Stop Loss – co to jest

Ceny akcji na giełdzie podlegają nieustannym zmianom. Inwestorzy oczekują wzrostu ich ceny, by mogli pomnażać swoje pieniądze. Niestety nie zawsze wszystko idzie po dobrej myśli, dlatego warto być zawsze przygotowanym na ewentualne spadki i odpowiednio się zabezpieczać. Większość doświadczonych traderów robi to za pomocą zleceń Stop Loss.

Co to jest Stop Loss?

Stop Loss to zlecenie obronne, które ma nas uchronić przed poniesieniem dużej straty. Działania te dopuszczają ograniczone i kontrolowane straty. Tuż po kupnie akcji ustawia się próg dla takiego zlecenia. Gdy kurs akcji zaczyna spadać i osiągnięty zostanie limit Stop Loss, następuje automatyczna sprzedaż akcji. Technika ta wygląda na bardzo przydatną, jednak nie każdy inwestor podchodzi do niej z dużym entuzjazmem. Zakładanie odpowiednich Stop Lossów w praktyce nie zawsze jest tak proste i korzystne, jak mogłoby się wydawać.

Stop Loss może okazać się przydatnym narzędziem w przypadku początkujących traderów. Mało doświadczeni inwestorzy często przedkładają emocje nad racjonalne myślenie, co prowadzi do katastrofy. Działając pod wpływem impulsów, a czasem strachu miewają problemy z zamknięciem stratnej pozycji w odpowiednim momencie. Zlecenia Stop Loss mają za zadanie zapobiegać pogłębianiu strat.

Umiejętność zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych to nie łatwa sztuka. Giełda jest niezwykle dynamiczna i nieprzewidywalna. Nikt nie lubi na niej przegrywać, a ponoszenie strat uznawane jest za porażki. Stop Loss może okazać się dobrym zabezpieczenie nie tylko przed zwiększeniem strat, ale także przed utratą zysków. Wielu inwestorów często opiera się na zgubnych nadziejach o odbiciu. Niestety nierzadko jest ono sporo mniejsze niż się spodziewamy, albo wcale nie następuje.

Co warto wiedzieć przed zastosowaniem Stop Loss?

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem jest bardzo trudne bez zleceń Stop Loss. Psychika ludzka nie zawsze odpowiednio radzi sobie z negatywnymi emocjami, jakie towarzyszą inwestorom w czasie strat. Technika ta pozwala na wyeliminowanie z procesu decyzyjnego wszelkich uczuć i przeżyć. Wielu traderów twierdzi, że rozsądny i przemyślany poziom Stop Loss powinien być częścią każdej strategii. Zlecenia te dodatkowo można podzielić według:

  • rodzaju rynku finansowego
  • sposobu wykonania transakcji
  • wymaganej minimalnej odległości

Przystępując do złożenia zlecenia Stop Loss warto zastanowić się nad poziomem maksymalnej straty dla danej pozycji i ustalić właściwą strategię handlową. Nie bez znaczenia pozostaje także horyzont czasowy inwestycji, rodzaj rynku oraz wiedza na temat działania i zmienności instrumentu, w jaki inwestujemy.

Trailing Stop, czyli Stop Loss kroczący

Trailing Stop to zlecenie, którego głównym celem jest zabezpieczenie wypracowanych zysków. Inwestorzy zazwyczaj posługują się jedną z trzech wersji tego zlecenia:

  • Trailing Stop w wersji klasycznej – aktywacja następuje w momencie wypracowania przez pozycję wskazanego profitu.
  • Trailing Stop w wersji ręcznej – opiera się na samodzielnej modyfikacji poziomu SL w wybranym momencie i o wybraną odległość. Wymaga jednaj stałej obserwacji platformy.
  • Trailing Stop na Forex – obecnie praktycznie wszystkie platformy Forex oferują Trailing Stop, ale konieczne jest posiadanie włączonego stale komputera.

Oczywiście rozwiązanie ma to swoje zalety i wady. Korzyścią może okazać się fakt, że nasze zyski są zabezpieczane w sposób ciągły, co z kolei chroni nas przez niebezpieczeństwami, jakie niosą ze sobą wszelkie zmiany kierunku inwestycji. Zlecenia Trailing Stop wymagają także ustalania pewnych wartości i parametrów.

Zalety i wady Stop Loss

Do największych zalet Stop Loss zaliczyć można przede wszystkim możliwość ograniczania strat. Zlecenia te pomagają zarządzać kapitałem i powstrzymują przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Transakcje podejmowane pod presją czasu, stresu, bądź strachu rzadko kiedy kończą się sukcesem. Większość inwestorów, zwłaszcza mało doświadczonych ma tendencję do pogłębiania strat. Stop Loss ma za zadanie temu zapobiegać. SL wspiera także skuteczność strategii handlowych upraszcza trading i sprawia, że nie musimy bez przerwy monitorować swoich zleceń.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to narzędzie idealne. Jeśli zostanie nieprawidłowo ustawiony, mogą pojawić się niepotrzebne straty spowodowane typową zmiennością rynkową, a nie faktycznym spadkiem. Ponadto, wadą jest także brak gwarancji w przypadku luk cenowych, czy chociażby wysokość opłat, jakie pobierają niektórzy brokerzy za zlecenia Stop Loss.

Wielokrotnie można spotkać się także z inwestorami, którzy rezygnują ze zleceń SL. Powodów takich decyzji może być kilka. Jedną z najczęstszych przyczyn jest niewiedza. Każda sytuacja na rynku finansowym jest inna, wymaga osobnego podejścia i dobrej analizy. Nie da się przez to określić jasnych zasad, co do miejsca i czasu stosowania Stop Loss. Tym samy, wielu inwestorów, zrażonych źle ustawionymi zleceniami SL, ostatecznie decyduje się na ich całkowite wyłączenie. Handel bez Stop Loss jest oczywiście możliwy, ale tylko nieliczni wiedzą jak go prowadzić.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak prawidłowo ustawić Stop Loss. Każda transakcja jest inny i wymaga osobnego podejścia. Niemniej jednak istnieją pewne zasady i reguły, jakimi kierują się traderzy. Jedna z nich to tzw. „Break Even”, jak najszybsze przestawianie Stop Loss na poziom wejścia w pozycję. Warto również zwracać uwagę na wskaźnik ATR (Average True Range), który obrazuje średnią zmienność cen w danym interwale.

Stop Loss – podsumowanie 

Większość doświadczonym inwestorów zdecydowanie poleca i stosuje zlecenia Stop Loss. Częstym kluczem do sukcesu jest umiejętność trzymania się planu inwestycyjnego i nie uleganie własnym emocjom. Niestety spora część traderów ulega panice w czasie spadków i kryzysu, wynikiem czego są przesunięcia zleceń SL w nadziei, że kurs w końcu się odbije. Drogą do dobrych wyników jest trzeźwa ocena sytuacji i akceptacja tego, co dzieje się na rynku.

Zlecenia Stop Loss stanowią spore ułatwienie dla początkujących inwestorów. To proste w użyciu narzędzie, dajce duże szanse na racjonalne zarządzanie własnym kapitałem i ryzykiem. Wymusza niejako na traderach logiczne i dobrze przemyślane działania, co w dłuższej perspektywie czasu pozwala na osiągnięcie sukcesów.

Posted: 3.07.2020 | Ludmiła Gorodnichenko
Błąd
Wiadomość: