Amerykańskie firmy łupkowe mogą odpisać aktywa na 300 mld USD

Deloitte przeprowadziła analizę sytuacji w amerykańskim przemyśle łupkowym. Według jej raportu amerykańscy producenci ropy będą zmuszeni podjąć decyzję o umorzeniu aktywów w tym kwartale. Całkowita kwota odpisów może sięgnąć 300 mld USD. Według ekspertów Deloitte będzie to kolejny cios dla amerykańskiego przemysłu łupkowego. Już teraz występują trudności w związku ze spadającymi cenami ropy. Wcześniej informowano, że amerykańscy inwestorzy łupkowi odpisali aktywa o wartości 38 mld USD w pierwszym kwartale. Raport Deloitte mówi, że cena baryłki ropy za 35 USD spowoduje niewypłacalność ponad 30% amerykańskich firm łupkowych. Nie będą one w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z tytułu długu długoterminowego przy braku wolnych przepływów pieniężnych. Rośnie presja na amerykański przemysł łupkowy ze strony pandemii koronawirusa. W związku z tym możemy spodziewać się, że spółki stracą na wartości w ciągu najbliższych kilku miesięcy, co może spowodować głęboką konsolidację w branży.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: