Trading z wykorzystaniem Wstęgi Bollingera

Wstęga Bollingera to narzędzie analizy technicznej, wynalezione na początku lat 80 XX wieku. Powstała na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych szczytów i dołków cenowych. Podążając za definicją rozumie się, że cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. 

Trading z wykorzystaniem Wstęgi Bollingera

Budowa i interpretacja wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera mogą być zastosowane na każdym instrumencie finansowym, zarówno na rynku Forex, akcji, czy kryptowalut. Wskaźnik też może być także stosowany na każdym z interwałów czasowych – od krótkich ram czasowych, po wykresy tygodniowe, czy miesięczne. Zadaniem Wstęg Bollingera jest odpowiedź na pytanie, czy ceny są względnie wysokie, czy względnie niskie. Formuła Wstęgi Bollingera prezentuje się następująco:

  • Środkowa wstęga – będąca 20 okresową średnią ruchomą 
  • Górna wstęga – będącej 2(k) – krotnością okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi
  • Dolna wstęga – będącej 2(k) – krotnością okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi
  • Standardowo przyjmuje się: n = 20 i k =2

Wskaźnik ten składa się z prostej średniej ruchomej oraz z odchyleń standardowych od średniej. Odchylenia w górę i w dół od średniej tworzą wstęgi. Domyślnie średnia liczona jest dla dwudziestu okresów na podstawie cen zamknięcia. Same wstęgi wyliczane są zaś na podstawie dwóch odchyleń standardowych. Przyjmuje się, że jeśli cena zawróci przy górnej lub dolnej wstędze, to może zmierzać do średniej, jako miejsca docelowego. Jeśli zaś cena pokonuje średnią od dołu do góry to może zmierzać do górnej wstęgi i odwrotnie. W tym kontekście Wstęgą Bollingera może sprawdzać się jako wsparcie i opór. 

Interpretacja wstęg podczas silnego trendu jest inna. Wstęgi pokazując zmienność zwężają się i rozszerzają. W okresach wysokiej zmienności różnica pomiędzy wstęgami może być większa, a w niższej mniejsza. Jeśli wstęgi są od siebie bardzo oddalone, może to oznaczać, że dany trend zaczyna się kończyć. Gdy są blisko siebie, to wkrótce zmienność może wzrosnąć i pojawi się nowy trend. 

Trading z wykorzystaniem Wstęgi Bollingera

Trendy wzrostowe i spadkowe a Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera może być wykorzystywana do określenia, jak silnie dany składnik aktywów rośnie i kiedy potencjalnie odwraca się lub traci na wartości. Jeśli tendencja wzrostowa jest wystarczająco silna, będzie ona osiągać górne pasmo wstęgi. Tendencja wzrostowa w takim wypadku wskazuje, że akcje pną się wyżej i inwestorzy mogą wykorzystać okazję do podjęcia decyzji o zakupie. Jeśli cena wycofuje się w ramach trendów wzrostowych i pozostaje powyżej środkowego przedziału oraz wraca do górnego przedziału, to wskazuje na dużą siłę. Ogólnie rzecz biorąc, cena w trendzie wzrostowym nie powinna dotykać dolnej wstęgi, a jeśli tak, to jest to znak ostrzegawczy, że jest odwrotnie lub że akcje zaczynają spadać.

Większość inwestorów technicznych dąży do osiągnięcia zysku z silnych trendów wzrostowych, zanim nastąpi ich odwrócenie. Kiedy akcja nie osiągnie nowego szczytu, inwestorzy mają tendencję do sprzedaży aktywów w tym momencie, aby uniknąć ponoszenia strat z powodu odwrócenia trendu. Inwestorzy techniczni pilnie monitorują zachowanie trendu wzrostowego, aby wiedzieć, kiedy wykazuje on siłę lub słabość, i wykorzystują to jako wskaźnik możliwego odwrócenia trendu.

Wstęgi Bollingera mogą być także wykorzystane do określania, jak silnie dany składnik aktywów spada i kiedy potencjalnie odwraca się do trendu wzrostowego. W przypadku silnego trendu spadkowego, cena będzie przebiegać wzdłuż dolnej wstęgi. Jeśli jednak cena nie dotknie lub nie przesunie się wzdłuż dolnej wstęgi, jest to oznaką, że trend spadkowy może stracić na dynamice. Kiedy cena pozostaje poniżej środkowej wstęgi, a następnie wraca do dolnej wstęgi, jest to oznaką dużej siły trendu spadkowego. W trendzie spadkowym ceny nie powinny przełamywać się powyżej górnej wstęgi, ponieważ wskazywałoby to, że trend może się odwracać lub spowalniać.

Wielu inwestorów unika handlu podczas trendów spadkowych, poza szukaniem okazji do kupna, kiedy trend zaczyna się zmieniać. Trend spadkowy może trwać krótko lub długo – minuty, godziny, tygodnie, dni, miesiące, a nawet lata. Inwestorzy muszą odpowiednio wcześnie zidentyfikować wszelkie oznaki trendów spadkowych, aby chronić swoje inwestycje. Jeśli dolne przedziały wykazują stały trend spadkowy, inwestorzy muszą być ostrożni, aby uniknąć zawierania długich transakcji, które okażą się nierentowne.

Trading z wykorzystaniem Wstęgi Bollingera

Ograniczenia dotyczące Wstęg Bollingera

Chociaż Wstęga Bollingera jest pomocnym narzędziem dla handlowców technicznych, istnieje kilka ograniczeń, które powinien znać każdy inwestor. Jednym z tych ograniczeń jest to, że Wstęgi Bollingera są przede wszystkim reaktywne, a nie predykcyjne. Wstęgi te będą reagować na zmiany cen, albo na trendy wzrostowe lub spadkowe, ale nie będą przewidywać cen. Innymi słowy, jak większość wskaźników technicznych, Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem opóźnionym. Dzieje się tak, ponieważ narzędzie opiera się na prostej średniej kroczącej, która przyjmuje średnią cenę z kilku pasków cenowych. Chociaż inwestorzy mogą wykorzystywać wstęgi do mierzenia trendów, nie mogą sami korzystać z narzędzia do prognozowania cen. John Bollinger, deweloper Wstęg Bollingera, zaleca, aby inwestorzy korzystali z systemu za pomocą dwóch lub trzech niezwiązanych ze sobą narzędzi, które dostarczają bardziej bezpośrednich sygnałów rynkowych.

Innym ograniczeniem wstęg jest to, że standardowe ustawienia nie będą korzystne dla wszystkich inwestorów. Traderzy muszą znaleźć konfiguracje, które pozwolą im na ustawienie wytycznych dla konkretnych akcji, którymi handlują. Jeśli wybrane ustawienia wstęg nie zadziałają, inwestorzy mogą je zmienić lub użyć innego narzędzia. Efektywność Wstęg Bollingera różni się w zależności od rynku, a inwestorzy mogą być zmuszeni do dostosowania ustawień, nawet jeśli przez pewien czas handlują z tym samym zabezpieczeniem.

Wstęga Bollingera – zalety:

  • Wstęgi Bollingera mogą być użytecznymi wskaźnikami trendu na rynku – silne trendy powodują zmienność, która jest łatwo zauważalna, ponieważ Wstęgi Bollingera rozszerzają się i zawężają.
  • Są bardzo przyjazne dla użytkownika i mogą tworzyć praktyczny obraz do analizy dla inwestora.

Wstęga Bollingera – wady:

  • Wstęgi nie są w stanie przewidzieć wzorców cenowych, ale zamiast tego śledzą bieżące ruchy rynku. Oznacza to, że inwestorzy mogą nie odbierać sygnałów aż do momentu rozpoczęcia ruchu cen.
  • John Bollinger powiedział, że wstęgi powinny być używane w połączeniu z innymi formami analizy technicznej i że nie są one niezawodnymi wskaźnikami trendów rynkowych.
Posted: 5.08.2020 | Alex Feldman
Błąd
Wiadomość: