Agencja S&P utrzymuje rating Wielkiej Brytanii

Analitycy S&P nie widzą powodów do zmiany długoterminowego ratingu Wielkiej Brytanii. Został on utrzymany na obecnym poziomie „AA”. Prognoza również nie uległa zmianie i utrzymuje się na „stabilnym” poziomie. Recenzja przygotowana przez analityków S&P zakłada, że brytyjskie władze podjęły wystarczające środki, aby wesprzeć gospodarkę kraju w obliczu pandemii koronawirusa. Według prognozy Wielka Brytania zakończy ten rok spadkiem produktu krajowego brutto o 9,7%. Jednocześnie w przyszłym roku wzrost gospodarczy w kraju może wynieść 7,9%. Obniżenie ratingu Wielkiej Brytanii będzie możliwe w przypadku negatywnego scenariusza dalszego rozwoju sytuacji. Mówimy o spowolnieniu ożywienia gospodarczego i spadku eksportu w związku z utratą dostępu do rynku UE. Analitycy S&P będą gotowi do podwyższenia ratingu, jeśli w Wielkiej Brytanii zostaną odnotowane pozytywne zmiany. Wymaga to od Londynu podpisania umowy handlowej z Brukselą, a także ożywienia gospodarczego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: