wykresy są kluczem do analizy technicznej. Dzieje się tak dlatego, że najważniejszą miarą przeszłych i obecnych wyników rynku jest sama cena. Jest to punkt wyjścia do analizy potencjału transakcji. Price action może być przedstawiona na wykresie, ponieważ jest to najbardziej wyraźne wskazanie tego, co robi cena.

Wykresy pomagają w określeniu ogólnego trendu, czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy, zarówno w długim jak i krótkim terminie lub w celu zidentyfikowania warunków związanych z zakresem. Najbardziej powszechne rodzaje wykresów analizy technicznej to wykresy liniowe, słupkowe i świecowe.

Przy użyciu wykresu słupkowego lub świecowego każdy okres daje analitykowi technicznemu informacje na temat ceny, od której się otworzył, wysokiego lub niskiego poziomu w danym okresie, jak również zamknięcia. Analiza świecowa jest szczególnie przydatna, ponieważ wzory i relacje w nich zawarte mogą pomóc w dokonywaniu prognoz dotyczących przyszłego kierunku ceny. Kiedy inwestor opanuje podstawy sporządzania wykresów, może następnie skorzystać ze wskaźników, aby pomóc w określeniu trendu.

Sporządzanie wykresów w różnych przedziałach czasowych

Analiza techniczna opiera się na dwóch podstawowych zmiennych. Są to wskaźniki techniczne oraz ramy czasowe. Dane te pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji i ustalaniu strategii handlowych. Ramy czasowe analizy technicznej mieszczą się w zakresie od jednej minuty do nawet roku. Najpopularniejsze przedziały czasowe dla wykresów to:

 • 5 minut
 • 15 minut
 • 1 godzina
 • 4 godziny
 • Wykres dzienny

Każdy trader posiada własny styl handlowy, do którego odpowiednie dla siebie ramy czasowe. Traderzy mające w zwyczaju otwieranie i zamykanie pozycji handlowych w ciągu jednego dnia handlowego, preferują analizowanie ruchu cen na wykresach o krótszych przedziałach czasowych. Zazwyczaj wykorzystują wykresy 5 i 15 minutowe. Inwestorzy długoterminowi to osoby analizujące rynek z wykorzystaniem jednogodzinnych, czterogodzinnych, dziennych, a nawet tygodniowych wykresów.

Wykresy świecowe

Wykres świecowy jest narzędziem analizy technicznej, które bada bieżące ruchy cen na rynku i prognozuje kierunek cen poprzez badanie faktów rynkowych z przeszłości. Łączy on w sobie szeroki zakres informacji handlowych jednocześnie w określonym czasie dla wizualnego przewidywania bardzo dokładnych ruchów cenowych. Ogólnie rzecz biorąc, wykres świecowy może interpretować handel na rynku napędzany przez ludzkie emocje, w przeciwieństwie do innych wzorów wykresów.

W porównaniu do tradycyjnych wykresów słupkowych, wielu traderów uważa wykresy świecowe za bardziej atrakcyjne wizualnie i łatwiejsze do interpretacji. Każdy świecznik zapewnia prosty, wizualnie atrakcyjny obraz akcji cenowej; trader może natychmiast porównać relację pomiędzy otwarciem i zamknięciem, jak również wyżem i niżem. Relacja pomiędzy otwarciem i zamknięciem jest uważana za istotną informację i stanowi istotę świeczników. Wydrążone świece, gdzie zamknięcie jest większe niż otwarcie, wskazują na presję kupna. Wypełnione świeczniki, gdzie zamknięcie jest mniejsze niż otwarcie, wskazują na presję sprzedaży.

Świeczniki nie odzwierciedlają sekwencji zdarzeń pomiędzy otwarciem i zamknięciem, a jedynie relację pomiędzy otwarciem i zamknięciem. Wysoki i niski poziom są oczywiste i niepodważalne, ale świeczniki (i wykresy słupkowe) nie mogą nam powiedzieć, który z nich był pierwszy. Świeczniki oferują cenne informacje na temat względnych pozycji otwarcia, wyżu, niżu i zamknięcia. Jednakże aktywność handlowa, która tworzy dany świecznik może być różna.

Analiza techniczna – zwiększ swoje szanse na zysk

Wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki są używane przez traderów technicznych podczas szukania okazji na rynku. Chociaż istnieje wiele wskaźników, traderzy często korzystają z wolumenu i wskaźników opartych na cenach. Pomagają one w określeniu, gdzie znajdują się poziomy wsparcia i oporu, jak często są one utrzymywane lub naruszane, a także w ustaleniu długości trendu.

Inwestor może spojrzeć na cenę lub jakikolwiek inny wskaźnik przy użyciu analizy wielu ram czasowych, od jednej sekundy do miesiąca, co daje inwestorowi inną perspektywę akcji cenowej. Do bardziej popularnych wskaźników analizy technicznej należą:

 • Średnie ruchome (Moving Averages)
 • Wskaźnik siły względnej (RSI)
 • Dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD).

Średnie kroczące i MACD są często używane do identyfikacji trendów na rynku, podczas gdy RSI jest zwykle używany do określenia możliwych punktów wejścia i wyjścia. Wskaźniki pomagają inwestorom w analizie rynku, zatwierdzaniu setupów handlowych i określaniu punktów wejścia

Analiza techniczna – wnioski

Pamiętaj o tym, że żaden wskaźnik techniczny nie jest gwarantem sukcesywnego handlu. Żaden z nich nie może być traktowany jako źródło sygnałów, które są w 100% dokładne. Doświadczeni traderzy zawsze bacznie przyglądają się sygnałom ostrzegawczym. Dobrze wykonana analiza techniczna może z pewnością poprawić Twoją zyskowność jako tradera. Jednak to, co może bardziej poprawić Twoje szczęście w handlu, to poświęcenie więcej czasu i wysiłku na myślenie o tym, jak najlepiej radzić sobie z sytuacją, kiedy rynek obraca się przeciwko Tobie.

Posted: 18.08.2021 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: