Inwestowanie w obligacje – czym są i na czym polegają?

Obligacje często kojarzone są jako produkty finansowe emitowane przez państwo. Nie jest to jednak do końca prawdą. Na rynkach finansowych znaleźć możemy również obligacje należące do spółek, czy korporacji. Inwestowanie w obligacje staje się zatem coraz bardziej popularne i przyciąga coraz więcej inwestorów. Warto wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę decydując się na tego typu instrumenty finansowe.
Obligacje to instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Inwestorzy, którzy je kupują udzielają pewnego rodzaju pożyczki emitentom. Następnie, po upływie określonego terminu mogą liczyć na zwrot zainwestowanych środków oraz zysk w postaci wcześniej ustalonych odsetek. W Polsce zysk z obligacji podlega 19% opodatkowaniu.

Inwestowanie w obligacje – czym są i na czym polegają?

Inwestowanie w obligacje – rodzaje obligacji

By móc zacząć handlować obligacjami, dobrze jest je rozróżniać, czyli wiedzieć skąd pochodzą. Obecnie rynek finansowy rozróżnia następujące typy obligacji:

 • Obligacje skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa
 • Obligacje komunalne (manipulacyjne) – emitowane przez samorządy lokalne
 • Obligacje korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa
 • Obligacje spółdzielcze – emitowane przez banki spółdzielcze

Obligacje mogą mieć oczywiście różny okres wykupu. Wyróżnia także się kilka sposobów rozliczania odsetek. Wśród polskich emitentów najpopularniejsze są obligacje o zmiennym oprocentowaniu, jednakże inwestorzy mogą liczyć także na obligacje o stałym i zerowym oprocentowaniu.
Zakupu obligacji w Polsce dokonuje się głównie poprzez giełdę Catalyst, która jest częścią warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Tak samo, jak w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, kupno obligacji odbywa się poprzez pośredników, czyli uprawnione domy maklerskie. Inwestowanie w obligacje to także możliwość handlu pozagiełdowego. Ten typ papierów wartościowych wystawiany jest na okaziciela, co w praktyce oznacza, że można nimi handlować i wymieniać się między sobą. Jedyne co należy zrobić, to znaleźć odpowiednią osobę do zawarcia transakcji i dokonać zmiany w rejestrze KDPW.

Inwestowanie w obligacje – korzyści i potencjalne ryzyko

Obligacje mają tendencję do oferowania wiarygodnych przepływów pieniężnych, co czyni je dobrą opcją inwestycyjną dla inwestorów dochodowych. Dobrze zdywersyfikowany portfel obligacji może zapewnić przewidywalne zyski, przy mniejszej zmienności niż akcje i lepszej rentowności niż fundusze rynku pieniężnego. Nawet gdy stopy procentowe są niskie, opcje inwestycyjne na obligacje, takie jak wysokodochodowy dług lub obligacje rynków wschodzących, mogą zaspokoić zapotrzebowanie inwestora na dochód, choć przy znacznie większym ryzyku. Inwestowanie w obligacje może przynieść wiele korzyści dla inwestora. Mają na celu między innymi:

 • Zapewnienie dochodu – podczas gdy wiele inwestycji zapewnia jakąś formę dochodu, obligacje zazwyczaj oferują najwyższe i najbardziej wiarygodne przepływy pieniężne. Nawet w czasach, gdy przeważające stopy procentowe są niskie, nadal istnieje wiele opcji (takich jak wysokodochodowe obligacje lub zadłużenie na rynkach wschodzących), które inwestorzy mogą wykorzystać do stworzenia portfela, który będzie odpowiadał ich potrzebom dochodowym. Dobrze zdywersyfikowany portfel obligacji może zapewnić przyzwoite zyski przy niższym poziomie zmienności niż akcje i wyższym dochodzie niż fundusze rynku pieniężnego, czy instrumenty bankowe. Obligacje są zatem popularną opcją dla tych, którzy muszą utrzymywać się z dochodów swoich inwestycji.
 • Dywersyfikację portfela – większa dywersyfikacja może zapewnić inwestorom lepsze zyski skorygowane o ryzyko (innymi słowy, wysokość zwrotu w stosunku do wysokości ryzyka) niż portfele o węższym zakresie. Co ważniejsze, obligacje mogą pomóc w ograniczeniu zmienności i zachowaniu kapitału dla inwestorów kapitałowych w czasie, gdy rynek akcji spada.
 • Zachowanie kapitału podstawowego – inwestycje o stałym dochodzie są bardzo użyteczne dla osób, które zbliżają się do punktu, w którym będą musiały wykorzystać zainwestowane środki pieniężne. Podczas gdy akcje mogą doświadczać ogromnej zmienności w krótkim okresie – jak np. krach w latach 2001-2002 lub kryzys finansowy z lat 2008-2009 – zdywersyfikowany portfel obligacji jest o wiele mniej skłonny do ponoszenia dużych strat w krótkim okresie. W rezultacie inwestorzy często zwiększają swoją alokację do dochodów stałych, a zmniejszają alokację do akcji.

Inwestowanie w obligacje – czym są i na czym polegają?

Inwestowanie w obligacje – na co warto przeznaczyć kapitał?

Obligacje są jedną z najważniejszych inwestycji dostępnych dla tych, którzy kierują się filozofią inwestowania w dochód, mając nadzieję na utrzymanie się z pieniędzy generowanych przez ich portfel. Mając do dyspozycji różne opcje, w tym obligacje komunalne, komercyjne, oszczędnościowe i skarbowe, musimy wiedzieć, które są odpowiednie dla naszej sytuacji, a także jakie są zagrożenia wynikające z posiadania różnych typów obligacji.

 • Inwestowanie w obligacje skarbowe – teoretycznie są to produkty finansowe nieobciążone ryzykiem, ponieważ emitowane są przez Skarb Państwa. Zgodnie z ustawą o finansach, w razie jakichkolwiek problemów, państwo ma obowiązek wykupienia najpierw naszych obligacji, a dopiero później może realizować inne wydatki. Okazuje się, że zatem, że inwestowanie w obligacje skarbowe są najbezpieczniejszą formą oszczędzania.
 • Inwestowanie w obligacje komunalne – w polskich realiach zakup obligacji komunalnych przez indywidulanych inwestorów jest raczej trudny. Oferty zazwyczaj kierowane są do wąskiego grona wyspecjalizowanych inwestorów instytucjonalnych. Inwestując w lokalne szkoły, szpitale i gminy, pomagają oni swojej społeczności, ale także zarabiają pieniądze.
 • Inwestowanie w obligacje korporacyjne – pożyczając pieniądze firmom, można często cieszyć się wyższą rentownością niż w przypadku innych rodzajów obligacji. Pod względem liczby emitentów jest to największy segment polskiego rynku dłużnego. Dostęp do obligacji korporacyjnych mają zarówno inwestorzy indywidualni, jak i większe podmioty.
 • Inwestowanie w obligacje spółdzielcze – właściciele obligacji spółdzielczych mogą liczyć na odsetki gwarantowane przez bank spółdzielczy, które w większości wypłacane są, co 6 miesięcy. Są to raczej inwestycje długoterminowe. Ich bezpieczeństwo może być naruszone jedynie w sytuacji niewypłacalności, bądź upadłości banku spółdzielczego.

Inwestowanie w obligacje – czym są i na czym polegają?

Inwestowanie w obligacje – wskazówki dla początkujących

Inwestorzy chcący zacząć inwestować w obligacje powinni rozważyć kilka przydatnych porad związanych z tego typu handlem. Największym błędem popełnianym przez niedoświadczonych inwestorów w przypadku obligacji jest sięganie po stopę zwrotu. Zdarza się to zazwyczaj wtedy, gdy stopy procentowe są niskie lub ostatnio spadły, lub gdy inwestorzy czują, że nie osiągają stopy zwrotu, której potrzebują. Nie należy dać się skusić wyższym dochodom oferowanym przez obligacje o niższej jakości kredytowej. Rentowność jest jednym z wielu czynników, które inwestor powinien uwzględnić przy zakupie obligacji. Nie należy również zapominać, że z wyższym dochodem wiąże się większe ryzyko.
Inwestowanie w obligacje to również umiejętność zdefiniowania celów. Może to być posiadanie wystarczającej ilości pieniędzy na edukację dziecka na studiach, bądź komfortowe życie na emeryturze. Ułożenie ich wszystkich i dokładność jest tu kluczowa. Jeśli nie wiemy, dokąd idziemy, nigdy nie dotrzemy. Ważne jest także zrozumienie wszystkich kosztów związanych z kupnem i sprzedażą obligacji. Warto zapytać z góry, w jaki sposób firma maklerska i broker są wynagradzani za transakcję, łącznie z prowizjami i marżami.
Inwestorzy planujący zakup funduszu obligacyjnego, powinni przeczytać uważnie prospekt emisyjny. Należy zwrócić szczególną uwagę na te części, które dotyczą obligacji w funduszu. Nie wszystkie obligacje w rządowym funduszu obligacji są obligacjami rządowymi. Należy również zwrócić uwagę na opłaty. Poszczególne obligacje posiadają również prospekt emisyjny, który czerpie informacje ze skryptu dłużnego, dokumentu prawnego, który określa umowę pomiędzy nabywcą obligacji a sprzedawcą obligacji.
Bardziej doświadczeni inwestorzy doskonale wiedza, że inwestowanie w obligacje wymaga odpowiedniego podejścia. Unikają spekulacji na stopach procentowych. Początkowo inwestor często podejmuje decyzje o tym, gdzie stopy procentowe były, a nie dokąd zmierzają. Zamiast tego lepiej trzymać się strategii inwestycyjnej, która najlepiej pomoże osiągnąć cele i zrealizować zadania.
Kupując pojedyncze obligacje warto znaleźć firmę i brokera specjalizującego się jedynie w obligacjach. Nie zaszkodzi porozmawiać z kilkoma brokerami, by znaleźć takiego, z którego będziemy zadowoleni. Warto upewnić się, broker zna nasze cele i tolerancję ryzyka. Należy również sprawdzić wiarygodność brokera.

Posted: 7.09.2020 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: