Aktywność w gospodarce Chin gwałtownie w górę

Aktywność w gospodarce Chin gwałtownie w górę

Gospodarka Chin pomyślnie doła kryzys wywołany pandemią koronawirusa, o czym świadczą oficjalne statystyki. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku wielkość produkcji przemysłowej Chin wzrosła o 35,1% w stosunku do wskaźnika z analogicznego okresu 2020 r. Jednocześnie analitycy przewidywali wzrost produkcji przemysłowej o 30%. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w produkcji wyposażenia – ok. 60%. Pod koniec ubiegłego roku chińska produkcja przemysłowa wzrosła o 2,8%. Krajowy urząd statystyczny opublikował również dane o sprzedaży detalicznej. Jej dynamika w okresie styczeń-luty wyniosła 33,8% przy prognozach wzrostu o 32%. W okresie sprawozdawczym największym popytem cieszyły się samochody. Ich sprzedaż wzrosła o 77,6%. Bezrobocie w Chinach wzrosło do 5,5%. W grudniu ubiegłego roku było ono na poziomie 5,2%. Wolumen inwestycji w środki trwałe w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrósł o 35,1% w ujęciu rocznym wobec oczekiwań na poziomie 40%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: