Inwestowanie w waluty – co warto wiedzieć?

Osiąganie sukcesów na rynku finansowym jest prawdziwą sztuką. Składnie się na nie wiele czynników, w tym ciężka praca, długotrwałe obserwacje, wypracowane strategie i umiejętność panowania nad własnymi emocjami. Oczywiście każdy inwestor chce, aby jego przychody przewyższały koszty. Niemniej jednak, warto zauważyć, że tak samo jak prowadzenie biznesu obarczone jest różnego rodzaju ryzkiem, tak samo inwestycje w waluty mogą wiązać się ze stratami. Mimo wszystko, nie należy się zbyt szybko zniechęcać. Straty na rachunku to także pewien rodzaj nauki i doświadczenia. Odpowiednio wyciągnięte z nich wnioski pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji w przyszłości. 

Inwestowanie w waluty – co warto wiedzieć?

Rynek walutowy Forex – inwestowanie w waluty

Rynek walutowy, czyli Forex, jest największym rynkiem inwestycyjnym na świecie i nadal rośnie z roku na rok. W kwietniu 2010 osiągnął on dzienny obrót przekraczający 4 biliony dolarów. Dla porównania, na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) dzienny obrót wynosi zaledwie 25 miliardów dolarów. Giełdy Forex pozwalają na całodobowy handel parami walutowymi, dzięki czemu jest to największy i najbardziej płynny rynek aktywów na świecie. Waluty są notowane względem siebie jako pary (np. EUR/USD), a każda para jest zwykle notowana w tzw. pipsach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny walut zmieniają się między innymi w zależności od sytuacji ekonomicznej danych krajów, ryzyka geopolitycznego i niestabilności oraz przepływów handlowych i finansowych.

Inwestowanie w waluty polega na kupnie waluty jednego kraju i sprzedaży waluty innego. Inaczej mówiąc, aby transakcja była kompletna, jedna waluta musi być wymieniona na inną. Na przykład, można kupić dolary amerykańskie i sprzedać funty brytyjskie lub na odwrót. Technicznie rzecz biorąc, można wymienić dowolną walutę obcą, która jest przedmiotem handlu na rynku na inną. Inwestowanie w waluty na rynku Forex to wykorzystanie wahania wartości waluty. Jest to podobne do handlu akcjami. Chcemy, aby waluta, którą kupujemy, zwiększyła swoją wartość, abyśmy mogli ją sprzedać z zyskiem. Zysk jest powiązany z kursem wymiany waluty, który jest stosunkiem wartości jednej waluty do wartości drugiej. 

Sposoby inwestowania w waluty

Akcje i fundusze inwestycyjne są przedmiotem obrotu na scentralizowanej giełdzie, takiej jak Nasdaq lub New York Stock Exchange (NYSE). Forex jest zarządzany przez banki i inne instytucje finansowe. Wszystkie transakcje odbywają się drogą elektroniczną i mogą być dokonywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Handel na rynku Forex i inwestowanie w waluty może odbywać się za pośrednictwem domu maklerskiego. Istnieją trzy sposoby, na które można handlować walutą obcą:

 • Handel spot – w tym rodzaju handlu, pary walutowe są wymieniane podczas rozliczania transakcji. Jest to zasadniczo handel natychmiastowy, a cena spot jest ceną, po której można kupić lub sprzedać daną walutę.
 • Handel na kontrakty terminowe – w tym przypadku zgadzamy się kupować lub sprzedawać walutę obcą po ustalonej cenie w określonym terminie. Rynek kontraktów różni się od rynku spot centralizacją obrotu i regulacjami. Wszystko jest tu przejrzyste, choć nie tak proste jak w przypadku handlu spot. 
 • ETF – może zawierać kombinację różnych par walutowych. Dla traderów oznacza to, że mają do wyboru większy zakres aktywów. ETF mają jednak pewne ograniczenia. Rynek ten nie funkcjonuje przez całą dobę. Oprócz tego pojawiają się tu także pewne dodatkowe koszty transakcji
 • Opcje – są instrumentami finansowymi. Nabywca ma tu prawo zakupu lub sprzedania danego produktu finansowego po określonej cenie w terminie wygaśnięcia. Opcje posiadają jednak znaczącą wadę. Nie są tak elastyczne jak kontrakty terminowe, czy rynek spot. 

Inwestowanie w waluty – co warto wiedzieć?

Czynniki wpływające na rynek Forex

Podczas handlu parami walutowymi należy zwrócić uwagę nie tylko na czynniki wpływające na jedną walutę, ale również na to, co może wpływać na wartość drugiej waluty w parze. Należy także rozważyć wszelkie czynniki mogące przyczyniać się do zmian na rynku walutowym. Inwestowanie w waluty powinno brać pod uwagę:

 • Stopy procentowe – wyższa stopa procentowa może mieć pozytywny wpływ na walutę, ponieważ może przyciągnąć więcej kapitału. Inwestorzy mogą osiągnąć większe zyski. Spadek stopy procentowej spowoduje obniżenie wartości waluty krajowej.
 • Inflacja – jeśli weźmiemy pod uwagę parę walutową, w której jeden kraj ma niższą inflację, a drugi wyższą, to waluta kraju o niższej inflacji będzie się umacniać w stosunku do waluty o wyższej inflacji. 
 • Sytuacja polityczna – przykładem wydarzeń politycznych, które mogą kształtować ruch waluty są zwykle nadchodzące wybory, bądź sytuacje które mogą zwiększyć niepewność. Na przykład, ogłoszenie o Brexicie spowodowało deprecjację funta brytyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. 
 • Handel międzynarodowy – silny poziom handlu międzynarodowego może mieć pozytywny wpływ na walutę krajową. Powodem jest to, że popyt na produkty krajowe zwiększa popyt na walutę krajową. W konsekwencji, waluta kraju, w którym eksport przewyższa import jest korzystniejszą inwestycją.

Korzyści z inwestowania w waluty na rynku Forex

Inwestowanie w waluty może być ekscytujące, ale nie dla wszystkich. Przed rozpoczęciem pracy na rynku Forex warto przyjrzeć się ryzyku i zaletom tego typu inwestycji. Zalety inwestowania w waluty na rynku Forex to przede wszystkim:

 • Dywersyfikacja portfela – wielu inwestorów koncentruje się w dużej mierze na akcjach i obligacjach. Forex jest popularną alternatywą dla dywersyfikacji portfela.
 • Handel przez całą dobę -w przeciwieństwie do rynku akcji, który ma stałe godziny pracy, rynki Forex są otwarte zawsze. Transakcje na Forex mogą być dokonywane o każdej porze dnia i nocy.
 • Niższe koszty – w przeciwieństwie do handlu akcjami, z handlem walutami obcymi zwykle wiąże się mniej prowizji. Dzięki temu można utrzymać większą część zysków.

Ryzyko związane z inwestowaniem w waluty to głównie wysoka zmienność. Wiadomości szybko docierają do inwestorów na rynku Forex, a rynki te mają tendencję do szybkiego zmienia się. Są często bardziej niestabilne niż rynki akcji i obligacji. Tworzy to dość stromą krzywą uczenia się dla początkujących. Ryzyko jest tu z pewnością wyższe w porównaniu z innymi strategiami inwestycyjnymi. Dlatego też ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestycji w waluty dokładnie ocenić swoje umiejętności i zdać sobie sprawę z możliwości poniesienia dużych strat. 

Inwestowanie w waluty – co warto wiedzieć?

Inwestowanie w waluty – podsumowanie

Forex jest ekscytującym miejscem do inwestowania, ale wymaga też odpowiedniej wiedzy i doświadczenia od swoich inwestorów. Nowi traderzy powinni zacząć od mniej ryzykownych aktywów, zanim będą się inwestować w waluty. Istnieje ryzyko i korzyści z handlu na rynku Forex. Przed podjęciem decyzji należy przyjrzeć się dokładnie wszystkim swoim umiejętnościom. Aby wypróbować Forex bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy, należy poszukać brokera, który oferuje konto demonstracyjne. Rachunek demo pozwoli na opanowanie podstawowych zasad i wypracowanie strategii handlowych.

Posted: 5.08.2020 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: