Inwestowanie w startupy – porady dla inwestorów

Temat startupu pojawia się coraz częściej wśród inwestorów. Mówi się o nich zazwyczaj w momencie zakładania, estymacji i planowania pozyskiwania funduszy. Inwestowanie w startupy staje się zatem popularne, modne i wielu przypadkach bardzo opłacalne. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę i czym wyróżniają się na pozór dobrze prosperujące, nowe firmy.
Nie istnieje ścisła definicja startupy, bowiem jest on raczej rozumiany intuicyjnie. Istnieje kilka wyznaczników, które go określają. Przyjmuje się, że startupy to nowopowstające firmy, które są w fazie poszukiwania indywidualnego modelu biznesowego, cechuje je innowacyjność, są utożsamiane z nowościami na rynku. Gdy firma przekroczy firm rentowności, sprecyzuje swoje cele i model biznesowy oraz osiągnie względną stabilność przestaje być startupem.

Inwestowanie w startupy – porady dla inwestorów

Inwestowanie w startupy – jak je wybierać?

Zanim podejmiemy decyzję o zainwestowaniu swoich środków w jakiekolwiek startupy warto przeprowadzić ich dogłębną analizę. Inwestowanie w startupy powinno być poparte badaniami rynku, analizą konkurencji. Dobrze jest poznać zespół i zarząd firmy. Startup to miejsce, gdzie powstaje wiele pomysłów, ale nierzadko pojawiają się tu również liczne problemy i trudności. Odpowiedzialny zarząd orz zdeterminowany, niebojący się wyzwań zespół są kluczem do sukcesywnego rozwoju młodej firmy. Warto sprawdzić, jakie doświadczenie i umiejętności posiadają pracownicy oraz w jakim stopniu angażują się w dany projekt.
Dodatkowo, inwestowanie w startupy to także konieczność zdania rynku, na którym nowa firma chce się rozwijać. W przypadku tradycyjnych rozwiązań, które od dawna funkcjonują na wielkich rynkach mogą pojawić się duże trudność w osiągnięciu celu i zajęciu dobrej pozycji. Niemniej jednak, niszowe i innowacyjne rozwiązania są w stanie generować duże zyski i pozwalają na zajęcie pozycji lidera.
Inwestorzy, którzy inwestują w startupy biorą pod uwagę pomysłowość danego biznesu, jego szasnę na rozwój i przede wszystkim zespół, który go tworzy. Co ciekawe, rzadko kiedy w takich przypadkach zwraca się uwagę na tzw. twarde umiejętności pracowników, czyli np. zdolności webmasterskie, graficzne, czy prawnicze. W przypadku startupów niezwykle cenie się ludzi dobrze zorganizowanych, wytrwale dążących do celu, zaradnych, umiejących radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami i problemami. Startupy nie oferują wygodnej i stabilnej posady. To miejsce, gdzie grono ludzi musi posiadać ten sam cel i konsekwentnie go realizować, być odpowiedzialnym za równo za siebie, jak i za cały zespół.
Inwestowanie w startupy to dla wielu inwestorów nie tylko szansa na zysk, ale również wiele możliwości rozwoju osobistego. Inwestorzy często dopasowują tego typu inwestycje do swojego profilu zainteresowań. Dzięki temu mogą w przyszłości mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy, mogą usprawniać jej procesy, a zbudowane w ten sposób kontakty tworzą spektrum możliwości w odniesieniu do innych inwestycji.
Co ciekawe, inwestowanie w startupy jest popularne nie tylko wśród pojedynczych inwestorów, ale cieszy się także zainteresowaniem światowych firm typu Amazon, Google itp. Często odbywa się to na zasadzie kooperacji. Duże firmy mogą dzięki startupom podnosić jakość swoich usług. Wielu znanych gigantów często inwestuje w nowopowstające firmy, które na ogół odbiegają od ich kluczowej działalności. Są one jednak na tyle pomysłowe i dobrze prosperujące, że od razu dostrzec można w nich potencjalny zysk i korzyść w postaci możliwości rozszerzenia oferty, wprowadzenia nowych usług. Takie rozwiązania są oczywiście korzystne dla obu stron. Startupy dostają w ten sposób nie tylko wsparcie finansowe, ale mają również okazję współpracować z najpotężniejszymi firmami na świcie.

Inwestowanie w startupy – porady dla inwestorów

Inwestowanie w startupy przez osoby fizyczne

Nie tylko duże spółki mogą inwestować w startupy. Również inwestorzy indywidualni mają szansę na udział w zyskach nowopowstających firm. Jednym ze sposobów jest tzw. crowdfunding udziałowy, czyli ECF (equity crowdfunding). Proces ten polega na zebraniu wymaganych środków finansowych na rozwój startupu od pojedynczych inwestorów. W zamian otrzymują oni udziały spółki. Jest do dobre rozwiązanie dla obu stron. Młode firmy otrzymują w ten sposób niezbędne środki pieniężne, zaś inwestorzy mają szansę na osiągnięcie sporych zysków przy względnie niewielkim ryzyku.
Wszelkie dane startupów i możliwości ich finansowania są ogólnie dostępne i kierowane do szerokiej grupy inwestorów. Inną metodą jest przekazanie środków do wyspecjalizowanych firm, które dokonują inwestycji w startupy w imieniu inwestora. Działają one na podstawie własnych obserwacji, wypracowane metody i wiedzę. Skrupulatnie sprawdzają profil inwestora, jego oczekiwania, potrzeby i starają się możliwie jak najlepiej ulokować jego pieniądze. Głównym celem tego typu inwestycji jest zapewnienie długoterminowych zysków, które będą osiągane wraz z rozwojem młodej firmy i wzrostem wartości jej akcji.

Inwestowanie w startupy – jak spieniężyć inwestycję?

Każdy inwestor, niezależenie od tego, gdzie lokuje swoje środki finansowe, liczy na zysk. Tak samo jest w przypadku inwestycji w startupy. Sposobów na ich spieniężenie jest kilka. Najbardziej oczywistym jest sprzedaż udziałów lub całego startupu. Duże firmy chętnie skupują udziały nowopowstających firm w celu zwiększenia swoich kompetencji i możliwości. Można to szczególnie zauważyć w przypadku firm technologicznych, czy informatycznych. Takie transakcje pozwalają zarówno na pozyskanie gotówki, jak i części akcji. Zależy to od posiadanych przez inwestora udziałów. Inną metodą jest IPO, czyli Initial Public Offering. Jest to proces umożliwiający wprowadzenie startupu na giełdę. Jest to jednak dość ryzykowne i zalecane głównie w przypadku bardziej dojrzałych startupów. W określonych przypadkach istnieje także możliwość wypłaty dywidendy.

Inwestowanie w startupy – porady dla inwestorów

Inwestowanie w startupy – zalety i wady

Crowdfunding niesie ze sobą wiele korzyści, ale oczywiście jak każda inna inwestycja obarczony jest również pewnym ryzykiem. Jest sposobem na sfinansowanie ciekawego pomysłu nowej firmy, która nie posiada odpowiednich środków na rozpoczęcie swojej działalności. Inwestowanie w startupy otwiera przez inwestorami szereg możliwości i oferuje wiele korzyści, takich jak:

  • Możliwość wysokich zysków – mowa tu o nawet 50% zyskach w skali roku. Okres zwrotu inwestycji w startupy zwykle wynosi do 5 lat, jednak wszystko zależy od rozwoju samej firmy, jak i bieżącej sytuacji rynkowej.
  • Budowa wizerunku – inwestorzy często inwestują w startupy dopasowane do swoich zainteresowań, bądź profili zawodowych. Dzięki temu mogą dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem z członkami startupu i vice versa. Budują w ten sposób wizerunek eksperta, są postrzegani nie tylko jako typowi inwestorzy, ale przede wszystkim jako znawcy rynku, stawiający na rozwój rynku.

Za główną wadę inwestowania w startupy uznać można dość duże ryzyko. Obarczona jest nim oczywiście każda inwestycja, jednak w przypadku nowopowstających firm nigdy nie wiadomo, jak potoczą się jej losy. Inwestorzy mają tu do czynienia jedynie z pomysłem, który niekończenie może zakończyć się sukcesem.

Inwestowanie w startupy – czy można zminimalizować ryzyko start?

Podejmując decyzję o inwestycji w startup warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Każdy pomysł i plan działania nowopowstającej firmy powinien być poparty odpowiednimi danymi. Niezbędna będzie analiza finansowa, spekulacje dotyczące szans na temat powodzenia i porażki projektu. Każdy startup powinien przedstawić swoim potencjalnym inwestorom:

  • prognozy finansowe,
  • biznes plan,
  • skład zespołu,
  • umowę spółki i wszelkie dokumenty prawne.

W przypadku inwestycji w startupy warto pomyśleć także o dywersyfikacji portfela. Inwestując w kilka różnych projektów zwiększamy poziom bezpieczeństwa. Startupu należą do grupy inwestycji wysokiego ryzyka, ale odpowiednie rozeznanie, analiza i rozsądne myślenie może przyczynić się do wygenerowania sporych zysków w szybkim czasie. W przypadku inwestycji w kilka startupów dobrze jest także wybierać pomiędzy różnymi branżami.
Inwestowanie w startupy wymaga odpowiedniego zaangażowania i wiedzy ze strony inwestora. Nowopowstające firmy często nie do końca wiedzą, jak działa rynek, co nim kieruje, jakie zachodzą na nim procesy. Dobry inwestor to taki, który potrafi przyjąć rolę mentora i opiekuna startupu, w który się zaangażował. Dzięki temu nowa firma staje się bardziej świadoma rynku i swoich celów.

Inwestowanie w startupy – podsumowanie

Jak widać, inwestycje crowdfundingowe mogą być bardzo opłacalne, ale nigdy nie należy lekceważyć związanego z nimi ryzyka. Otwierają szereg możliwości i korzyści zarówno przed samymi inwestorami, jak i startupami. W zamian za wkład pieniężny i wsparcie inwestor otrzymuje udziały, bądź akcje danej firmy. Inną ważną kwestią, na jaką wielu inwestorów zwraca szczególną uwagę jest pomoc w formułowaniu nowych pomysłów, identyfikowaniu dodatkowych możliwości i pomaganiu w przyciąganiu innych inwestorów lub pozyskiwaniu kapitału zalążkowego dla nowych przedsięwzięć. Startupy z doświadczonym inwestorem na pokładzie mogą uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją. Inwestorzy, którzy wnoszą zarówno kapitał, jak i doświadczenie, zapewniają wiele korzyści. Podchodzą z prawdziwą pasją do biznesu, są nieocenionymi pomocnikami w osiągnięciu przez startup sukcesu.

Posted: 7.09.2020 | Alex Feldman
Błąd
Wiadomość: