Przegląd rynkowy 13.03.2020

2020-13-03 12:28:17

Francuski Urząd ds. Rynków Finansowych (AMF) zaproponował uruchomienie „piaskownicy” regulacyjnej na trzy lata dla firm emitujących tokeny-akcje, pod warunkiem wsparcia ze strony innych krajów UE.

Francuski organ nadzoru finansowego proponuje uruchomienie Digital Lab na trzy lata. Firmy należące do Sandbox będą zwolnione z przestrzegania pewnych zasad finansowych MiFID i CSDR, które według AMF są niezgodne ze wzrostem branży blockchain.

– Zasady te zostały opracowane w celu uregulowania scentralizowanej infrastruktury rynkowej – powiedział Robert Ophèle, prezes AMF.

Wyjaśnił, że niektóre zasady „nie nadają się do zdecentralizowanej natury blockchain”, w związku z czym większość projektów jest nierentowna. Ale Ophèle twierdzi, że Europa nie może po prostu jednocześnie zaakceptować nowych zasad dla blockchainu i tokenów.

– Próbujemy zrozumieć, co było pierwsze, jajko czy kura. Przemysł blockchainu nie może się rozwijać w obecnych warunkach, ale bez regulacji jego rozwój również jest niemożliwy.

Ophèle powiedział, że „piaskownica” Digital Lab pozwoli regulatorom szerzej ocenić sytuację. Władze będą ściśle monitorować ewolucję tych projektów, gdy nie będą one związane z tradycyjną regulacją rynku europejskiego i przez trzy lata będą gromadzić informacje i dane w celu tworzenia nowych, bardziej elastycznych zasad.

– Jako organ regulacyjny musimy rozumieć te zmiany i upewnić się, że nasze ramy regulacyjne są odpowiednie. Nowe rozporządzenie powinno umożliwić zarządzanie ryzykiem – w celu skutecznej ochrony użytkowników – bez utraty korzyści wynikających z innowacji – powiedział Ophèle.

W ciągu ostatnich lat AMF konsekwentnie opowiadał się za wizjonerskim podejściem do wsparcia technologii blockchain. W grudniu francuski regulator po raz pierwszy zatwierdził wniosek o przyznanie ICO, a w lipcu opublikowano zasady dotyczące firm kryptowalutowych.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób inni europejscy regulatorzy zareagują na propozycję AMF. Służby prasowe organów nadzoru papierów wartościowych w Niemczech, Włoszech, Austrii, Irlandii i Finlandii nie opublikowały jeszcze swoich oświadczeń, podobnie jak nie zrobił tego Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

 

A teraz przejdźmy do analizy technicznej kryptowaluty Bitcoin (BTC):

Przegląd rynkowy 13.03.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena bitcoina nieznacznie wzrosła do poziomu oporu wynoszącego 6250 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Po osiągnięciu tego poziomu cena spadła do poziomu wsparcia 3900 $. Teraz jego koszt wynosi 5500 $. W przyszłości spodziewamy się technicznego odbicia w górę. Najbliższe poziomy oporu to 5780 $, 6000 $, 6250 $, 6350 $, 6600 $, 6850 $, 7100 $, 7300 $, 7660 $, 8000 $, 8020 $, 8140 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 5280 $, 4830 $, 3900 $. 

 

Analiza techniczna kryptowaluty Ethereum (ETH):

Przegląd rynkowy 13.03.2020

W ciągu ostatniej doby cena eteru wzrosła do poziomu oporu 142 $. Nasza wczorajsza prognoza wzrostu ceny eteru okazała się trafna. Po osiągnięciu poziomu oporu 142 $ cena eteru spadła do poziomu wsparcia 88 $. Teraz koszt eteru wynosi 127 $. W przyszłości spodziewamy się technicznego odbicia w góre. Najbliższe poziomy oporu to 142 $, 153 $, 163 $, 161 $, 170 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 127 $, 111 $, 99 $, 88 $.

 

Analiza techniczna kryptowaluty Ripple (XRP):

Przegląd rynkowy 13.03.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena ripple’a spadła do poziomu wsparcia 0,17 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Po osiągnięciu poziomu oporu 0,17 $ cena eteru spadła do poziomu wsparcia 0,1140 $. Teraz koszt ripple’a wynosi 0,1560 $. W przyszłości spodziewamy się technicznego odbicia i szybkiego wzrostu cen. Najbliższe poziomy oporu to 0,16 $, 0,17 $, 0,1780 $, 0,1850 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 0,1450 $, 0,14 $, 0,1350 $.

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: