Bank Anglii utrzymał stopę procentową na poziomie 0,1%

Realne dochody ludności w krajach OECD wzrosły w pierwszym kwartale o 0,1%

Bank Anglii podjął oczekiwaną decyzję w sprawie stopy procentowej. Stopa została utrzymana na poziomie 0,1%. Regulator nie dokonał też zmian w wolumenie odkupu aktywów. Obecnie wynosi on 745 mld GBP. Decyzja o wysokości stawki została podjęta jednogłośnie. Bank Anglii oczekuje, że gospodarka kraju skurczy się o 20% w II kwartale w stosunku do poziomu sprzed kryzysu, czyli w w stosunku do PKB od IV kwartału 2019 r. W 2021 r. brytyjska gospodarka raczej nie będzie w stanie powrócić do ożywienia. Powrót do tempów wzrostu sprzed kryzysu jest możliwy dopiero w 2022 r. Do końca tego roku bank spodziewa się wzrostu bezrobocia w kraju do 7,5% i spadku dynamiki cen konsumpcyjnych do 0,25%. Cel inflacyjny na poziomie 2% może zostać osiągnięty nie wcześniej niż za dwa lata. Bank Anglii zauważył, że pomimo pewnego wzrostu aktywności po złagodzeniu ograniczeń, gospodarka Wielkiej Brytanii nadal doświadcza problemów. Bank Centralny jest gotowy do wprowadzenia zmian w swojej polityce pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: