Inwestowanie w surowce i towary – w co warto inwestować?

Inwestowanie w surowce i towary staje się coraz bardziej popularne. Surowce są wydobywane i zwykle używane do produkcji konkretnych towarów. Należy do nich przede wszystkim ropa naftowa i gaz. Istnieje kilka różnych sposobów inwestowania w surowce i towary, które warto poznać.
Jedną z metod inwestycyjnych jest zakup różnych ilości surowców fizycznych, takich jak kruszce metali szlachetnych. Inwestorzy mogą również inwestować za pomocą kontraktów terminowych lub produktów giełdowych (ETP), które bezpośrednio śledzą konkretny indeks towarowy. Są to inwestycje o dużej zmienności i złożoności, które są generalnie zalecane tylko dla zaawansowanych inwestorów. Innym sposobem na zwiększenie ekspozycji na towary są fundusze inwestycyjne, które inwestują w przedsiębiorstwa związane z towarami. Na przykład fundusz naftowo-gazowy byłby właścicielem akcji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem, rafinacją, magazynowaniem i dystrybucją energii.

Inwestowanie w surowce i towary – w co warto inwestować?

Inwestowanie w surowce i towary – zalety i wady

Surowce to podstawowe dobra, które mogą być przekształcone w inne towary i usługi. Istnieje wiele różnych inwestycji w surowce i towary, zarówno dla nowych, jak i doświadczonych handlowców. Warto poznać kilka ważnych faktów o tego typu inwestycjach. Handel towarami sięga wieków wstecz, nawet przed wymianą akcji i obligacji. Był to bardzo ważny biznes, łączący różne kultury i ludzi razem. Od przypraw i jedwabiu we wczesnych czasach po giełdy, na których obecnie handluje się tymi aktywami, towary nadal są popularnym narzędziem inwestycyjnym.
Inwestorzy, którzy mają nadzieję wejść na rynek towarowy, mogą to zrobić na kilka różnych sposobów. Głodni towarów inwestorzy mogą rozważyć inwestowanie bezpośrednio w fizyczny towar lub pośrednio, kupując akcje spółek towarowych, funduszy inwestycyjnych lub funduszy giełdowych (ETF). Inwestowanie w surowce i towary ma oczywiście swoje wady i zalety.

  • Jedną z największych korzyści z inwestowania w towary jest fakt, że mają one tendencję do ochrony inwestorów przed skutkami inflacji. Ogólnie rzecz biorąc, popyt na towary jest zazwyczaj wysoki w okresach wysokiej inflacji, co powoduje wzrost cen.
  • Oprócz korzyści płynących z dywersyfikacji, istnieje możliwość maksymalizacji zysków z inwestycji w surowce. Chociaż ceny surowców podlegają wahaniom rynkowych kursów wymiany, stóp procentowych, globalna gospodarka – globalny popyt jest silny. Ma to ogólnie pozytywny wpływ na akcje spółek, które zajmują się konkretnie towarami, co może przełożyć się na pozytywne zyski dla inwestorów.
  • Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać, jest fakt, że towary są zwykle znacznie bardziej zmienne niż inne rodzaje inwestycji – zwłaszcza fundusze, które śledzą jeden towar lub konkretny sektor gospodarki.
  • Inwestorzy handlujący kontraktami terminowymi powinni pamiętać, że wiąże się to ze spekulacją. Kontrakty terminowe futures polegają na śledzeniu bazowego towaru lub indeksu. Może to mieć wpływ na wykonanie kontraktu, a tym samym dać inwestorowi ujemną (lub dodatnią) różnicę. Kontrakty terminowe zawierają również własny zestaw unikalnych form ryzyka, które musi być zarządzane niezależnie od towaru bazowego.

Inwestowanie w surowce i towary – w co warto inwestować?

Inwestowanie w surowce i towary – ropa naftowa

Ropa naftowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem jeśli chodzi o inwestowanie w surowce i towary. Warto wiedzieć, co pomaga kształtować ceny i jak można inwestować w ten surowiec.
Po zakończeniu produkcji, ropa naftowa jest rafinowana na wiele różnych produktów, w tym na benzynę, której używamy do napędzania naszych pojazdów. Produkty wytwarzane z ropy naftowej obejmują tworzywa sztuczne, leki, linoleum, gonty, farby drukarskie, kosmetyki, włókna syntetyczne, rozpuszczalniki, nawozy, asfalt i tysiące innych.
Ale co wpływa na ceny? Ropa naftowa na ogół reaguje na prawa podaży i popytu. Im wyższy jest popyt, tym mniejsza jest podaż. Kiedy to się dzieje, ceny mają tendencję do wzrostu. Gdy zmniejsza się popyt, podaż jest dość stała, co prowadzi do spadku cen. Podobnie, popyt ze strony krajów rozwijających się, takich jak Chiny i Indie – których gospodarki wciąż rosną – również powoduje wzrost cen. Geopolityka ma również duży wpływ na cenę ropy naftowej. Napięcia na Bliskim Wschodzie, gdzie wydobywa się dużą część światowej ropy naftowej, mogą powodować wzrost cen ropy.
Inwestowanie w surowce i towary nie jest tak proste jak w akcje, czy obligacje. Nie można po prostu kupić baryłki ropy. Jako inwestor, możemy rozważyć kontrakty terminowe typu futures – najbardziej bezpośrednią metodę posiadania towaru. Jednak kontrakty futures mogą być bardzo zmienne i wymagają dużej ilości kapitału. Wymagają one również dużej wiedzy, więc nie jest to dobra opcja dla początkujących inwestorów. Inwestorzy mogą rozważać także zakup akcji spółek naftowych, funduszy naftowych, a nawet ETF-ów z sektora energetycznego, które inwestują bezpośrednio w akcje spółek naftowych. Opcje te są zazwyczaj obarczone niższym ryzykiem, ponieważ mają bardziej zdywersyfikowaną ofertę.

Inwestowanie w surowce i towary – złoto

Rynek złota cechuje się różnorodnością i wzrostem. Złoto jest wykorzystywane w biżuterii, technologii, przez banki centralne i inwestorów. Metal szlachetny jest tradycyjnie bezpieczną inwestycją i zabezpieczeniem przed inflacją. Kiedy akacje spadają i zaczynają się zawirowania w gospodarce, można się założyć, że ceny złota pójdą w górę. Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, gdy następuje wzrost popytu, to samo dzieje się z ceną złota. Co więcej, wpływ na ceny ma to, że banki centralne – które posiadają złoto – decydują się zdywersyfikować swoje rezerwy pieniężne, kupując więcej złota.
Inwestowanie w surowce i towary typu złoto jest bardziej namacalną formą inwestycji. W przeciwieństwie do ropy naftowej, inwestorzy mogą przejąć w posiadanie fizyczny towar. Inwestorzy, którzy chcą posiadać fizyczny surowiec, mogą to zrobić, kupując sztabki lub monety złota. Oznacza to jednak, że trzeba zapłacić za miejsce, w którym można go przechowywać, jak w skrytce depozytowej lub skarbcu.
Inną możliwością jest przejście przez kontrakt terminowy. Kontrakty te wymagają od inwestorów złożenia wstępnego depozytu zabezpieczającego. Ale znów, istnieje ryzyko dla tego rodzaju inwestycji. Jeśli cena wzrośnie, inwestorzy będą czerpać zyski. Jednakże, jeśli cena spadnie, inwestor może stracić swoje pieniądze. Akcje i ETF-y, wraz z opcjami funduszy inwestycyjnych, są bardzo liczne. W przypadku akcji złota, inwestorzy nie ograniczają się tylko do producentów, ale także do firm poszukiwawczych i wydobywczych. Jak zwykle, dobrym pomysłem dla inwestorów jest odrobienie pracy domowej i sprawdzenie, jakie jest ryzyko operacyjne dla każdej firmy.

Inwestowanie w surowce i towary – w co warto inwestować?

Inwestowanie w surowce i towary – metale nieszlachetne

Metale nieszlachetne są powszechnie stosowanymi metalami w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych, takich jak budownictwo i produkcja. Aluminium, cynk i miedź są tego dobrymi przykładami. Są one stosunkowo niedrogie, a dostawy są na ogół stabilne, ponieważ są powszechnie spotykane na całym świecie. Ponieważ dostęp do tego typu surowców jest raczej łatwy, ceny są zwykle znacznie niższe niż ceny metali szlachetnych. Jednakże, wzrost zastosowań metali nieszlachetnych w połączeniu z rosnącym globalnym popytem – zwłaszcza ze strony Chin i innych krajów rozwijających się – ma pozytywny wpływ na ceny.
Jak inwestować w surowce i towary nieszlachetne? Trzymanie się aluminium, cynku i miedzi niekoniecznie musi być bardzo owocne, ze względu na ich ceny, inwestorzy musieliby trzymać duże ilości tych towarów w celu osiągnięcia zysku. Zamiast tego, posiadanie akcji w spółkach z metali nieszlachetnych jest doskonałym rozwiązanie. Ponadto, posiadanie udziałów w ETF zapewnia ekspozycję na firmy zajmujące się metalami i górnictwem.

Posted: 7.09.2020 | Alex Feldman
Błąd
Wiadomość: