Świece japońskie – co warto wiedzieć?

Świece japońskie szybko stały się podstawą każdej platformy handlowej i programów do tworzenia wykresów. Obszerność informacji i prostota komponentów sprawiają, że wykresy świecowe są ulubionym narzędziem wśród inwestorów. Możliwość łączenia wielu świec w łańcuchy w celu ujawnienia formacji bazowej sprawia, że jest to atrakcyjne narzędzie do interpretacji historii akcji cenowych i prognoz.

Świece japońskie – co warto wiedzieć?

Budowa świec japońskich

Każda świeca składa się z korpusu, kursu otwarcia, kursu zamknięcia, najniższej i najwyższej wartości zamknięcia. Świeca japońska pokazuje otwarcie, zamknięcie, wysoką i niską cenę przez pewien okres czasu. Kiedy świeca idzie w górę w danym okresie czasu, zwykle ma kolor zielony, a jeśli idzie w dół, ma kolor czerwony. Skrajne wartości ceny tworzą knoty lub cienie. Kolory są oczywiście umowne, mogą różnić się w zależności od danych narzędzi i platform handlowych. 

Wykresy słupkowe i świecowe pokazują te same informacje, tylko w inny sposób. Wykresy świecowe są bardziej wizualne, dzięki kolorystycznemu obrazowaniu słupków cenowych. Są lepsze w podkreślaniu różnicy między otwarciem a zamknięciem. Wiele algorytmów opiera się na tych samych informacjach o cenie, które są wyświetlane na wykresach świecowych. Co ciekawe, handel jest często podyktowany emocjami, które również są zauważalne na wykresach świecowych. 

Podstawowe typy świec japońskich

Świece japońskie mogą przybierać różne kształty. Ich wygląd jest poniekąd odzwierciedleniem aktualnej sytuacji rynkowej. W zależności konfiguracji korpusu i cienia zmienia się znaczenie świecy. Do najbardziej popularnych świec japońskich zaliczyć można:

 • Szpulki – świece o długich cieniach dolnych i górnych nazywane są szpulkami. W ich przypadku kolor nie ma większego znaczenia, bowiem uznawane są za znak niezdecydowania na rynku. 
 • Doji – taką nazwę nosi świeca w sytuacji, gdy cena otwarcia i zamknięcia są równe. Mogą posiadać cienie o różnej długości. Doji dzielą się na kilka rodzajów. W przypadku, gdy posiadają długie cienie górne i dolne, są oznaką niezdecydowania wśród uczestników rynku. Doji posiadające jedynie długi górny cień uznawane są zwiastunem silnej bessy. Świece wyróżniające się długim cieniem dolnym są zaś oznaką silnej hossy. Świece Doji mają szczególne znaczenie w przypadku pojawienia się przy dołkach i szczytach cenowych. Mogą być wówczas oznaką odwrócenia trendu. 
 • Marubozu – rodzaj świecy nieposiadającej prwie żadnych cieni. Świadczy o dużej sile strony podażowej lub popytowej. Czasami dopuszczalne są nieduże knoty.
 • Młot – jedna z najbardziej popularnych świec. Młot wyróżnia się małym korpusem oraz długim cieniem, który zwykle stanowi 2/3 całej świecy. Jest formacją zapowiadającą wzrost. Układ ten, jeżeli jest na geometrii, nie wymaga potwierdzenia kolejna świecą, gdyż jednoznacznie definiuje dominację popytu. 
 • Wisielec – charakterystyką przypomina świecę zwaną młotem. Posiada bardzo długi dolny cień oraz krótki korpus. Wisielec, w przeciwieństwie do młota zwiastuje spadki na rynku. Niemniej jednak, dużo zależy od tego, w jakich okolicznościach świeca ta się pojawi. Wisielec jako pojedyncza świeca zwykle ma niewielkie znaczenie prognostyczne. Wiele zależy od tego, jaką świecę zobaczymy tuż po nim. 

Świece japońskie – co warto wiedzieć?

Typy formacji wieloświecowych

Aby zawierać transakcje i móc podejmować jakiekolwiek decyzje na odstawie formacji świecowych należy poczekać na ukazanie się całej formacji. Oprócz pojedynczych świec japońskich, możemy mieć także do czynienia z formacjami wieloświecowymi. Do najpopularniejszych zaliczyć można:

 • Przenikanie – formacja, w skład której wchodzą dwie świece: biała oraz czarna. Układ ten zwykle obserwuje się na końcu trendu spadkowego. Najpierw pojawia się świeca japońska czarna, długa, która wskazuje na przewagę niedźwiedzi. Patrzą na kolejne notowania, można stwierdzić że obecny trend jest w dobrej kondycji, ponieważ poniżej dolnego ograniczenia świecy czarnej powstaje otwarcie. Jednak następnie ceny zaczynają rosnąć. Powyżej połowy świecy czarnej, która poprzedza białą, widoczne jest zamknięcie. Świeca biała, jaka kształtuje się na wykresie, jest duża, dobrze widoczna. Formacja ta w ujęciu traderskim oznacza wycofanie się strony popytowej w ostatniej fazie interwału. 
 • Objęcie hossy – układ dwóch świec, który możemy zaobserwować w trendzie spadkowym. Korpus białej świecy całkowicie zakrywa korpus poprzedniej świecy. Często mówi się, że objęcie hossy to mocniejsza wersja formacji przenikania. Powyżej czarnego korpusu widoczne jest zamknięcie białej świecy, a siłą byków jest w tym momencie naprawdę duża. 
 • Harami – układ składający się z dwóch świec japońskich. Świeca pierwsza obejmuje w tym przypadku drugą, która jest niewielka. Układ Harami jest zazwyczaj zapowiedzią zwrotu, jaki niebawem będzie miał miejsce na rynku. Dotyczy to zarówno trendów wzrostowych, jak i spadkowych. Dopuszcza się również wszystkie możliwe kombinacje kolorów. 
 • Gwiazda wieczorna – układ zapowiadający spadki, który można obserwować w czasie trendu wzrostowego. W skład tej formacji wchodzą trzy świece japońskie. Pierwsza z nich to świece biała o dużych rozmiarach. Kolejna to świeca o małym korpusie w kolorze czarnym, bądź białym. Ta część układu oznacza, że siły popytu i podaży są wyrównane. Ostatni element to korpus czarny, który głęboko wnika w pierwszą białą świecę. Jest to oznaka rosnących w siłę niedźwiedzi. Żaby formacja Gwiazdy wieczornej była wiarygodna, poniżej połowy pierwszej świecy powinno zdarzyć się zamknięcie ostatniej świecy.
 • Gwiazda poranna – sugeruje wzrosty i pojawia się w trendzie spadkowym. Formacja ta jest odwrotnością układu Gwiazdy wieczornej i oznaką rosnących w siłę byków. 
 • Zasłona ciemnej chmury – układ dwóch świec japońskich. Formacja dająca do zrozumienia, że rynek ma niewielkie szanse na kolejne zwyżki. Pierwsza świeca jest długa i biała, która oznacza że byki są wciąż liderami rynku. Kolejne notowania również sugerują, że trend pozostaje w dobrej kondycji. Później jednak ceny zaczynają spadać. Poniżej połowy białej świecy ma miejsce zamknięcie, a na wykresie pojawia się dużo świeca w kolorze czarnym. 
 • Objęcie bessy – formacja, na którą również składają się dwie świece japońskie. Tworzy się podczas trendu wzrostowego. Duża świeca czarna zasłania całkowicie poprzednią świecę. Objęcie bessy uważa się za silniejszą wersję formacji zwanej zasłoną ciemniej chmury. Zamknięcie świecy czarnej odbywa się poniżej świecy białej, a siła niedźwiedzi jest w tym momencie naprawdę duża. 

Świece japońskie – co warto wiedzieć?

Świece japońskie – podsumowanie

Formacje świecowe dobrze jest traktować jako weryfikator punktu zwrotnego na rynku. Zwykle inwestorów interesują tylko informacje pojawiające się na geometrii lub potwierdzone innymi technikami AT. Jeżeli formacja jest dwuświecowa to gra się na otwarciu trzeciej świecy, jeżeli formacja jest trzy świecowa to gra się na otwarciu czwartej świecy itd. Świece japońskie wizualnie zapewniają przejrzysty i łatwy do zidentyfikowania zestaw zachowań, które są bardzo dokładne w przewidywaniu trendów rynkowych. Korzystając z wykresów świecowych, wraz z podstawową analizą techniczną, można łatwo zacząć dostrzegać pojawiające się na rynku trendy – a co ważniejsze, można zacząć korzystać z tych obserwacji podczas handlu.

Inwestorzy doskonale wiedzą, że na ceny i trendy rynkowe często wpływają strach, chciwość i nadzieja. Aby zrozumieć te zmieniające się czynniki psychologiczne, należy zastosować pewną formę analizy technicznej. Wykresy świecowe pozwalają odczytać zmiany w określeniu wartości na rynku, co inaczej nazywane jest sentymentem inwestora. Świece japońskie zrobią to poprzez pokazanie interakcji między kupującymi i sprzedającymi, co często znajduje odzwierciedlenie w ruchu cen. Wykresy świecowe dają wgląd w rynki finansowe, które nie istnieją w przypadku tradycyjnych wykresów słupkowych.

Tradycyjne wykresy słupkowe same w sobie nie mają większego znaczenia, natomiast wykresy świecowe w znacznie bardziej szczegółowy sposób przedstawiają akcję, która miała miejsce na rynku danego dnia.

Posted: 5.08.2020 | Dmitriy Elowacki
Błąd
Wiadomość: