Inwestycje w srebro – informacje i wskazówki dla inwestorów

Inwestycje w srebro zawsze cieszyły się dużą popularnością. Mimo, iż jest to metal szlachetny nie aż tak bardzo cenny, jak złoto, to w czas zawirowań na giełdzie inwestorzy i tak chętnie w nie inwestują. Warto zwrócić tu przede wszystkim uwagę na fakt, że wraz z wzrostem cen samego srebra, zwykle rosną także wartości akcji spółek, które je wydobywają. Jak zatem inwestować w srebro, by było to opłacalne? Odpowiedź na te i wiele innych pytań zamieściliśmy w dalszej części artykułu.
Srebro to metal szlachetny powszechnie stosowany do wyrobu biżuterii, monet, wykorzystywany w elektronice i fotografii. Posiada najwyższą przewodność elektryczną spośród wszystkich metali, dlatego jest bardzo cenną substancją. W wielu kulturach i religiach świata, srebro jest używane w tradycyjnych ceremoniach i noszone jako biżuteria w czasie ważnych uroczystości. Podczas gdy większość uwagi poświęca się ruchom cen złota na rynku światowym, wiele osób uważa, że srebro ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia potencjalnych ruchów na rynkach towarowych, jak również na całym rynku. Wynika to z faktu, że wielu nabywców i sprzedawców handluje srebrem w oparciu o globalne trendy makro.

Inwestycje w srebro – informacje i wskazówki dla inwestorów

Inwestycje w srebro – wzrosty i spadki wartości

Wszystkie metale szlachetne notują pewne wzrosty i spadki na przestrzeni czasu. Inwestycje w srebro nie zawsze są pozytywnie odbierane przez inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że inwestowanie w metale szlachetne nie daje możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków w postaci dywidendy. Zyski i starty uzależnione są jedynie od zmian cen rynkowych. Niemniej jednak, inwestycje w srebro i inne metale szlachetne mogą stanowić swego rodzaju zabezpieczenie w czasie kryzysów giełdowych.
Oczywiście cena srebra nie utrzymuje się na stałym poziomie. Zwykle wzrasta w czasie niepokoju na rynkach finansowych i spada, gdy kryzys mija. W 2011 roku cena srebra osiągnęła wartość 50 dolarów amerykańskich za uncję trojańską. W wyniku kryzysu i paniki, jaka ogarnęła giełdę inwestorzy zwrócili się ku aktywom, które miały uratować ich przed stratą środków. Niestety, od tego czasu srebro zaczęło systematycznie tracić na wartości aż do 2016 roku. Spadek zatrzymał się na poziomie niecałych 14 dolarów za uncję. Doszło również do niewielkiej korekty, przez co w ostateczności wartość srebra uplasowała się na 21 dolarach za uncję.

Inwestycje w srebro – dlaczego warto je podejmować?

Historia już nie raz udowodniła, że inwestycje w srebro oraz inne metale szlachetne postrzegane są jak posiadanie materialnego majątku. Niejednokrotne mieliśmy do czynienia z kryzysami giełdowymi, wysokimi spadkami akcji i dużymi wahaniami walut fiat. Metale szlachetne zachowują w tym czasie międzynarodową wartość. Co więcej, od wieków są także jednym ze środków płatności.
W momentach niestabilności i niepewności gospodarczej oraz politycznej bardzo często obserwuje się szybko wzrost popytu na metale szlachetne. Inwestycje w srebro mogą być wówczas dobrym pomysłem na zminimalizowanie ryzyka, gdy papiery wartościowe stają się zagrożone. Głównym zadanie zarówno srebra, jak i innych metali szlachetnych jest uchronienie inwestora przed skutkami inflacji oraz wszelkich kryzysów finansowych.
Srebro cieszy się dużym popytem inwestycyjnym ze względów na swoje właściwości. Jego zastosowanie obserwować można w wielu strefach życia. Jest wykorzystywane nie tylko do wytwarzania biżuterii, ale odgrywa również ważną rolę w medycynie i przemyśle. Stosowane jest do produkcji paneli słonecznych, sprzętów elektronicznych, jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Największe ilości srebra kupowane są przez Kanadę, Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Srebro może być przetapiane, przekształcane i sprzedawane, co jest niezwykle ważne w czasach kryzysów finansowych.

Inwestycje w srebro – informacje i wskazówki dla inwestorów

Inwestycje w srebro – sprawdzone sposoby

Inwestycje w srebro mogą przybierać różne postaci. Do najpopularniejszych form zaliczyć można:

  • Kupno fizycznego srebra
  • Inwestowanie w fundusze ETF
  • Zakup akcji spółek wydobywających srebro
  • Zakup akcji spółek finansujących spółki wydobywające

Najprostszym i jednym z najbardziej popularnych sposobów na inwestowanie w srebro jest kupno fizycznego metalu. Srebro kruszcowe jest dostępne w postaci monet i sztabek, a większość dealerów monet i metali szlachetnych oferuje srebrne kruszce w różnych rozmiarach i formatach. Zazwyczaj można znaleźć monety i sztabki o wielkości jednej uncji lub duże sztabki kruszcu o wielkości nawet 1000 uncji. Zaletą posiadania kruszcu srebrnego jest bezpośrednie śledzenie jego wartości w stosunku do ceny rynkowej. Inwestycje w srebro fizyczne zwykle są opłacalne, ale należy pamiętać, że przechowywanie kruszcu wiąże się z pewnymi wyzwaniami logistycznymi i dodatkowymi kosztami.
Dla traderów, fundusze giełdowe stanowią skuteczny substytut bezpośredniego posiadania kruszcu. Każda akcja ETF w srebrze odpowiada pewnej teoretycznej ilości srebra, a ceny akcji ETF zazwyczaj dość dokładnie śledzą ceny srebra. Jak każdy fundusz powierniczy, srebrne ETF obarczone są pewnymi kosztami, którymi obciążani są akcjonariusze, ale są one zazwyczaj dość skromne. Niektórzy inwestorzy nie lubią srebrnych ETF-ów, ponieważ nie dają one możliwości rzeczywistego posiadania srebra. Ponadto, akcje ETF mogą być obracane z premią lub dyskontem do rzeczywistej wartości srebra, co prowadzi do pewnych rozbieżności w zależności od tego, kiedy obracamy akcjami. Jednakże, dla ułatwienia handlu, akcje ETF pozwalają na uczestnictwo w ogólnych ruchach na rynku srebra.
Innym sposobem na inwestycje w srebro poprzez giełdę jest kupno akcji spółek wydobywających srebro. Akcje spółek zajmujących się wydobyciem srebra zazwyczaj zwiększają wartość, gdy ceny srebra rosną, a spadają, gdy srebro osiąga słabe wyniki. Często przy danym wzroście ceny kruszcu górniczego, akcje górnicze będą rosły kilkakrotnie w ujęciu procentowym. Wyzwanie dla górników srebra polega jednak na tym, że muszą oni również radzić sobie z ryzykiem związanym z faktycznym prowadzeniem działalności wydobywczej. Zdarza się, że wypadek w kopalni lub zły wynik w zbadaniu potencjalnej własności srebra spowoduje złe wyniki danej firmy, nawet jeśli rynek srebra jest na ogół silny. To ryzyko specyficzne dla danej spółki jest trudne do zabezpieczenia.
Wreszcie, inwestorzy mogą zdecydować się na zakup akcji spółek, które same nie prowadzą działalności wydobywczej, ale raczej oferują finansowanie wydobycia, czyli zwrot należności licencyjnych lub pokrywanie kosztów związanych z produkcją. Zazwyczaj spółki te są w stanie wykupić produkcję srebra od swoich partnerów górniczych za ułamek obecnej ceny rynkowej, oferując im sposób na odzyskanie należności i osiągnięcie zysku ze swojego kapitału. W związku z tym akcje spółek finansujących rosną i spadają wraz z cenami srebra, ale wpływa na nie również jakość umów finansowych, które mogą zorganizować.

Inwestycje w srebro – od czego zacząć?

Inwestycje w srebro powinny być dobrze dopasowane i uzależnione od indywidualnych potrzeb. Inwestorzy chcący ograniczyć ryzyko i mający na celu zabezpieczenie swoich środków zwykle decydują się na zakup fizycznych metali szlachetnych. Dla tych, którzy szukają zwrotu, dobrym rozwiązaniem mogą okazać się akcje spółek górniczych, które pozwalają na spore spekulacje. Akcje spółek finansujących oferują z kolei większą stabilność i często większe dochody. Górnictwo jest kapitałochłonne, a większość akcji górniczych nie wypłaca dywidend. Jednak firmy zajmujące się finansowaniem spółek wydobywczych często wypłacają dywidendę, ponieważ są uzależnione od różnych przepływów pieniężnych.

Inwestycje w srebro – informacje i wskazówki dla inwestorów

Inwestowanie w srebro – zalety i wady

Inwestowanie w metale szlachetne ma zarówno swoje zalety i wady. Mimo, iż jest uważane za jedną z najbardziej skutecznych i bezpiecznych metod ochrony kapitału to posiada zarówno zalety jak i wady. Główne korzyści płynące z inwestowania w srebro to przede wszystkim:

  • Dobra ochrona w czasie kryzysów – gdy niepewność polityczna i ekonomiczna jest ogromna, prawny środek płatniczy z reguły zajmuje dalekie miejsce za aktywami takimi jak złoto i srebro.
  • Namacalna wartość – podczas gdy akcje, obligacje i inne produkty finansowe są akceptowanymi formami płatności, to w zasadzie nadal stanowią jedynie cyfrowe weksle własne. Są podatne na deprecjację z powodu działań takich jak drukowanie pieniędzy. Kruszec srebrny jest dobrem trwałym, które jest skończone. Oznacza to, że chociaż jest ono podatne na wahania rynkowe, jak inne towary, to fizyczne srebro nie jest w stanie całkowicie się rozbić ze względu na jego nieodłączną i rzeczywistą wartość.
  • Tańsze niż złoto – inwestycje w srebro są o wiele tańsze w porównaniu do złota. Metal ten jest bardziej dostępny do zakupu. W rezultacie, kruszec srebrny jest praktyczny i lepiej uniwersalny niż złoto fizyczne.
  • Możliwość osiągnięcia dużych zysków – kruszec srebrny jest wart około 1/86 ceny złota, jest przystępny cenowo i oznacza znacznie większy zysk procentowy, gdy ceny srebra idą w górę.
  • Srebro oferuje anonimowość – bez względu na to, czy cenimy sobie prywatność, czy nie, srebro ma takie same zalety jak gotówka, ponieważ daje traderom pewien stopień anonimowości w odniesieniu do wydatków. Nie każdy chce, aby wszystkie jego transakcje były upubliczniane.

Inwestycje w srebro – podsumowanie

Dla inwestorów chcących uzyskać dostęp do rynków srebra, posiadanie zarówno fizycznych kruszców, jak i akcji ETF może okazać się bardzo korzystne. Zasadniczo, sprowadza się to do tego, czego oczekują traderzy. Jeśli inwestor poszukuje łatwej i natychmiastowej inwestycji w srebro, fundusze będą dobrym wyjściem. Jeśli jednak ktoś naprawdę wierzy, że system finansowy upadnie, fizyczne srebro jest idealną alternatywą. Ale być może posiadanie ich obu byłoby najrozsądniejszym posunięciem.

Posted: 7.09.2020 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: