Spread walutowy – wszystko co musisz wiedzieć

W handlu online spread reprezentuje różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży aktywów. Cena, po której kupujesz (cena bid) jest zawsze wyższa niż cena, po której sprzedajesz (cena ask), a cena rynkowa instrumentu bazowego będzie się znajdować pośrodku tych dwóch cen. Jeśli chcesz inwestować na giełdzie, musisz znać podstawowe prawa rządzące spreadem. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek.

Spread walutowy – wszystko co musisz wiedzieć

Co to jest spread

Słowo „spread” ma wiele definicji w innych dziedzinach finansów, ale podstawowe pojęcie różnicy między dwiema cenami jest zawsze oczywiste. Spread w handlu jest tego przykładem, gdzie zakup jednego składnika aktywów i sprzedaż innego następuje jednocześnie w ramach opcji lub kontraktu forward. Spread, w tym przypadku, jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży.

Kiedy zawierasz transakcję, kupujesz lub sprzedajesz dany instrument, w zależności od tego, czy wierzysz, że cena rynkowa wzrośnie czy spadnie. Odbywa się to przy użyciu produktów pochodnych, takich jak spread bets i CFD. Spread jest jednym z kluczowych kosztów związanych z zakładami spreadowymi. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy spread, tym lepszą wartość otrzymujesz jako inwestor.

Spread bid-ask

Spread w handlu jest obliczany jako różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest to para walutowa, indeks czy towar. Jest to również określane jako spread bid-ask.

Spread dla danego instrumentu jest odzwierciedleniem tego, jak blisko siebie znajdują się popyt i podaż. Jeśli spread bid-ask jest bardzo niski, istnieje wspólny konsensus co do ceny aktywów. Jednakże, jeśli istnieją pewne rozbieżności między opiniami kupujących i sprzedających na temat wartości aktywów, spread jest zazwyczaj szerszy.

Spread walutowy – wszystko co musisz wiedzieć

Jak działa spread w handlu?

Spread jest kluczową informacją, którą należy znać podczas analizy kosztów transakcyjnych. Spread dla danego instrumentu jest zmienną liczbą, która bezpośrednio wpływa na wartość transakcji. Spready są konstruowane wokół bieżącej ceny lub ceny rynkowej aktywów. Animatorzy rynku i brokerzy mogą dodać pewne koszty transakcyjne do spreadu, aby uprościć proces transakcyjny, co może być szczególnie powszechne w przypadku kontraktów forward i futures. Na spread w handlu wypływa szereg czynników:

  • Płynność – Płynność jest określana przez wolumen transakcji. Płynne aktywa mogą być łatwo zamienione na gotówkę, podczas gdy jest to trudniejsze dla niepłynnych aktywów. Mniej powszechnie handlowane aktywa mają tendencję do szerszego spreadu, podczas gdy popularnie handlowane aktywa mają tendencję do ciaśniejszego spreadu.
  • Zmienność – Kiedy rynki podlegają wahaniom z dużymi i szybkimi zmianami cen, spread jest zazwyczaj znacznie szerszy. Animatorzy rynku mogą wykorzystać zmienność jako okazję do zwiększenia swoich spreadów, a inwestorzy próbują czerpać zyski z tych wahań.
  • Cena – Związana zarówno z płynnością, jak i zmiennością, kiedy cena aktywów jest niska, zmienność jest znacznie wyższa, a płynność znacznie niższa, co powoduje szerszy spread. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy aktywa są droższe.

Strategia spreadu

Po umieszczeniu transakcji i wybraniu opcji kupna lub sprzedaży na konkretnym produkcie, będziesz oczekiwał, że rynek poruszy się dalej niż cena spreadu. Jeśli taki wynik zostanie osiągnięty w momencie zamknięcia transakcji, może to skutkować zyskiem poprzez zakup transakcji sprzedaży lub sprzedaż transakcji kupna. Podobnie, gdy cena pozostaje pomiędzy lub poza zakresem spreadu, najprawdopodobniej przyniesie to stratę.

Spread walutowy – wszystko co musisz wiedzieć

Zakłady spreadowe

Zakłady spreadowe to metoda handlu instrumentami pochodnymi, która umożliwia spekulowanie na rosnących i spadających rynkach bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Zamiast tego, będziesz zajmować pozycję na temat tego, czy cena rynkowa wzrośnie czy spadnie, stawiając kwotę pieniędzy za punkt ruchu na rynku bazowym. Im bardziej rynek porusza się w kierunku, który przewidujesz, tym większy zysk osiągniesz. Im bardziej rynek porusza się w przeciwnym kierunku, tym więcej stracisz.

Dźwignia finansowa jest jedną z głównych cech, które sprawiają, że zakłady spreadowe są tak popularne wśród traderów. Daje ona możliwość otwarcia znacznie większej transakcji przy użyciu zaledwie ułamka wartości aktywów bazowych. W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu akcjami, gdzie trzeba zapłacić pełną wartość inwestycji z góry, spread betting pozwala na wpłatę tylko części tej wartości, a reszta jest dostarczana jako dźwignia przez brokera. Korzyści z zakładów spreadowych są następujące:

  • Nieopodatkowane zyski – Jedną z najważniejszych zalet spread-bettingu jest to, że zyski z zakładów spreadowych są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (CGT), chociaż prawo podatkowe podlega zmianom. W innych formach handlu, takich jak obrót akcjami, wypracowane zyski są zazwyczaj opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.
  • Brak opłat skarbowych – Kolejnym kluczowym punktem na liście zalet spread-bettingu jest brak opłaty skarbowej. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą płacić opłaty skarbowej przy spread bettingu, ponieważ tak naprawdę nie kupuje się samego instrumentu bazowego. Pomaga to obniżyć koszty spread bets, często czyniąc je bardziej opłacalnym rozwiązaniem w porównaniu z innymi formami handlu.
  • Długie i krótkie transakcje – Spread betting jest elastyczną formą handlu, co oznacza, że można handlować zarówno na rynkach rosnących, jak i spadających. Jeśli uważasz, że cena instrumentu bazowego wzrośnie, możesz otworzyć długą pozycję – kupna. Jeśli uważasz, że cena instrumentu bazowego będzie spadać, możesz otworzyć krótką pozycję – otworzyć pozycję sprzedaży.
  • Zakłady spreadowe z wykorzystaniem dźwigni – Zakłady Spread Betting są lewarowaną formą handlu, co oznacza, że można rozpocząć handel z mniejszym depozytem początkowym. Podczas handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej, inwestorzy muszą jedynie zaangażować określony procent swoich środków w celu otwarcia transakcji. Reszta pieniędzy do sfinansowania pełnej wartości pozycji jest dostarczana przez brokera.
Posted: 10.06.2021 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: