Przegląd rynkowy 08.04.2020

2020-08-04 09:59:25

Bank Anglii nie wyklucza, że prywatne kryptowaluty mogą odegrać ważną rolę w przyszłości pieniędzy. Ponadto BC Wielkiej Brytanii nadal bada koncepcję emisji funta cyfrowego.

Podczas webinarium, który odbył się w tym tygodniu, analitycy Banku Anglii pracujący nad kryptowalutą państwową stwierdzili, że istnieje realna możliwość, że prywatne firmy mogą odegrać ważną rolę w emisji i dystrybucji pieniędzy.

Jak zauważył analityk Ben Dyson, chociaż Bank Anglii wcześniej reklamował, że Bitcoin i inne kryptowaluty nie spełniają niezbędnych kryteriów pieniężnych, „nie oznacza to, że nie można ulepszyć tej technologii i stworzyć lepszy produkt o cechach pieniężnych”.

 – W ciągu ostatniego roku widzieliśmy propozycje dużych firm technologicznych, na przykład dotyczące tworzenia systemów płatności i aktywów kryptograficznych, które mogłyby funkcjonować jako pieniądz przy zachowaniu trwałej siły nabywczej – powiedział analityk.

Zdaniem Dysona, chociaż może to wprowadzić nowe zagrożenia do systemu monetarnego, prywatne waluty mogą współpracować z każdą przyszłą inicjatywą kryptowaluty państwowej, jeśli będą one naprawdę użyteczne.

– Jeśli propozycje te spełniają rzeczywistą potrzebę – na przykład słabość istniejącego systemu płatności lub pewną kategorię użytkowników, którzy nie są obsługiwani przez istniejące systemy płatności – sektor państwowy może odegrać rolę w rozwiązaniu tych problemów lub po prostu pozostawić rozwiązanie tych problemów sektorowi prywatnemu – powiedział Dyson.

Opinia Banku Anglii na temat prywatnych kryptowalut różni się od opinii innych banków centralnych, które negatywnie mówią o inicjatywach związanych z emisją stablecoinów, takich jak Libra. Jednak, jak podkreślili analitycy Banku Anglii, każda przyszła waluta cyfrowa, w tym również waluta państwowa, musi spełniać surowe standardy poufności danych.

– Kluczową kwestią dla Banku Anglii jest upewnienie się, że jeśli zamierzamy wydać państwową kryptowalutę, inicjatywa ta musi szanować prawa ludzi do prywatności – powiedział Tom Mutton, fintech dyrektor Banku Anglii.

Przypomnijmy, że ostatniej jesieni Centralny Bank Wielkiej Brytanii wydał ostateczną wersję wymagań i zasad, które Libra musi przestrzegać, aby pracować w tym kraju. Ponadto na początku marca zastępca kierownika ds. Stabilności finansowej Banku Anglii ostrzegł, że rozwój gospodarki kryptowalutowej może osłabić, a nawet wyeliminować udzielanie kredytów bankowych.

 

 

 

A teraz przejdźmy do analizy technicznej kryptowaluty Bitcoin (BTC):

Przegląd rynkowy 08.04.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena bitcoina ponownie wzrosła do poziomu oporu 7450 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Następnie cena spadła do poziomu wsparcia 7070 $. Obecnie jego koszt wynosi 7300 $. W przyszłości oczekujemy dalszego wzrostu ceny bitcoina. Najbliższe poziomy oporu to 7450 $, 7660 $, 8000 $, 8020 $, 8140 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 7250 $, 7070 $, 6700 $, 6300 $, 6000 $, 5780 $, 5450 $, 5000 $.

 

 

Analiza techniczna Ethereum (ETH):

Przegląd rynkowy 08.04.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena eteru spadła do poziomu wsparcia 162 $, po czym wzrosła do poziomu oporu 174 $. Nasza wczorajsza prognoza spadku ceny i dalszego wzrostu eteru okazała się słuszna. Teraz koszt eteru wynosi 169 $. W przyszłości prognozujemy dalszy wzrost ceny. Najbliższe poziomy oporu to 170 $, 176 $, 183 $, 200 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 169 $, 161 $, 155 $, 150 $, 142 $, 140 $, 137 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ripple (XRP):

Przegląd rynkowy 08.04.2020

W ciągu ostatniej doby cena ripple’a ponownie wzrosła do poziomu oporu 0,2050 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Następnie cena ripple’a spadła do poziomu wsparcia 0,19 $. Teraz jego koszt wynosi 0,1990 $. W przyszłości przewidujemy dalszy wzrost ceny. Najbliższe poziomy oporu to 0,2050 $, 0,21 $, 0,2240 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 0,1980 $, 0,19 $, 0,1850 $, 0,1770 $, 0,1750 $, 0,1680 $, 0,1570 $.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: