Scalping – przewodnik dla początkujących

Forex scalping jest krótkoterminową strategią handlową, która ma na celu osiągnięcie zysku z niewielkich ruchów cenowych na rynku Forex. Scalperzy kupują i sprzedają parę walutową, utrzymując pozycję tylko przez kilka sekund lub minut. Następnie powtarzają ten proces w ciągu dnia, aby uzyskać częste zyski, wykorzystując wahania cen.

Na rynku Forex, inną nazwą dla najmniejszego ruchu cenowego, jaki może wykonać waluta, jest pip (procent w punkcie), którego traderzy używają do mierzenia zysków i strat. Skalperzy Forex zazwyczaj dążą do skalpowania od 5 do 10 pipsów z każdej pozycji, mając na celu osiągnięcie bardziej znaczącego zysku do końca dnia. Skalpowanie na rynku Forex jest formą handlu arbitrażowego.

 

Co oznacza skalpowanie na rynku forex?

Najlepsze strategie scalpingu na rynku forex obejmują handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Wykorzystanie dźwigni finansowej jest techniką, która umożliwia inwestorom pożyczenie kapitału od brokera w celu uzyskania większej ekspozycji na rynek forex, przy czym jako depozytu używa się jedynie niewielkiego procentu pełnej wartości aktywów. Strategia ta zwiększa zyski, ale może również zwiększać straty, jeśli rynek nie porusza się w kierunku korzystnym dla zakładu. Dlatego też od scalperów na rynku Forex wymaga się stałej obserwacji rynku pod kątem wszelkich zmian.

Forex price action scalping

Price action trading to technika, która działa bez wskaźnika. Zamiast tego, skalperzy Forex analizują elementy analizy technicznej, skupiając się wyłącznie na cenie. Obserwują to za pomocą wykresów świecowych, wykorzystując poziomy wsparcia i oporu oraz linie trendu, aby odszyfrować te same informacje, które wydobyliby ze wskaźnika technicznego. Przeprowadzając dogłębną analizę ceny, traderzy mogą podjąć świadomą decyzję w oparciu o kontynuację trendu i będą skalpować transakcję tylko wtedy, gdy cel ma odpowiedni stosunek ryzyka do zysku.

Forex price action scalping ignoruje wszystkie elementy analizy fundamentalnej na rzecz podejścia technicznego, a tego typu traderzy nie biorą pod uwagę innych czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na cenę pary walutowej. Na przykład, niektóre kluczowe wskaźniki ekonomiczne, które mają wpływ na cenę walut obcych, obejmują inflację, wzrost gospodarczy, podaż i popyt, status handlu, stopy procentowe i saldo rachunku.

Jak skalpować forex

 1. Otwórz konto na wybranej platformie. W przypadku konta rzeczywistego automatycznie otrzymasz najpierw dostęp do konta demo, na którym możesz ćwiczyć z wirtualnymi środkami.
 2. Wybierz swoją parę walutową.
 3. Przeczytaj o kosztach transakcyjnych. Wybierz platformę oferującą konkurencyjne spready i niskie stawki marży na głównych, drugorzędnych i egzotycznych parach walutowych.
 4. Zdecyduj, czy chcesz kupić czy sprzedać. Określ swoje punkty wejścia i wyjścia w zależności od tego, czy uważasz, że cena wzrośnie czy spadnie.
 5. Wykorzystaj zlecenia stop-loss. Kontrola zarządzania ryzykiem jest ważną częścią handlu, zwłaszcza gdy stosujesz ryzykowną strategię skalpowania na rynku Forex.

Sygnały scalpingu Forex

Na niestabilnych rynkach, sygnały handlowe są generowane przez oprogramowanie lub wskaźniki techniczne w celu zidentyfikowania punktów wejścia i wyjścia z transakcji. W szczególności, sygnały scalpingu Forex są ważne ze względu na szybkość handlu. Na rynku Forex, zarówno długoterminowi, jak i krótkoterminowi dostawcy sygnałów celują w liczbę pipsów, aby pomóc scalperom dostrzec potencjalne okazje, gdy rynek jest szczególnie zmienny lub, gdy jest spokojny i występuje mniejsza płynność. Sygnały scalpingu Forex opierają się na wydarzeniach gospodarczych lub na wskaźnikach scalpingu Forex.

Większość inwestorów korzysta z systemu skalpowania na rynku Forex, który umożliwia im pełną ekspozycję na wykresy, pipsy i wskaźniki techniczne Forex z dostępem do czasów handlu w głównych miastach na całym świecie. Analitycy techniczni w szczególności studiują wykresy cenowe, aby szukać możliwości w najbardziej ruchliwych porach dnia i są zobowiązani do zachowania pełnej koncentracji.

Wskazówki dotyczące skalpowania na rynku Forex

 • Podczas scalpingu, traderzy powinni skupić się na jednej parze walutowej lub pozycji w danym momencie, aby dać sobie większe szanse na sukces. Handlując wieloma pozycjami w tym samym czasie, może być trudno właściwie monitorować wykresy techniczne i częściej traci się koncentrację.
 • Zaleca się handlowanie tylko tymi parami walutowymi, gdzie płynność i wolumen są najwyższe. Scalping jest bardzo szybki i dlatego główne pary walutowe wymagają płynności, aby umożliwić inwestorowi wchodzenie i wychodzenie z rynku z dużą prędkością.
 • Scalperzy często mają specyficzny temperament lub osobowość, które odzwierciedlają ryzykowną metodę handlu. Scalping wymaga koncentracji, umiejętności analitycznych i przyzwoitej ilości cierpliwości, co pozwala scalperom na podejmowanie pochopnych decyzji z nadzieją na osiągnięcie zysku.

Najlepszy czas i pary do skalpowania na rynku Forex

Inwestorzy powinni rozważyć skalpowanie głównych par walutowych, takich jak:

 • EUR/USD,
 • GBP/USD,
 • AUD/USD,
 • a także mniejszych par walutowych, takich jak AUD/GBP.

Dzieje się tak dlatego, że pary te będą bardzo często wchodzić na rynek i wychodzić z niego, a waluty te charakteryzują się najwyższym wolumenem handlu i najwęższymi spreadami, co pozwala zminimalizować straty. Im ciaśniejszy spread, tym mniejsza liczba pipsów, o jaką musi przesunąć się kurs, by transakcja przyniosła zysk. Jednakże, niektórzy bardziej doświadczeni inwestorzy mogą preferować skalpowanie par mniejszościowych lub egzotycznych, które generalnie charakteryzują się większą zmiennością niż główne pary walutowe, ale wiążą się z większym ryzykiem.

Istnieje ogólna zgoda między inwestorami co do najlepszych momentów na skalpowanie na rynku Forex, chociaż zależy to od waluty. Na przykład, handel parą walutową opartą na funcie brytyjskim jest najbardziej skuteczny w ciągu pierwszej godziny londyńskiej sesji giełdowej, w godzinach porannych. Jednak najlepszym czasem na handel każdą z głównych par walutowych jest zazwyczaj kilka pierwszych godzin sesji nowojorskiej, ponieważ USD ma najwyższy wolumen obrotu. Oczywiste jest, że inwestorzy nie monitorują wykresów poza godzinami handlu na rynku Forex. Niektórzy scalperzy wolą również handlować we wczesnych godzinach porannych, kiedy rynek jest najbardziej zmienny, jednak ta technika jest zalecana tylko dla profesjonalnych inwestorów, a nie amatorów, ponieważ ryzyko może spowodować większe konsekwencje.

 

Podsumowanie

Rynek Forex może być zmienny i zamiast niewielkich wahań cen, może czasami załamać się lub całkowicie zmienić kierunek. Wymaga to od scalpera natychmiastowego myślenia o tym, jak sprawić, by pozycja nie przyniosła zbyt wielu strat, a kolejne transakcje zrekompensowały ewentualne straty większymi zyskami. Strategia scalpingu nie jest zalecana dla początkujących inwestorów, ze względu na poziom doświadczenia, koncentracji i wiedzy wymagany na rynku Forex. Upewnij się, że posiadasz już dostateczną wiedzę i doświadczenie, zanim zaczniesz go stosować.

Posted: 16.08.2021 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: