Przegląd rynkowy 08.01.2020

2020-08-01 15:23:33

Prezydencki Komitet ds. Czwartej Rewolucji Przemysłowej Korei Południowej zaproponował dodanie możliwości bezpośredniego handlu bitcoinami na Koreańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (KRX).

Według Business Korea Komitet zaproponował także wydanie zezwoleń na handel różnymi produktami kryptowalutowymi w tym kraju. Mówimy o instrumentach pochodnych na Bitcoinach i innych kryptowalutach. Urzędnicy uważają, że handel kryptowalutami „nie da się powstrzymać”, dlatego rozważają możliwość tworzenia licencji i rekomendacji dla spółek pracujących z aktywami cyfrowymi.

– Rząd Korei powinien stopniowo zezwalać inwestorom instytucjonalnym prowadzić działalność z kryptowalutą, a także promować platformy pozagiełdowe przeznaczone dla klientów instytucjonalnych, – mówi się w oświadczeniu Komitetu.

Kolejnym krokiem w kierunku przyjęcia kryptowalut może być stworzenie własnego rozwiązania powierniczego, które pozwoli koreańskim firmom zrezygnować z usług przechowywania aktywów cyfrowych oferowanych przez firmy zagraniczne. Ponadto, niedawno ogłoszono, że rząd Korei Południowej zaczął opracowywać nową ustawę o opodatkowaniu dochodów z kryptowalut.

 

 

A teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoinu (BTC):

Przegląd rynkowy 08.01.2020

W ciągu ostatnich wakacji cena bitcoinu wzrosła do poziomu oporu 8450 $. Nasza poprzednia prognoza dotycząca oczekiwanego wzrostu bitcoinu została w pełni zrealizowana. Po osiągnięciu poziomu oporu 8450 $ cena zrealizowała korektę techniczną do poziomu wsparcia 8140 $. Teraz koszt bitcoinu wynosi 8300 $. Oczekujemy korekty ceny w dół. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 8380 $, 8450 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 8140 $, 8000 $, 7920 $, 7820 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ethereum (ETH):

Przegląd rynkowy 08.01.2020

 

W ciągu ostatnich wakacji cena eteru wzrosła do poziomu oporu 148 $. Nasza poprzednia prognoza wzrostu eteru została w pełni zrealizowana. Po osiągnięciu poziomu wsparcia 148 $ cena eteru odwróciła się i spadła, osiągając poziom wsparcia 141 $. Teraz koszt eteru wynosi 141 $. W przyszłości spodziewamy się kontynuacji spadku ceny eteru. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 143 $, 145 $, 145 $, 146 $, 147 $, 150 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 141 $, 139 $, 137 $, 135 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ripple (XRP):

Przegląd rynkowy 08.01.2020

 

W ciągu ostatnich wakacji cena ripple’a wzrosła do poziomu oporu 0,2250 $. Nasza poprzednia prognoza została w pełni zrealizowana. Po osiągnięciu poziomu wsparcia 0,2250 $ cena ripple’a odwróciła się i skierowała się w dół, osiągając poziom wsparcia 0,22 $. Teraz koszt ripple’a wynosi 0,2120 $. Oczekujemy dalszej korekty technicznej w dół od ripple’a. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 0,2170 $, 0,22 $, 0,2240 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 0,21 $, 0,2040 $, 0,20 $.

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: