Australia odnotowała gwałtowny wzrost liczby wolnych miejsc pracy

Gospodarka Australii wykazuje pewne oznaki ożywienia. Grupa bankowa ANZ przeprowadziła badanie. Jego wyniki pokazały, że w czerwcu nastąpił gwałtowny wzrost liczby wolnych miejsc pracy. Wskaźnik wzrósł o 42% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Łączna liczba wakatów wyniosła 89,3 tys. wobec 62,9 tys. w maju. W kwietniu liczba wakatów w Australii spadła o prawie 54% z powodu ograniczeń nałożonych w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Eksperci ANZ zauważają, że pomimo tak imponującego wzrostu w czerwcu liczba ta nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu. Zgodnie z prognozą w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu liczby wolnych miejsc pracy ulegnie spowolnieniu. W niektórych sektorach gospodarki ogłoszono zwolnienia na dużą skalę. Najbardziej dotknięte sektory to turystyka, edukacja i handel detaliczny. Według analityków bezrobocie w Australii może wzrosnąć do 10%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: