Inwestowanie w fundusze – jak inwestować z głową

Inwestowanie w fundusze to jeden z najpopularniejszych sposobów na rozpoczęcie inwestycji dla początkujących. Niezależnie od tego, czy myślisz o wygodnej emeryturze, kupnie domu czy ogólnych oszczędnościach, lepiej będzie, jeśli dowiesz się jak podejmować decyzje inwestycyjne. Nasz przewodnik po funduszach ma na celu pomóc początkującym inwestorom zrozumieć korzyści i złożoność funduszy oraz to, jak włączyć je do swojego portfela inwestycyjnego.

 

Czym są fundusze?

W przeciwieństwie do akcji, kiedy jest się bezpośrednim właścicielem kawałka spółki, inwestycja w fundusz polega na połączeniu pieniędzy z innymi osobami w ramach zbiorowej inwestycji – znanej jako fundusz. I właśnie dlatego zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy wybierają inwestowanie w fundusze, ponieważ, relatywnie rzecz biorąc, jest to bezpieczniejsza droga niż kupowanie akcji, gdzie ryzyko ponosi się samemu.

Fundusze mogą inwestować w różne rodzaje aktywów, takie jak akcje, obligacje lub nieruchomości, w zależności od celu inwestycyjnego funduszu. Rzeczy, które trzeba wiedzieć o funduszach to przede wszystkim:

  1. Większość funduszy ma określony temat przewodni. Wokół tego tematu opierają się wszystkie inwestycje. Tematem przewodnim funduszu może być wszystko, począwszy od geografii, przez rodzaj inwestycji, branżę i wielkość firmy.
  2. Należy inwestować przez co najmniej pięć lat, aby przetrwać wszelkie wstrząsy na rynku. Jest to tzw. zasada kciuka. Daje to wystarczająco dużo czasu na przetrwanie wszelkich wstrząsów na rynku, które mogą spowodować stratę pieniędzy.
  3. Regularne inwestowanie zmniejsza ryzyko. Kuszące jest próbowanie dopasowania się do rynku, ale jest to prawie niemożliwe i nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy popełniają błędy. Dobrze jest należy inwestować regularnie, aby wygładzić wszelkie wzloty i upadki.
  4. Fundusze nie muszą być zarządzane przez osobę. Aktywnie zarządzane fundusze są, jak sama nazwa wskazuje, zarządzane przez profesjonalnego menedżera funduszu. Zarządzający funduszami mają dostęp do wielu badań, aktywnie podejmują decyzje o tym, kiedy kupować i sprzedawać, a ich celem jest zapewnienie zwrotu, który jest lepszy niż rynek akcji, na którym działają spółki.
  5. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Staraj się jak najbardziej zdywersyfikować swój portfel, aby obniżyć swoje ryzyko, tzn. inwestuj w różne spółki, branże i regiony. Inwestycje mogą zarówno spadać, jak i rosnąć. Nie ulegaj pokusie sprzedaży lub kupna funduszy tylko dlatego, że wszyscy inni to robią.

 

Inwestowanie w fundusze – kupno i sprzedaż

Najtańszą drogą do inwestowania w fundusze jest korzystanie ze specjalnej platformy. Platforma inwestycyjna jest punktem kompleksowej obsługi w zakresie inwestowania w fundusze – można kupić i utrzymać fundusze, w które chce się zainwestować, a także sprzedać je w przyszłości. Inwestowanie w fundusze to proces dwuetapowy. Najpierw należy wybrać platformę, z której chcemy korzystać, a następnie zdecydować, jakie inwestycje w niej ulokować.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy funduszowej są opłaty, a ich brak może spowodować, że spory kawałek inwestycji zostanie pochłonięty przez opłaty. Należy pamiętać, że podczas gdy opłata za platformę jest pobierana przez platformę, którą wybierzesz, firma prowadząca fundusze będzie pobierać od Ciebie opłatę za fundusze.

Większość osób inwestujących w fundusze nie kupuje ich bezpośrednio, lecz za pośrednictwem platformy, proces sprzedaży jest tak samo prosty jak kupno i posiadanie funduszy. Większość platform będzie działać w ten sam sposób. Jeśli przejdziesz online do swojego konta, na którym znajduje się fundusz (niektóre platformy mogą nawet pozwolić Ci na zrobienie tego poprzez aplikację w telefonie), będziesz w stanie zobaczyć wszystkie fundusze, które posiadasz.

Obok funduszu prawdopodobnie będzie przycisk, który można nacisnąć, aby go sprzedać, naciskając go, poinstruujesz platformę, że nie chcesz już inwestować w ten fundusz.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Chociaż wszystkie fundusze mają różne strategie i cele, istnieją dwa główne rodzaje dostępnych funduszy: fundusze aktywne i fundusze pasywne.

  • Fundusze aktywnie zarządzane – Jak sama nazwa wskazuje, zarządzający aktywnie wybiera inwestycje bazowe utrzymywane w funduszu w imieniu inwestorów, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek i ich rówieśnicy. Zarządzający funduszem będzie nieustannie przeprowadzał badania i analizy, a następnie aktualizował inwestycje w funduszu, gdy uzna to za konieczne. Oznacza to, że z czasem będzie on kupował i sprzedawał różne aktywa w zależności od warunków rynkowych.
  • Fundusze pasywne (znane również jako fundusze śledzące indeksy) – Celem tych funduszy jest dopasowanie się do wyników określonego indeksu giełdowego – często po prostu poprzez inwestowanie w każdą akcję w indeksie, który jest śledzony. Fundusze te mogą zaoferować wygodny, tani sposób na uzyskanie ekspozycji na szeroki zakres inwestycji.

Główną różnicą pomiędzy aktywnym i pasywnym zarządzaniem funduszami są pobierane opłaty. Fundusze pasywne mają zazwyczaj niższe opłaty bieżące, ponieważ wymagają mniej codziennego zarządzania. W przypadku aktywnie zarządzanych funduszy, dodatkowa praca i analiza oznacza, że inwestorzy zazwyczaj muszą płacić więcej w formie opłat, chociaż posiadanie środków u dobrego zarządzającego funduszem może uzasadnić ten dodatkowy koszt.

 

Inwestowanie w fundusze – dochód a akumulacja

Wiele funduszy, zarówno aktywnych jak i pasywnych, daje inwestorom możliwość wyboru pomiędzy inwestowaniem w jednostki dochodowe lub akumulacyjne. Różnica polega na tym, jak traktowany jest dochód generowany przez inwestycje w fundusz.

Na przykład, jeżeli fundusz jest inwestowany w akcje, akcje te często wypłacają dywidendy, a zatem generują dochód. Wersja dochodowa funduszu będzie wypłacać te dywidendy inwestorom w formie gotówki. W przypadku wersji akumulacyjnej, zarządzający funduszem zamiast tego wykorzystuje gotówkę do zakupu większej liczby jednostek uczestnictwa, zwiększając wartość każdej jednostki funduszu.

Osoby inwestujące w celu generowania dochodu powinny wybrać jednostki funduszu dochodowego. Ci, którzy szukają długoterminowego wzrostu swojej inwestycji, prawdopodobnie będą chcieli wybrać jednostki akumulacyjne.

Fundusze powiernicze są jeszcze innym rodzajem funduszu. Są przedmiotem obrotu na giełdzie. W związku z tym, w przeciwieństwie do funduszy, które zazwyczaj dokonują wyceny raz dziennie, mają one cenę akcji, która porusza się w górę i w dół w czasie, gdy giełda jest otwarta.

Podsumowanie

Różne fundusze oferują różne poziomy ryzyka i potencjalne zyski. Niektórzy zarządzający funduszami przyjmują ostrożne podejście, starając się uchronić inwestorów przed najgorszymi spadkami na giełdzie. Inni chętnie podejmują się bardziej ryzykownych strategii inwestycyjnych w poszukiwaniu potencjalnych wyższych zysków.

Są też zarządzający, którzy szukają wartości dodanej, koncentrując się na szerszym obrazie, identyfikując trendy lub odczytując perspektywy gospodarcze przed zainwestowaniem w obszary, które ich zdaniem mogą odnieść największe korzyści. Inni przykładają mniejszą wagę do tych szerszych wpływów i wolą skupić się niemal wyłącznie na perspektywach poszczególnych spółek lub inwestycji.

Posted: 12.07.2021 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: