50 proc. firm brytyjskich rozważa masowe zwolnienia

50 proc. firm brytyjskich rozważa masowe zwolnienia

Analiza przeprowadzona przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii wykazała, że ​​około 50 proc. firm zamierza brytyjskich znacznie zmniejszyć liczbę personelu. Informuje o tym Financial Times. Według Skarbu Państwa tymczasowo zwolnionych zostanie około 3 mln Brytyjczyków, co stanowi około 10 proc. całej siły roboczej w brytyjskim sektorze prywatnym. Zwolnienie takiej liczby pracowników pozwoli pracodawcom zwrócić się do państwowego systemu ochrony miejsc pracy, który obejmuje trzy czwarte wydatków na wynagrodzenia, nieprzekraczające 2500 euro miesięcznie. Jednocześnie badanie przeprowadzone przez Brytyjską Izbę Handlową wykazało, że tylko 44 proc. firm zamierza skorzystać z tego programu, aby opłacić co najmniej połowę swoich pracowników. Około 33 proc. respondentów zamierza zwolnić ponad 75 proc. pracowników w ciągu następnego tygodnia. Całkowite zaprzestanie działalności ogłosiła jedna piąta respondentów. Według ankiety przeprowadzonej przez Royal Institute for Personnel and Development ponad 50 proc. pracodawców planujących zwolnienie pracowników chce skorzystać z rządowego programu dopłat do wynagrodzeń.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: