Inwestowanie w nieruchomości – niezawodne sposoby na zysk

Kupno i posiadanie nieruchomości to strategia inwestycyjna, która może być zarówno satysfakcjonująca, jak i lukratywna. W przeciwieństwie do inwestowania w akcje i obligacje, potencjalni właściciele nieruchomości mogą wykorzystać dźwignię finansową do zakupu nieruchomości, płacąc część całkowitych kosztów z góry, a następnie spłacając saldo, plus odsetki, w czasie. Inwestowanie w nieruchomości staje się zatem coraz bardziej popularne. Istnieje wiele metod generowania zysków w tym zakresie, którym z pewnością warto przyjrzeć się bliżej.

Ceny lokali mieszkalnych i komercyjnych stale idą w górę. Inwestowanie w nieruchomości już od dłuższego czasu uważane jest za jedną z najpopularniejszych metod lokowania pieniędzy. Nie brakuje także chętnych zarówno do zakupu, jak wynajmu lokali użytkowych, czy mieszkalnych. Wszystko to sprawia, że inwestorzy coraz chętniej zwracają się ku tego typu inwestycjom.

 

Inwestowanie w nieruchomości – niezawodne sposoby na zysk

Inwestowanie w nieruchomości – na czym polega?

Inwestowanie w nieruchomości polega na zakupie, własności, dzierżawie lub sprzedaży gruntu i wszelkich obiektów na nim się znajdujących w celu zarobienia pieniędzy. Nieruchomości zasadniczo dzielą się na cztery kategorie:

  • Mieszkalne – składają się z domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, kamienic i bloków. Mieszkańcy mogą wynajmować lub być właścicielami nieruchomości, w których mieszkają. Domy większe niż cztery lokale są generalnie uznawane za nieruchomości komercyjne.
  • Komercyjne – to nieruchomości, które są wykorzystywane do celów biznesowych. Nieruchomości komercyjne są klasyfikowane jako powierzchnie biurowe, handlowe lub wielorodzinne domy. Przykładami nieruchomości komercyjnych są biura, restauracje i duże budynki mieszkalne (wielorodzinne).
  • Przemysłowe – jak sama nazwa wskazuje, nieruchomości te służą do prowadzenia działalności przemysłowej. Niektóre przykłady to magazyny wysyłkowe lub fabryki i elektrownie.
  • Gruntowe – zasadniczo składają się z niezabudowanych nieruchomości, na których nie ma żadnych struktur. Istnieją ograniczone możliwości zarobienia pieniędzy na gruncie jako inwestycji. Właściciele gruntów mogą zarabiać pieniądze poprzez wykorzystanie ziemi, np. w rolnictwie, lub przy jej zagospodarowaniu, bądź sprzedaży.

Każda kategoria nieruchomości i rodzaj inwestycji niesie ze sobą własny zestaw ryzyka i korzyści. Niezależnie od tego, w jaki typ nieruchomości inwestujemy, należy zastanowić się, czy dana okazja inwestycyjna jest stabilna finansowo i czy może spełnić nasze cele finansowe. Istnieje wiele sposobów inwestowania w nieruchomości o różnych kwotach pieniężnych, różnym stopniu zaangażowania czasowego, kapitału, horyzontów inwestycyjnych, ryzyka i potencjału zwrotu. Niektóre z nich przynoszą dochód i wzrost wartości, a inne tylko dochód. Strategie inwestowania w nieruchomości dzielą się na dwie grupy: inwestycje aktywne i pasywne.

Inwestowanie w nieruchomości – dlaczego warto?

Chociaż akcje są dobrze znaną opcją inwestycyjną, nie wszyscy wiedzą, że kupno nieruchomości jest również uważane za inwestycję. W odpowiednich okolicznościach, nieruchomości oferują alternatywę, która może być mniej ryzykowna, przynosić lepsze zyski i oferować większą dywersyfikację. Niezależnie od tego, czy planujemy przejść na emeryturę, oszczędzać na fundusz uniwersytecki, czy też zarabiać resztkowe dochody, potrzebujemy strategii inwestycyjnej, która będzie odpowiadała naszemu budżetowi i potrzebom. Warto wiedzieć, kiedy i dlaczego opłaca się rozważyć inwestowanie w nieruchomości.

Inwestowanie w nieruchomości lub akcje to osobisty wybór, który zależy od portfela inwestora, tolerancji na ryzyko, celów i stylu inwestowania. Można bezpiecznie założyć, że więcej osób inwestuje na giełdzie, być może dlatego, że kupno akcji nie zabiera tyle czasu i pieniędzy. Jeśli kupujemy nieruchomość, będziemy musieli zaoszczędzić i odłożyć znaczną ilość środków pieniężnych.

Kiedy kupujemy akcje, kupujemy kawałek danej firmy. Zarabiamy pieniądze w następujący sposób: gdy wartość akcji firmy rośnie, wartość naszej inwestycji też rośnie. W zależności od firmy, możemy także otrzymywać regularne dywidendy, które można reinwestować w celu zwiększenia swojej inwestycji.

Kupując nieruchomość, nabywamy fizyczną ziemię lub nieruchomość. Większość inwestorów inwestujących w nieruchomości zarabia poprzez pobieranie czynszów oraz przez aprecjację, ponieważ wartość nieruchomości idzie w górę. Ponadto, nieruchomości mogą być wykorzystywane jako dźwignia finansowa, dlatego możliwe jest powiększenie posiadanych udziałów, nawet jeśli nie stać nas na bezpośrednią wypłatę gotówki. Dla wielu potencjalnych inwestorów, nieruchomości są atrakcyjne, ponieważ są to aktywa materialne, które można kontrolować, z dodatkową korzyścią w postaci dywersyfikacji. Inwestorzy nieruchomości, którzy je kupują, posiadają coś konkretnego, za co mogą być odpowiedzialni.

 

Inwestowanie w nieruchomości – niezawodne sposoby na zysk

Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem

Jeśli zainwestujemy w nieruchomość, którą chcemy wynajmować innym, stajemy się jej właścicielem. Jako wynajmujący będziemy odpowiedzialni za spłacanie kredytu hipotecznego, płacenie podatków od nieruchomości i ubezpieczeń, utrzymywanie nieruchomości, znajdowanie lokatorów i rozwiązywanie wszelkich problemów.

Jeżeli nie zatrudnimy zarządcy nieruchomości, by zajmował się szczegółami, bycie wynajmującym jest praktyczną i opłacalną inwestycją. W zależności od sytuacji i wielkość inwestycji, opieka nad nieruchomością i najemcami może być pracą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to nie zawsze przyjemną. Jeśli jednak starannie wybierzemy swoją nieruchomość i najemców, możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych problemów.

Inwestowanie w nieruchomości może przynieść spore zyski. Głównym sposobem zarabiania pieniędzy przez wynajmujących jest pobieranie czynszu. Wysokość czynszu zależy od lokalizacji nieruchomości i jej standardów. Mimo to, określenie najlepszego czynszu może być czasem trudne. Jeśli będzie on zbyt wysoki, będziemy jedynie przeganiać lokatorów. Jeśli będzie zbyt niski, nie otrzymamy zwrotu inwestycji i nic nie zarobimy. Jedną z najlepszych strategii jest strategią jest naliczanie czynszu w wysokości wystarczającej na pokrycie wydatków do czasu spłacenia kredytu hipotecznego, w którym to momencie większość czynszu staje się zyskiem.

Inwestowanie w nieruchomości na sprzedaż, czyli flipping house

Niektórzy kupują nieruchomości z zamiarem posiadania ich przez krótki okres – często nie więcej niż trzy do czterech miesięcy – i szybko sprzedają je z zyskiem. Są dwa podstawowe podejścia do obracania nieruchomościami w taki sposób:

  • Wyremontuj i sprzedaj – inwestor kupuje nieruchomość, która jego zdaniem zwiększy wartość po dokonaniu remontu, bądź pewnych prac naprawczych. Najlepiej byłoby, gdyby ktoś wykonał prace jak najszybciej, a następnie sprzedał je po cenie, która przekracza całkowitą wartość inwestycji (łącznie z remontami).
  • Trzymaj i odsprzedaj – ten rodzaj inwestycji w nieruchomości działa inaczej. Zamiast kupować nieruchomość i poprawiać ją, kupujemy na szybko rosnącym rynku, trzymamy przez kilka miesięcy, a następnie sprzedajesz z zyskiem.

W obu przypadkach ryzykujemy, że nie będziemy w stanie sprzedać nieruchomości po cenie, która przerodzi się w zysk. Może to stanowić wyzwanie, ponieważ inwestorzy na ogół nie mają wystarczającej ilości gotówki, aby móc długoterminowo spłacać hipoteki na nieruchomościach. Mimo to, może być to lukratywny sposób na inwestowanie w nieruchomości, jeśli zastosuje się do tego odpowiednie podejście.

 

Inwestowanie w nieruchomości – niezawodne sposoby na zysk

Inwestowanie w nieruchomości – podsumowanie

Rynek nieruchomości charakteryzuje się niską zmiennością, szczególnie w porównaniu do akcji i obligacji. Nieruchomości są również atrakcyjne w porównaniu z bardziej tradycyjnymi źródłami dochodu. Kolejną korzyścią z inwestowania w nieruchomości jest jej potencjał dywersyfikacyjny. Nieruchomości charakteryzują się niską, a w niektórych przypadkach ujemną korelacją z innymi głównymi klasami aktywów, co oznacza, że gdy akcje spadają, nieruchomości często rosną. Dodanie nieruchomości do portfela może zmniejszyć jego zmienność i zapewnić wyższy zwrot na jednostkę ryzyka. Im bardziej bezpośrednie są inwestycje w nieruchomości, tym lepsze jest zabezpieczenie.

Nieruchomości mogą być solidną inwestycją, która ma potencjał, aby zapewnić stały dochód i budować dobrobyt. Mimo to, jedną z wad inwestowania w nieruchomości jest brak płynności: względna trudność w zamianie aktywów na środki pieniężne i gotówkę na aktywa.

W przeciwieństwie do transakcji na akcjach lub obligacjach, która może być zakończona w ciągu kilku sekund, transakcja na rynku nieruchomości może trwać miesiącami. Nawet z pomocą brokera, po prostu znalezienie odpowiedniego kontrahenta może oznaczać kilka tygodni pracy. Oczywiście, REITs i fundusze inwestycyjne nieruchomości oferują lepszą płynność i ceny rynkowe. Ale przychodzą one za cenę większej zmienności i mniejszych korzyści z dywersyfikacji, ponieważ mają znacznie większą korelację z całym rynkiem akcji niż bezpośrednie inwestycje w nieruchomości.

Posted: 4.09.2020 | Alex Feldman
Błąd
Wiadomość: