Przegląd rynkowy 24.03.2020

2020-24-03 13:30:11

Członkowie amerykańskiej Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej przygotowują się do przedstawienia projektu ustawy opisującego kwestię „dolara cyfrowego”.

W projekcie dokumentu dotyczącego środków przeciwdziałania pandemii koronawirusa z 22 marca nie proponuje się stworzenia kryptowaluty opartej na technologii rejestru rozproszonego. Dolar cyfrowy oznacza „bilans w dolarach, który występuje jako zobowiązania pieniężne na rachunkach dowolnego Banku Rezerw Federalnych; lub elektroniczna jednostka wartości, którą można spłacić w każdej instytucji finansowej posiadającej takie uprawnienia. ”

Dokument zawiera już ponad 1000 stron, a ostateczna wersja ma mieć ponad 1400 stron. Jest prawdopodobne, że klauzula dolara cyfrowego zostanie usunięta. Według poinformowanego źródła rodzi ona wiele pytań, w tym dotyczących stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Najwyraźniej pomysły przedstawione w ustawie oparte są na propozycji deputowanego z Michigan Rashidy Tlaiba, który wcześniej stwierdził potrzebę stworzenia cyfrowego systemu publicznego portfeli walutowych, którym będzie zarządzać Ministerstwo Finansów.

Zakłada się, że waluta elektroniczna będzie przechowywana w „cyfrowym portfelu dolara”, który będzie odzwierciedlał aktywa na urządzeniu elektronicznym lub w usłudze służącej do przechowywania dolarów cyfrowych. Planowane jest również utworzenie szeregu portfeli pośrednich, które można wykorzystać do uzyskania dostępu do środków przekazanych przez władze. Banki Systemu Rezerwy Federalnej będą zarządzać portfelami za pośrednictwem oddzielnych podmiotów. Transakcje na nich nie mogą być opodatkowane prowizjami, a ich funkcjonalność powinna być na poziomie zwykłych przelewów bankowych.

„Banki uczestniczące o skonsolidowanych aktywach o wartości przekraczającej 10 mld USD powinny jak najszybcie umożliwić korzystanie z pośrednich cyfrowych portfeli dolarowych dla osób prywatnych przez Internet lub telefon” – mówi się w dokumencie.

Koszty operacyjne ponoszone przez banki w związku z utrzymaniem portfeli będą zwracane raz na kwartał. Jeśli ustawa zostanie przyjęta ze wszystkimi powyższymi punktami, banki będą musiały rozwinąć odpowiednią infrastrukturę i zapewnić ją wszystkim uczestnikom systemu do końca tego roku.

„Banki Rezerwy Federalnej są zobowiązane do tworzenia cyfrowych portfeli dolarowych nie później niż 1 stycznia 2021 r. Powinny być one dostępne dla wszystkich obywateli USA i osób, które legalnie uzyskały zezwolenie na pobyt stały, a także dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą głównie w USA ”- czytamy w dokumencie.

 

 

 

 

A teraz przejdźmy do analizy technicznej kryptowaluty Bitcoin (BTC):

Przegląd rynkowy 24.03.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena bitcoina wzrosła do poziomu oporu 6850 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Teraz koszt bitcoina wynosi 6620 $. W przyszłości przewidujemy dalszy wzrost ceny. Najbliższe poziomy oporu to 6850 $, 7100 $, 7300 $, 7660 $, 8000 $, 8020 $, 8140 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 6400 $, 6250 $, 6000 $, 5780 $, 5450 $, 5000 $, 4840 $, 4440 $, 3900 $, 3700 $.

 

 

 

Analiza techniczna Ethereum (ETH):

Przegląd rynkowy 24.03.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena eteru wzrosła do poziomu oporu 143 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Teraz koszt eteru wynosi 138 $. W przyszłości przewidujemy dalszy wzrost ceny. Najbliższe poziomy oporu to 143 $, 152 $, 161 $, 170 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 135 $, 127, $ 120 $, 115 $, 110 $, 99 $, 88 $.

 

 

 

 

Analiza techniczna Ripple (XRP):

Przegląd rynkowy 24.03.2020

 

W ciągu ostatniej doby cena ripple’a wzrosła do poziomu oporu 0,1640 $. Nasza wczorajsza prognoza okazała się poprawna. Teraz koszt ripple’a wynosi 0,16 $. W przyszłości przewidujemy dalszy wzrost ceny. Najbliższe poziomy oporu to 0,1640 $, 0,1750 $, 0,1850 $, 0,1980 $. Najbliższe poziomy wsparcia to 0,16 $, 0,1520 $, 0,1420 $, 0,1370 $, 0,1280 $, 0,1140 $, 0,1050  $.

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.
Błąd
Wiadomość: