Jak inwestować w złoto? Porady dla początkujących

Inwestowanie w złoto nie jest takim samym procesem jak kupowanie akcji czy obligacji. Inwestor może wejść w fizyczne posiadanie złota, kupując złote monety albo kruszce w postaci sztabki z pieczątką. Pieczęć zawiera poziom czystości i ilość złota zawartego w sztabie. Wartość kruszcu lub monety wynika z zawartości w niej metali szlachetnych, a nie z jej rzadkości i stanu. Złoto lub monety można kupić w niektórych bankach, u dealerów, w firmach maklerskich oraz w amerykańskiej mennicy, która produkuje złote monety i kruszec.

Ponadto, można również kupować akcje spółek wydobywających złoto, kontrakty terminowe na złoto, giełdowe fundusze inwestycyjne (ETF) i inne instrumenty finansowe. Jeśli inwestorzy kupują ETF-y z zabezpieczeniem w postaci złota, kupują udziały w posiadaniu funduszu powierniczego w złocie, ale nie mają żadnych praw do samego fizycznego złota.

Jak inwestować w złoto? Porady dla początkujących

Jaka forma złota jest najlepszą inwestycją?

Złoto występuje w wielu formach, a wybór powinien być dobrze dopasowany do strategii inwestycyjnej. Można zakupić fizyczne złote monety lub kruszec, ale muszą one być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Może to oznaczać konieczność uiszczenia opłaty na rzecz brokera, banku lub innej firmy. Jedną z korzyści płynących z inwestowania w złoto fizyczne jest to, że jeśli potrzebujemy szybko je spieniężyć, możemy to zrobić niemalże natychmiastowo. 

Inwestowanie w złoto w papierach wartościowych jest podobne do inwestowania w zwykłe papiery wartościowe, z wyjątkiem tego, że ceny mogą zmieniać się wraz z rynkiem akcji. Na przykład, jeśli inwestujemy w spółki wydobywające złoto, cena akcji może odzwierciedlać kondycję finansową i pozycję rynkową spółki bardziej niż cena złota. 

Wielu zwolenników złota sugeruje, że jest ono dobrym zabezpieczeniem przed wzrostem cen. W praktyce, inwestowanie w złoto jest często lepszym zabezpieczeniem przed kryzysem finansowym, a nie przed inflacją. W czasach kryzysu ceny złota mają tendencję do wzrostu. Ale nie musi tak być w okresach wysokiej inflacji. Jeśli na horyzoncie pojawia się kryzys finansowy lub recesja, mądrze jest kupić złoto. Jeśli jednak gospodarka znajduje się w okresie wysokiej inflacji, być może mądrze będzie je sprzedać.

Jak inwestować w złoto? Porady dla początkujących

Sposoby inwestowania w złoto

Sposobów inwestowania w złoto jest naprawdę mnóstwo – od posiadania prawdziwego metalu do inwestowania w spółki, które finansują firmy wydobywcze. Do najbardziej popularnych inwestycji zalicza się:

  • Biżuteria – marże w branży jubilerskiej sprawiają, że jest to raczej zła opcja na inwestowanie w złoto. Kiedy już go kupimy, jego wartość odsprzedaży prawdopodobnie znacząco spadnie. Niezwykle kosztowna biżuteria może mieć swoją wartość, ale bardziej dlatego, że jest przedmiotem kolekcjonerskim niż ze względu na zawartość złota.
  • Sztaby i monety – to najlepsza opcja na posiadanie fizycznego złota. Niemniej jednak warto wiedzieć, z czym wiążą się takie inwestycje. Większość dealerów monet dodaje marżę do swoich cen, aby zrekompensować proces przekształcenia surowego złota w monetę. Dla większości inwestorów szukających własnego fizycznego złota, dobrym rozwiązaniem jest kupno złota bezpośrednio w mennicy amerykańskiej. Należy także wiedzieć gdzie i jak przechowywać zakupione złoto. Może to oznaczać wynajęcie skrytki depozytowej w miejscowym banku, co oczywiście wiąże się z pewnymi opłatami. 
  • Kontrakty terminowe – sposobem na pośrednie posiadanie złota są kontrakty terminowe typu futures. Są one jednak wysoce lewarowane i ryzykowne, co jest raczej nieodpowiednim rozwiązaniem dla początkujących inwestorów. Nawet doświadczeni traderzy powinni się tu dwa razy zastanowić. Zasadniczo, kontrakt terminowy to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym na wymianę określonej ilości złota w określonym terminie i cenie w przyszłości. Wraz ze wzrostem i spadkiem cen złota, wartość kontraktu zmienia się, a rachunki sprzedającego i kupującego są odpowiednio korygowane. Kontrakty futures są zazwyczaj kupowane tylko za niewielką część całkowitego kosztu kontraktu. Na przykład, inwestor może być zmuszony do odłożenia jedynie 20% pełnego kosztu złota kontrolowanego przez kontrakt. Tworzy to dźwignię finansową, która zwiększa potencjalne zyski – i straty inwestora. A ponieważ kontrakty mają określone daty końcowe, nie można po prostu trzymać się przegranej pozycji i mieć nadzieję, że się odbije. Kontrakty futures to złożona i czasochłonna inwestycja, która może znacząco zwiększyć zyski i straty. Chociaż są one opcją, to jednak wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są zalecane dla początkujących.

Jak inwestować w złoto? Porady dla początkujących

Inwestowanie w złoto dla początkujących

Nie ma idealnego sposobu na posiadanie złota i inwestowanie w nie. Każda opcja zawiera kompromisy, zalety i wady. Złoto może być inwestycją zmienną, więc nie należy wkładać w nią dużej ilości swoich aktywów – najlepiej jest utrzymywać ją na poziomie niższym niż 10% całego portfela akcji. Prawdziwa korzyść, zarówno dla nowych, jak i doświadczonych inwestorów, wynika z dywersyfikacji, jaką może zaoferować złoto. 

Najlepiej kupować niewielkie ilości w miarę upływu czasu. Kiedy ceny złota są wysokie, cena akcji związanych ze złotem również rośnie. Może to oznaczać brak zysków w najbliższym czasie, ale nie zmniejsza to korzyści z długoterminowego utrzymywania złota w celu zdywersyfikowania portfela. Kupując odrobinę w danym momencie, można uzyskać średnią cenę złota na danej pozycji.

Jak w przypadku każdej inwestycji, nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak należy inwestować w złoto. Ale uzbrojony w wiedzę na temat tego, jak działa branża złota, z czym wiąże się każdy rodzaj inwestycji i co należy wziąć pod uwagę, ważąc swoje opcje, inwestor może podjąć decyzję, która jest dla niego właściwa i najbardziej opłacalna.

Posted: 5.08.2020 | Dawid Siłowacki
Błąd
Wiadomość: