Amazon zapewnia wzrost zatrudnienia

Amazon zapewnia wzrost zatrudnienia

W 2020 roku liczba miejsc pracy stworzonych przez duże firmy amerykańskie znacznie wzrosła, głównie dzięki największej firmie e-commerce Amazon.com. Według badania przeprowadzonego przez The Wall Street Journal, w minionym roku liczba pracowników Amazona wzrosła o 500 tys., tyle samo nowych miejsc pracy utworzyło w ciągu roku 136 firm. Ponad 400 tys. z łącznej liczby nowych miejsc pracy Amazona utworzono w Stanach Zjednoczonych. Amazon zauważa, że ​​firma musiała zatrudniać nowych pracowników do dostarczania towarów do domów klientów w okresie ograniczeń. W tym trudnym okresie firma była w stanie zapewnić pracę tym, którzy stracili pracę lub mieli mniej godzin pracy. Według doniesień liczba pracowników PepsiCo wzrosła o 9% w związku z nabyciem przez firmę szeregu aktywów. Liczba pracowników Facebooka wzrosła o 30%. Siła robocza firmy Biogen wzrosła o 23%. Wyniki analizy pokazały, że 133 firmy zredukowały zatrudnienie średnio o 5,1%. W tym samym czasie zatrudnienie w 10 firmach zmniejszyło się o 25% lub więcej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: