Bank Anglii sprawdzi stabilność krajowego systemu finansowego

Bank Anglii sprawdzi stabilność krajowego systemu finansowego

Bank Anglii zamierza przetestować stopień przygotowania systemu bankowego i organizacji ubezpieczeniowych na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi. Chodzi przede wszystkim o możliwe powodzie spowodowane wzrostem poziomu mórz, pożarami lasów i innymi klęskami żywiołowymi. Największe banki w Wielkiej Brytanii będą musiały ocenić stopień swojej gotowości w ciągu najbliższych 30 lat. W ten sposób rozważone zostaną trzy scenariusze. Pierwszy z nich zakłada, że ​​władze kraju podejmą działania mające na celu skuteczną walkę ze zmianami klimatu. Drugi scenariusz zakłada opóźnienie w reagowaniu na zmiany klimatyczne przez rząd. A trzeci wyklucza udział władz kraju w walce ze zmianami klimatu. Po raz pierwszy w historii brytyjski system finansowy jest testowany pod kątem odporności na zagrożenia klimatyczne. Wcześniej podobne programy testowały odporność banków i firm ubezpieczeniowych na ryzyko gospodarcze.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: