Pivot point – budowanie skutecznej strategii handlowej

Istnieje kilka narzędzi handlowych, które pomagają inwestorom dostrzec obszary wartości na rynku, a punkty pivot są jednym z nich. To narzędzie jest używane przez traderów od wielu dekad, nawet od wczesnych dni analizy technicznej. Pomaga zidentyfikować potencjalne strefy wsparcia i oporu na rynku, które dają traderom przybliżoną wskazówkę, gdzie mogą znaleźć duży popyt lub podaż. Tak więc, punkty pivotowe są przydatne do identyfikacji poziomów cenowych, które mogą ewentualnie działać jako poziomy odwrócenia i mogą służyć jako potencjalne punkty odniesienia do umieszczania zleceń stop loss i celów zysku.

Pivot point – budowanie skutecznej strategii handlowej

Co to są pivot points?

Jeden z najczęściej używanych wskaźników technicznych w daytradingu, pivot point to system siedmiu linii na różnych poziomach cenowych, które działają jako poziomy wsparcia i oporu. Narzędzie składa się z samego pivot point i sześciu innych poziomów cenowych, z trzema poziomami powyżej pivot point i pozostałymi trzema poziomami poniżej niego – wszystkie te poziomy są nanoszone na wykres cenowy. Tak więc, wskaźnik jest nakładką.

Trzy poziomy powyżej pivot point są znane jako opór 1, opór 2 i opór 3 lub w skrócie jako R1, R2 i R3. Te trzy poziomy poniżej pivot point są określane jako wsparcie 1, wsparcie 2, i wsparcie 3 lub w skrócie S1, S2, i S3.

Dla większości platform transakcyjnych, wskaźnik jest tworzony na podstawie danych cenowych z dziennej ramy czasowej, a poziomy są bardzo przydatne dla traderów intraday, którzy szukają potencjalnych poziomów odwrócenia ceny na niższych ramach czasowych. Jednakże, wiele programów do tworzenia wykresów umożliwia ustawienie wskaźnika tak, aby tworzył tygodniowe i miesięczne wersje punktów pivota oraz odpowiadające im poziomy oporu i wsparcia. Te tygodniowe i miesięczne poziomy mogą być bardzo przydatne dla swing traderów w znajdowaniu punktów swingu cenowego, ale mogą być również pomocne dla traderów intraday.

Wskaźnik, który łatwo jest uzyskać na podstawie wysokich, niskich i zamykających cen z poprzedniej sesji handlowej, był szeroko wykorzystywany przez traderów na rynkach akcji i towarów, na długo przed tym, jak komputery stały się łatwo dostępne, aby przewidzieć potencjalne poziomy wsparcia i oporu w bieżącej i nadchodzącej sesji handlowej. Wraz z pojawieniem się Internetu i urządzeń cyfrowych do handlu online na rynku Forex, wskaźnik stał się bardzo popularny wśród traderów na rynku Forex, zwłaszcza tych handlujących intraday.

Jak powstają pivot pints?

Niezależnie od tego, czy próbujesz obliczyć pivot point dla dziennego, tygodniowego czy miesięcznego przedziału czasowego, stosuje się tę samą metodę – obliczasz sam punkt pivota używając cen najwyższych, najniższych i końcowych z poprzedniej sesji handlowej i używasz tej wartości do obliczenia odpowiednich poziomów wsparcia i oporu.

W oparciu o liczbę linii naniesionych na wykresie cenowym, istnieje kilka wersji wskaźnika pivot point. Istnieją takie, które mają siedem linii, pięć linii i jedenaście linii. Jednakże, najbardziej powszechna wersja na większości platform transakcyjnych posiada siedem linii – sam punkt pivota, trzy poziomy wsparcia i trzy poziomy oporu.

Pivot Point jest obliczany poprzez dodanie tych danych cenowych (high, low i close) i podzielenie przez trzy, tak jak koncepcja „typowej ceny”:

Pivot Point = [Previous High + Previous Low + Previous Close] / 3

Wartość pivot point jest punktem odniesienia dla obliczenia wartości pozostałych sześciu poziomów cenowych – trzech poziomów oporu i trzech poziomów wsparcia, które są podane jako:

 • Opór 1 (R1) = (2 x Pivot Point) – Previous Low
 • Opór 2 (R2) = Punkt Pivota + (Previous High – Previous Low)
 • Opór 3 (R3) = Previous High + 2(Pivot Point – Previous Low)
 • Wsparcie 1 (S1) = (2 x Punkt Pivota) – Poprzedni Wysoki
 • Wsparcie 2 (S2) = Punkt Pivota – (Poprzedni Wysoki – Poprzedni Niski)
 • Wsparcie 3 (S3) = Previous Low – 2(Previous High – Pivot Point)

Jak widać, te poziomy cenowe zależą w dużej mierze od wysokich i niskich cen z poprzedniej sesji handlowej, więc im szerszy zakres poprzedniej sesji handlowej, tym większa odległość między tymi poziomami wskaźników w bieżącej sesji handlowej.W ten sam sposób, im mniejszy zakres poprzedniej sesji, tym mniejsza odległość między poziomami pivot w bieżącej sesji handlowej. Spójrz na poniższy wykres: poziomy pivot w bieżącym tygodniu są bardziej oddalone od siebie.

Pivot point – budowanie skutecznej strategii handlowej

Piovot Point – zastosowanie i strefy czasowe

Istnieje wiele kreatywnych sposobów, w jaki traderzy wykorzystują wskaźnik pivot point w swoim handlu, a będąc wiodącym wskaźnikiem, pivot point jest dość popularny wśród day traderów, szczególnie na rynkach akcji i kontraktów terminowych. Niektóre z powszechnych zastosowań obejmują:

 1. Znajdowanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu
 2. Ocenianie ruchów cen
 3. Umieszczanie stop lossów
 4. Ustalanie celów zysku
 5. Identyfikowanie możliwych zakresów rynku

Ważne jest, aby wiedzieć, że na rynku Forex punkty pivot mogą być różne dla różnych platform wykresów, w zależności od strefy czasowej, z której korzysta dana platforma. Powodem tego jest fakt, że punkty pivot obliczane są na podstawie danych cenowych, w tym cen zamknięcia, których dostawca wykresu może używać w innej strefie czasowej. Tak więc, platforma wykresów wykorzystująca strefę czasową Hong Kongu lub Sydney może mieć inny poziom pivot niż platforma, która wykorzystuje strefę czasową Londynu lub Nowego Jorku. Ponieważ Londyn i Nowy Jork są głównymi centrami finansowymi, których strefy czasowe są przestrzegane przez większość traderów, preferowane jest używanie wskaźnika pivot, który jest oparty na tych strefach czasowych.

Podsumowanie

Wskaźnik pivot point jest systemem wielu poziomych linii, które reprezentują ważne poziomy cenowe w oparciu o dane cenowe z poprzedniej sesji handlowej – poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca. Traderzy używają tych poziomów na wiele sposobów, włączając w to znajdowanie potencjalnych poziomów wejścia, ustawianie stop lossów i profit targetów oraz ocenianie ruchów cen. Dwie typowe strategie pivot point, które możesz wykorzystać to pullback reversals oraz breakout strategies.

Posted: 6.08.2021 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: