Hedging forex dla początkujących

Każdy trader stawiając na jakąś parę walut, w oczywisty sposób liczy na zysk. Hedging Forex jest tymczasem jednym ze sposobów na uniknięcie ryzyka dużej straty z powodu gorszej pozycji. Można wręcz powiedzieć, że działa trochę jak ubezpieczenie, które w pewien sposób kompensuje poniesioną stratę. Czym zatem tak naprawdę jest?

Na czym polega hedging?

Załóżmy, że zamierzamy wykupić parę walut po określonej cenie i liczymy, że podskoczy ona względem ceny innej waluty. Przykładowo, kupujemy EUR USD i mamy nadzieję, że euro podskoczy względem dolara. Chcemy jednak upewnić się, że w tym samym czasie wartość dolara nie spadnie. Aby to sobie zagwarantować, wykup opcję put – pozwoli Ci to w przypadku nieudanej transakcji sprzedać walutę po cenie bazowej. Co za tym idzie, różnica na Twoją niekorzyść zostanie zneutralizowana. To jest właśnie hedging forex, który opiera się na tym, że musimy wiedzieć kiedy i za ile sprzedać daną pozycję.

Przykładowo: jeśli kupisz wyżej wymienioną parę walut po cenie bazowej wynoszącej 1,24, a w niedalekiej przyszłości cena euro skoczy, powiedzmy, do 1,30 zarobisz na pozycji 0,06. Opcja put będzie w tym momencie pozbawiona sensu – nie sprzedasz przecież czegoś, co kosztuje 1,30 za 1,24. Jednakże, gdyby cena euro spadła do poziomu 1,18, opcja put byłaby bardzo przydatna. Umożliwia ona bowiem sprzedaż pozycji, której wartość wynosi 1,18 po cenie 1,24. Odpowiednie ocenianie za ile kupić pozycję jest bardzo ważne. Jednak nie jest to jedyny element hedgingu. Należy dokładnie przeanalizować cały rynek. Spowoduje to, że będziemy mogli sprzedać pozycję za cenę znacznie wyższą.

Dokładnie tak samo działa to w drugą stronę – jeśli wykupisz parę walut EUR USD, to będziesz z pewnością liczył na to, że cena euro urośnie w stosunku do ceny USD. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić jak zachowa się USD w dłuższym odstępie czasu. Euro musi wzrosnąć, aby pojawił się zysk po naszej stronie. Tak samo tutaj, w przypadku niepowodzenia może Ci pomóc opcja put. Co za tym idzie, za jej pomocą możesz zrekompensować sobie straty, które poniosłeś w „czystej” transakcji. Sam wzrost euro nie gwarantuje profitu, ponieważ USD również może wzrastać. Niestety, hedging forex nie jest w żadnym wypadku jakimś „antidotum na ryzyko” – o tym, dlaczego tak jest, przeczytasz w kolejnym punkcie. Transakcje na Forex stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod hedgingu, takich jak opcje walutowe, swapy walutowe, kontrakty forward, czy kontrakty future. Samo wykorzystywanie pary EUR USD jest bardzo popularrne, prawdopodobnie większość traderów z niej korzysta.

Hedging nie gwarantuje transakcji bez ryzyka

To bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Mimo iż hedging forex może znacząco zredukować ryzyko, to nie pozbędzie się go do końca. Bardzo duże znaczenie ma bowiem różnica między aktualnym kursem walut a strike price. Im bardziej niska jest cena wykonania opcji od ceny waluty, tym tańsze stają się bowiem opcje.

Na ich cenę ma też wpływ tzw. time value – zmienność rynku, pozycji i przewidywany okres ważności opcji put. Im dłużej chcemy zabezpieczać się w ten sposób, i im wyższa jest prognozowana zmienność rynku, tym drożej zapłacimy za opcje. Sprowadza się to po prostu do tego, ze tak jak w prawdziwym życiu, tak i na giełdach Forex nie da się ubezpieczyć za darmo. Mimo to, wykorzystywanie hedgingu w transakcjach może być korzystne, szczególnie dla początkujących traderów.

Aby nabyć opcje, należy zapłacić pewną kwotę, jest to cena wykonania opcji. Mimo że opcje redukują ryzyko, ono nadal istnieje. Jednym z czynników, które określają kwotę, określaną jako cena wykonania opcji jest różnica pomiędzy obecnym kursem waluty a strike price. To bardzo ważna informacja przy korzystaniu z hedgingu forex. Zaawansowanie i początkujący traderzy powinni znać te wszystkie informacje. Im bardziej cena wykonania opcji różni się od obecnej ceny waluty (i im jest ona niższa), tym tańsze są opcje. Strike price i kurs walut to główne parametry, które musimy monitorować.

Posted: 3.07.2020 | Ludmiła Gorodnichenko
Błąd
Wiadomość: