Alphabet obniża zysk netto o 30% w drugim kwartale

Amerykański holding Alphabet zakończył drugi kwartał ze spadkiem zysku netto o 30% w porównaniu z kwietniem i czerwcem poprzedniego roku do 6,959 mld USD. Zysk na akcję spadł do 10,13 USD z 14,21 USD rok wcześniej. Prognozy ekonomistów sugerowali spadek do 7,95 USD na akcję. Firma odnotowała kwartalne przychody w wysokości 38,297 mld USD, po spadku o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody, z wyłączeniem wahań kursów walut, pozostały na poziomie z II kwartału 2019 roku. Jednocześnie spadek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wykazały przychody, które nie uwzględniają kosztu zakupu ruchu internetowego. Wielkość przychodów wyniosła 31,6 mld USD wobec 31,7 mld USD rok wcześniej, podczas gdy eksperci spodziewali się 30,66 mld USD. Przychody Alphabet z reklam spadły o 8,8% do 29,867 mld USD. Przychody z reklam w YouTube wyniosły 3,812 mld USD, wzrastając o 5,8%. Google Cloud odnotował wzrost przychodów o 43,2% do 3,007 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: