Aktywność w japońskim sektorze produkcyjnym nadal spada

Aktywność w japońskim sektorze produkcyjnym nadal spada

W japońskiej gospodarce utrzymują się poważne problemy z powodu pandemii koronawirusa. Potwierdzają to dane opublikowane we wtorek. Badanie Jibun Bank wskazuje na niską aktywność biznesową w sektorze produkcyjnym. Odpowiedni wskaźnik w czerwcu wyniósł 28,9 pkt, czyli o 1,4 pkt mniej niż wartość z maja. Indeks jest nadal znacznie poniżej punktu w krytycznego 50 pkt. Poziom ten oddziela wzrost produkcji w kraju od jej spadku. Ujemną dynamikę wykazały wszystkie składniki, które są używane do obliczania tego wskaźnika. Zmniejszyła się nie tylko produkcja, ale także zatrudnienie i nowe zamówienia eksportowe. W japońskim sektorze usług sytuacja nieco się poprawiła. Wskaźnik aktywności gospodarczej wzrósł w czerwcu do 42,3 pkt wobec majowej wartości w 26,5 pkt. Łączny wskaźnik aktywności, odzwierciedlający sytuację w japońskim sektorze produkcyjnym i usługowym, spadł w tym miesiącu do 27,8 pkt. W maju kształtował się na poziomie 37,9 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: