Bank Centralny Australii obniża stopę bazową

Regularne posiedzenie Banku Centralnego Australii zakończyło się decyzją o obniżeniu stopy do 0,1% z 0,25%. Ponadto BC zapowiedziała wdrożenie dodatkowych środków wspierających gospodarkę kraju. W szczególności zostanie uruchomiony program QE o wartości 100 mld AUD, czyli ponad 70 mld USD. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy Bank Centralny zamierza wykupić obligacje rządowe i samorządowe. Chodzi m.in. o obligacje rządowe i papiery wartościowe o terminie zapadalności od 5 do 10 lat. Podjęte działania zmniejszą koszt środków pozyskanych przez pożyczkobiorców. Bank Centralny Australii opublikował też zaktualizowaną prognozę, zgodnie z którą bieżący rok obrotowy zakończy się w czerwcu, a wzrost PKB wyniesie 6%. Wzrost gospodarczy w następnym roku finansowym może wynieść 4%. Spodziewane maksimum stopy bezrobocia w kraju zostało obniżone z 10% do 8%. Inflacja w tym roku oczekuje się na poziomie zbliżonym do 1%. Ceny konsumpcyjne w przyszłym roku wzrosną o 1,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: