Swing Trading – Przewodnik dla początkujących

Swing trading zyskał w ostatnim czasie na popularności. Coraz więcej osób szuka sposobów zwiększenia swoich dochodów, a wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się zaawansowanych aplikacji, handel i udział w giełdzie staje się coraz łatwiejszy. Poznaj podstawy swing tradingu i zdobądź cenny wgląd w kilka najpopularniejszych technik i strategii swing tradingu. Sprawdź jak handlować akcjami swingowymi i dowiedz się jak zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z transakcji.

Swing Trading – Przewodnik dla początkujących

Czym jest swing trading?

Swing trading jest rodzajem stylu handlowego, który skupia się na czerpaniu zysków ze zmieniających się trendów cenowych w stosunkowo krótkich przedziałach czasowych. Swing traderzy starają się uchwycić wzrosty i spadki cen akcji. Pozycje są zazwyczaj utrzymywane przez jeden do sześciu dni, choć niektóre mogą trwać nawet kilka tygodni, jeśli transakcja pozostaje zyskowna. Inwestorzy, którzy dokonują swing-trade’u akcji, znajdują okazje handlowe przy użyciu różnych wskaźników technicznych, aby zidentyfikować wzorce, kierunek trendu i potencjalne krótkoterminowe zmiany trendu.

Jest to aktywna strategia transakcyjna, która wychwytuje wahania nastrojów na rynku i pozwala na wejście i wyjście z pozycji na kluczowych poziomach. Swing trading różni się od day tradingu tym, że prawdopodobnie będziesz trzymał swoje pozycje przez noc. Strategia ta może być stosowana zarówno na rynkach z trendami, jak i w warunkach niestabilnego rynku. Zanim zdecydujesz, czy swing trading jest dla Ciebie odpowiedni, rozważ kilka zalet i wad swing tradingu.

Swing trading – zalety:

 • Nie zajmuje dużo czasu, w porównaniu do day tradingu
 • Pozwala uchwycić większość wzrostowych i spadkowych wahań cen.
 • Możesz skupić się na analizie technicznej.

Swing trading – wady:

 • Zwiększasz swoje ryzyko poprzez utrzymywanie pozycji przez dłuższy okres czasu.
 • Możesz stanąć w obliczu gwałtownych zwrotów rynku, które generują straty.
 • Nie można skorzystać z dźwigni daytradingowej.

Jak myśli swingowy trader

Swing trading wymaga czasu i cierpliwości, aby nauczyć się generować zyski. Musisz opracować strategie, które działają dla Ciebie i wykorzystują techniki zarządzania ryzykiem. Musisz być chłodny i spokojny pod presją i unikać łatwego ulegania emocjom. Swing trading polega głównie na wykorzystaniu analizy technicznej, która opiera się na dostrzeganiu wzorców i działaniu. Widz również, że będziesz doświadczał strat i musisz je zaakceptować jako część swojej działalności handlowej. Musisz również mieć dostęp do technologii i Internetu oraz do danych cenowych w czasie rzeczywistym, aby podjąć decyzję handlową.

Swing Trading – Przewodnik dla początkujących

Swing Trading – popularne strategie handlowe

Poniżej znajdziec pięć strategii swing tradingu, które można wykorzystać do identyfikacji okazji handlowych i zarządzania transakcjami od początku do końca.

 1. Cofnięcie Fibonacciego – Wzór cofnięcia Fibonacciego może pomóc inwestorom zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, a zatem możliwe poziomy odwrócenia trendu na wykresach akcji. Akcje często mają tendencję do cofania się o pewien procent w ramach trendu przed ponownym odwróceniem, a wykreślenie poziomych linii na klasycznych współczynnikach Fibonacciego 23,6%, 38,2% i 61,8% na wykresie akcji może ujawnić potencjalne poziomy odwrócenia.
 2. Wyzwalacze wsparcia i oporu – Poziom wsparcia wskazuje poziom ceny lub obszar na wykresie poniżej aktualnej ceny rynkowej, gdzie kupno jest wystarczająco silne, by pokonać presję sprzedaży. W rezultacie, spadek ceny zostaje zatrzymany i cena ponownie wzrasta. Inwestor typu swing trader chciałby wejść w transakcję kupna po odbiciu od linii wsparcia, umieszczając stop loss poniżej linii wsparcia. Opór jest przeciwieństwem wsparcia. Reprezentuje on poziom cenowy lub obszar powyżej aktualnej ceny rynkowej, gdzie presja sprzedaży może pokonać presję kupna, powodując powrót ceny w dół wbrew trendowi wzrostowemu. W tym przypadku swing trader mógłby wejść w pozycję sprzedaży na odbiciu od poziomu oporu, umieszczając stop loss powyżej linii oporu.
 3. Handel kanałowy – Ta strategia swing tradingu wymaga, aby zidentyfikować akcje, które wykazują silny trend i są notowane wewnątrz kanału. Jeśli narysowałeś kanał wokół niedźwiedziego trendu na wykresie akcji, rozważyłbyś otwarcie pozycji sprzedaży, kiedy cena odbija się od górnej linii kanału. Kiedy używamy kanałów do handlu wahadłowego akcjami, ważne jest, aby handlować zgodnie z trendem, więc w tym przykładzie, kiedy cena jest w trendzie spadkowym, szukalibyśmy tylko pozycji sprzedaży – chyba że cena wybije się z kanału, przesuwając się wyżej i wskazując na odwrócenie i początek trendu wzrostowego.
 4. 10 i 20-dniowa SMA – Inna z najbardziej popularnych technik swing tradingu polega na wykorzystaniu prostych średnich kroczących (SMA). SMA wygładzają dane cenowe poprzez obliczanie stale aktualizowanej średniej ceny, która może być brana pod uwagę w zakresie określonych okresów czasu lub długości. SMA o krótkich długościach reagują szybciej na zmiany cen niż te o dłuższych przedziałach czasowych.
 5. MACD crossover – System swing tradingu MACD crossover zapewnia prosty sposób na identyfikację okazji do swingowania akcji. Jest to jeden z najbardziej popularnych wskaźników swing tradingu wykorzystywany do określania kierunku trendu i jego odwrócenia. MACD składa się z dwóch średnich kroczących – linii MACD i linii sygnału – a sygnały kupna i sprzedaży są generowane, kiedy te dwie linie się przecinają. Jeśli linia MACD przecina się powyżej linii sygnału, wskazuje to na byczy trend i można rozważyć zawarcie transakcji kupna. Jeśli linia MACD przecina się poniżej linii sygnału, prawdopodobny jest trend niedźwiedzi, co sugeruje zawarcie transakcji sprzedaży.

Swing Trading – Przewodnik dla początkujących

Zarządzanie ryzykiem

Aby każda strategia swingowa odniosła sukces, potrzebny jest plan zarządzania ryzykiem, który ogranicza straty i pozwala na osiąganie zysków. Strategie podążające za trendem mogą przegrać więcej razy niż wygrywają, więc musisz mieć plan zarządzania ryzykiem, który wygrywa dużo na zwycięskich transakcjach i traci niewiele na nieudanych.

Dobre strategie powinny starać się zarabiać co najmniej tyle samo na wygrywających transakcjach, co tracić na nieudanych. Ponieważ udane transakcje swingowe mogą kontynuować ruch na swoją korzyść przez wiele dni, a potencjalnie nawet tygodni, bardzo ważne jest, abyś nauczył się, jak prawidłowo i skutecznie wycofywać się z pozycji.

Swing Trading wymaga połączenia umiejętności śledzenia listy obserwacyjnej, przeprowadzania analizy technicznej, realizacji transakcji i wielu innych. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów tradingu, zarządzanie emocjami jest kluczowe dla Twojego sukcesu jako tradera.

Swing trading może być niewiarygodnie lukratywny i przyjemny, jeśli jest realizowany z odpowiednią strategią i zestawem zasad. Im bardziej systematyczny możesz się stać, tym bardziej spójne staną się Twoje wyniki.

Podsumowanie

Strategia swing trading jest krótkoterminową strategią handlową, która wykorzystuje wzloty i upadki aktywów. Strategie swing tradingu są podobne do day tradingu. Różnica polega na tym, że zazwyczaj utrzymujesz swoją pozycję od jednego dnia do kilku tygodni. Największą zaletą jest to, że nie musisz obserwować rynków non-stop przez każdą godzinę dnia handlowego, kiedy używasz strategii swingowej, ponieważ Twój horyzont czasowy jest dłuższy niż jeden dzień handlowy. Największą wadą jest to, że będziesz musiał stawić czoła dodatkowemu ryzyku, które obejmuje luki rynkowe lub odwrócenia w ciągu nocy, które mogą prowadzić do znacznych strat.

Posted: 17.06.2021 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: