Inwestowanie w akcje – jak to działa?

Inwestowanie w akcje to obecnie jedna z najbardziej znanych metod lokowania środków i pomnażania kapitału. Akcje to papiery wartościowe, będące najpopularniejszym instrumentem finansowym. Początkujący inwestorzy często zastanawiają się, czy inwestowanie w akcje jest bezpieczne, gdzie kupić akcje, jak stworzyć skuteczną strategię inwestycyjną. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawarliśmy w tym artykule.
By dobrze zrozumieć inwestowanie w akcje, należy wiedzieć skąd biorą się papiery wartościowe. Otóż, akcje są emitowane przez spółki, które chcą w ten sposób pozyskać określony kapitał na finasowanie swoich działań i dalszy rozwój działalności. Prawo do tego typu działań posiadają jedynie spółki akcyjne, których akcje wyrażają własność aktywów spółki.
Inwestowanie w akcje spółek, które emitują je po raz pierwszy to tzw. ofert IPO (Initial Public Offering). Są to pierwsze publiczne oferty akcji, dzięki którym firma zostaje oficjalnie notowana na giełdzie. Inwestowanie w akcje IPO zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy giełdowych. Często jest to doskonała okazja do zakupu akcji, które w szybkim czasie powiększą swoją wartość, dzięki dynamicznemu rozwojowi nowej spółki.

Inwestowanie w akcje – jak to działa?

Inwestowanie w akcje – dlaczego warto?

Inwestowanie w akcje często uważa się za jedne z najbardziej bezpiecznych i mało ryzykownych inwestycji. Rynki kapitałowe cechują się dużą płynnością finansową, dzięki czemu sprzedawanie i kupowanie papierów wartościowych możliwe jest niemalże w każdym czasie. Oczywiście inwestowanie w akcje obarczone jest pewnym ryzkiem, tak samo jak inwestycje w każde inne aktywa. Inwestorzy muszą liczyć się z faktem, że nie mają żadnego wpływu na działalność i kondycję finansową danych spółek.
Popularność inwestycji kapitałowych wiążę się głównie z długoterminowym wzrostem rentowności. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że inwestowanie w akcje staje się opłacalne dopiero gdy pokonamy inflację. Mówi się, że najlepsi inwestorzy zwykle inwestują długoterminowo, z wykorzystaniem dużego kapitału.
Inwestowanie w akcje staje się z roku na rok coraz bardziej popularne. Dla wielu jest to główne źródło dochodu, dla innych sposób na dywersyfikację portfela. Kupno i sprzedaż akcji nie jest skomplikowane i w porównaniu do inwestowania w nieruchomości, czy surowce ma wiele zalet. Handel papierami wartościowym jest na ogół łatwo dostępny, możemy liczyć na wysoką płynność oraz niskie opłaty.

Dywidenda – jeden ze sposobów inwestowania w akcje

Handlujący akcjami często za swój cel obierają spółki dywidendowe. Każdy inwestor liczy na zyski z przeprowadzanych inwestycji i stara się jak najbardziej zminimalizować ryzyko strat. Spółki dywidendowe zwykle dają większy komfort i bezpieczeństwo lokowanych pieniędzy. Są to wszelkie przedsiębiorstwa, które w nieprzerwany i regularny sposób dzielą się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Wypłaty te stanowią zarówno stabilne źródło dochodów dla inwestorów, jak również potwierdzają dobrą kondycję danej spółki i mocną pozycję na rynku.
Mianem dywidendy określa się zatem udział w zysku, jaki jest wypłacany akcjonariuszom przez spółkę. Każdy inwestor, który posiada akcje takiej firmy ma prawo do wypłaty dywidendy. Wysokości i terminy wypłat ustalane są zaś przed walne zgromadzenie spółki. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość dywidendy jest rentowność spółki. W zależności od wysokości zysku, dywidenda może być zmienna, rosnącą, bądź stała. Wypłacana jest w określonym dniu, a każdy akcjonariusz może szybko i łatwo sprawdzić ten termin.

Inwestowanie w akcje – jak to działa?

Inwestowanie w akcje – jak handlować papierami wartościowymi?

Obecny handel papierami wartościowymi znacząco różni się od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Nie istnieją już fizyczne giełdy, gdzie inwestorzy przekrzykiwali się wzajemnie w celu kupna i sprzedaży akcji. Giełda przeniosła się do Internetu a dokonanie wszelkich transakcji odbywa się za pomocą komputera lub smartfonu oraz konta brokerskiego. Inwestowanie w akcje jest szybkie, wygodne i możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie.
Współczesna giełda jest siecią połączonych komputerach o potężnych mocach obliczeniowych. Dokonywane są tu ciągle różnego rodzaju wyliczenia, rejestracje transakcji oraz aktualizacje rynkowe. Giełda czuwa nad bezpieczeństwem i nadzoruje wszelkie ruchy inwestorów tak, aby handel zawsze odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
By kupić, bądź sprzedać akcje na giełdzie niezbędna jest także współpraca z brokerem. Jest to firma maklerska będąca pośrednikiem pomiędzy giełdą a inwestorem. Pobiera określone opłaty za prowadzenie konta i dokonywanie transakcji, w zamian za co inwestorzy mogą handlować akcjami pod własnym nazwiskiem. Wybierając brokera warto zwrócić uwagę, czy spełnia on określone kryteria:

  • powinien podlegać obowiązującym przepisom i dyrektywom danego kraju (w Polsce legalni brokerzy nadzorowani są przez Komisję Nadzoru Finansowego),
  • powinien ubezpieczać konta swoich klientów,
  • powinna być to firma posiadająca odpowiedni kapitał, który będzie w stanie pokryć ewentualne straty wynikające z wahań na rynku,
  • dom maklerski powinien oddzielać własne aktywa od rachunków swoich klientów.

Wybór rynku i strategia inwestycyjna

Inwestowanie w akcje może dotyczyć zarówno krajowych, jak i zagranicznych papierów wartościowych. W obu przypadkach niezbędny będzie oczywiście wybór konkretnego brokera oraz zaznajomienie się z oferowaną przez niego platformą inwestycyjną. Jest to specjalistyczny rodzaj oprogramowania, które umożliwia handel na giełdzie.
Jednym z największych wyzwań z jakim muszą mierzyć się zarówno początkujący, jak i doświadczeni traderzy jest stworzenie własnej strategii inwestycyjnej. By wiedzieć, jak sprawnie i skutecznie handlować akcjami należy dobrze poznać giełdę i panujące na niej zasady. Ponadto, inwestowanie w akcje może być krótko lub długoterminowe. Oba typy mają swoje wady i zalety oraz wymagają odpowiedniego podejścia.

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe inwestowanie w akcje opiera się przede wszystkim na analizie papierów wartościowych danej spółki, monitoringu i systematycznym sprawdzaniu wskaźników. Inwestorzy prowadzaną badania na temat sektora gospodarczego, w którym działa dana firma, starają się zrozumieć oferowane produkty oraz sposób zarządzania i funkcjonowania spółki. Na tej podstawie decydują się na zakup relatywnie tanich akcji, które mają duże szanse na długoterminowy wzrost.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe często określane są mianem aktywnego handlu. Inwestorzy skupiają się w tym przypadku głównie na analizie technicznej, wykorzystują wskaźniki, śledzą wahania cen. Traderzy uprawiający ten typ handlu często spekulują również na spadki.

Inwestowanie w akcje – jak to działa?

Inwestowanie w akcje – psychologia dla inwestora

Sukcesywne inwestowanie w akcje to trudna sztuka. Nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy narażeni są na ryzyko poniesienia dużych strat. Kluczem do sukcesu jest nie tylko odpowiedni poziom wiedzy i znajomość giełdy, ale także umiejętność panowania nad własnymi emocjami. Psychologia inwestowania to temat poruszany zarówno przez samych traderów, jak i ekspertów giełdowych. Na przestrzeni lat powstało tysiące publikacji i książek dotyczących zachowania inwestorów oraz emocji, jakie nimi kierują.
Spokój i opanowanie, zwłaszcza w kryzysowych momentach, to bez wątpienie główne cechy dobrego inwestora. Bardzo często wielu początkujących traderów podąża za tłumem. Gdy sytuacja na giełdzie staje się napięta, większość inwestorów kieruje się psychologią tłumu. Niewiele osób potrafi się wówczas wyłamać i przeciwstawić. Emocje, jakie zaczynają przeważać i nakręcać giełdę to strach, panika i niepokój. Traderzy w popłochu podejmują wiele nieracjonalnych decyzji, która zamiast uchronić ich przed stratą, jeszcze bardziej podnoszą ryzyko.
Posiadanie dobrze opracowanej strategii inwestycyjnej i umiejętność jej realizowania bez względu na sytuację rynkową to nie lada wyzwanie. Inwestorzy powinni od samego początku uczyć się jasnego określania celów. Każda transakcja na giełdzie obarczona jest pewnym ryzykiem. Ustawienie sobie zbyt wysokiej poprzeczki może doprowadzić do dużych strat. Zawsze warto realistycznie oceniać sytuację i własne możliwości.

Inwestowanie w akcje – jakie papiery wartościowe warto kupować?

Tak naprawdę nie da się określić, w jakie akcje warto, czy nie warto inwestować. Rynek papierów wartościowych, tak jak każdy inny, jest nieprzewidywalny. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, w jakim kierunku będzie zmierzać, co będzie go napędzać. Niemniej jednak, inwestor powinien wiedzieć, co chcesz kupować i w co inwestować. Podstawowa wiedza z zakresu rodzaju akcji jest niezbędna. Istnieje wiele modeli, technik i narzędzi do wyceny akcji, które warto znać. Poza tym, warto czerpać inspiracje i przyglądać się innym, bardziej doświadczonym inwestorom.
Należy rozważyć także czas wejścia na rynek. O ile w przypadku inwestowania w akcje długoterminowe nie ma to aż tak dużego znaczenia, to aktywny handel opiera się głównie na wybraniu odpowiednego momentu inwestycyjnego.
Inwestując w akcje warto także zadbać o poprawną dywersyfikację portfela. Ważne jest nie tylko to, ile akcji kupimy, ale również na jakiego typu papiery wartościowe postawimy. Rozważny inwestor nigdy nie polega wyłącznie na jednym produkcie finansowym. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko strat. Oczywiście w pewien sposób ogranicza się przez to również zysk, ale dywersyfikacja może w dużym stopniu uchronić, zwłaszcza początkujących traderów, przed stratą wszystkiego.

Inwestowanie w akcje – jak to działa?

Inwestowanie w akcje – skąd czerpać wiedzę?

Zarównie mniej, jak i bardziej doświadczeni inwestorzy powinni nieustanie szkolić się i zdobywać nowe doświadczenia w zakresie handlu akcjami. Obecnie istnieje wiele sposób i metod, dzięki którym giełda staje się bardziej zrozumiała i przystępna dla traderów. Inwestorzy mogą liczyć na różnego rodzaju szkolenia i kursy, które zazwyczaj oferowane są nie tylko przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, ale również przez brokerów. Powstaje także coraz więcej nowoczesnych narzędzi do analiz i spekulacji. W Internecie nie brakuje także licznych publikacji oraz wpisów na forach, gdzie inwestorzy dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Warto również zapoznać się z godzinami otwarcia i zamknięcia poszczególnych giełd.

Podsumowanie

Podsumowując, inwestowanie w akcje wiąże się zarówno z możliwością pomnażaniu kapitału, jak i jego starty. Aspekty, na które zwrócić uwagę powinien każdy początkujący inwestor to przede wszystkim:

  • Poznanie i zrozumienie giełdy oraz produktów finansowych
  • Wyznaczenie indywidualnego celu i dobranie odpowiedniej strategii
  • Nieustanna nauka i pozyskiwanie nowych doświadczeń

Handel akcjami wymaga podejmowania odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. Im lepszy start, tym większe szanse na wczesny sukces. Warto już od samego początku podjąć współpracę z właściwym brokerem oraz dokładnie określić swoje potrzeby oraz przede wszystkim możliwości. Realne spojrzenie na sytuację giełdową oraz prawidłowe wyznaczenie granicy maksymalnego ryzyka są na wagę złota.
Pierwsze kroki na giełdzie to także dobry czas na naukę na własnych błędach. Inwestycje, które nie przebiegły tak, jak spodziewał się tego trader są dobrą okazją do przeprowadzanie analizy i wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Kluczowa jest także wspomniana psychologia inwestycyjna i śledzenie bieżących wydarzeń na giełdzie. Choć początki mogą wydawać się trudne, to odrobina determinacji i wytrwałości pozwoli wkroczyć nowym inwestorom w świat papierów wartościowych, gdzie z czasem będą mieć okazję stać się poważnymi graczami giełdowymi.

Posted: 7.09.2020 | Alex Feldman
Błąd
Wiadomość: