Przegląd rynkowy 19.02.2020

2020-19-02 07:36:13

Centralny Bank Korei Południowej pracuje nad emisją własnych obligacji na blockchainie i bada możliwości technologii rejestrowania transakcji papierami wartościowymi w rozproszonym rejestrze.

Pod koniec ubiegłego roku Bank Korei wydał dokument potwierdzający koncepcję (PoC), aby przenieść zapisy o transakcjach obligacjami przechowywanych w depozycie papierów wartościowych do systemu blockchain z dostępem do kilku węzłów.

Ponadto Bank Centralny tworzy system emisji zobowiązań dłużnych w oparciu o blockchain. Według twórców projekt będzie obejmował poszczególne węzły pod kontrolą Koreańskiej Komisji ds. Sprawiedliwego Handlu, Banku Korei, a także innych organów regulacyjnych i instytucji finansowych w kraju.

Władze lokalne potwierdziły, że wiele instytucji finansowych już testuje blockchain do emisji obligacji rządowych i rejestrowania transakcji papierami wartościowymi w rejestrze rozproszonym, a także sprawdzania możliwości dokonywania płatności w czasie rzeczywistym.

Badając potencjał blockchainu na rynku długu, Bank Korei poszedł za przykładem Banku Światowego, który w ubiegłym roku wraz z Commonwealth Bank of Australia najpierw przetestował blockchain w księgowaniu operacji handlowych obligacjami na rynku wtórnym. Później komercyjny Chin, Bank of China, również wyemitował obligacje w wysokości 2,8 mld USD dla małych firm.

 

 

 

A teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina (BTC):Przegląd rynkowy 19.02.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena bitcoina wzrosła do poziomu oporu 10280 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się trafna. Po osiągnięciu 10280 $ cena spadła. Teraz koszt bitcoina wynosi 10080 $. W przyszłości spodziewamy się dalszego spadku ceny. Najbliższe poziomy oporu to 10200 $, 10500 $ i 11000 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 10070 $, 9850 $, 9730 $, 9585 $, 9450 $, 9200 $, 9000 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ethereum (ETH):

Przegląd rynkowy 19.02.2020

W ciągu ostatniej doby cena eteru wzrosła do poziomu oporu 285 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się przedwczesna. Po osiągnięciu 285 $ cena zaczęła powoli spadać. Teraz koszt eteru wynosi 278 $. W przyszłości oczekujemy dalszego spadku ceny eteru. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 285 $, 288 $, 300 $. Najbliższe poziomy wsparcia wynoszą 273 $, 263 $, 257 $, 244 $, 236 $, 230 $, 224 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ripple (XRP):

Przegląd rynkowy 19.02.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena ripple’a wzrosła nieznacznie do poziomu oporu 0,3030 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się przedwczesna. Po osiągnięciu 0,3030 $ cena nieco spadła. Teraz koszt ripple’a wynosi 0,2930 $. W przyszłości oczekujemy dalszego spadku ceny. Najbliższe poziomy oporu wynoszą 0,2980 $, 0,30 $ i 0,3080 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 0,2855 $, 0,2810 $, 0,2710 $, 0,2670 $, 0,26 $.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: