Bank Centralny Chin będzie prowadził bardziej elastyczną politykę pieniężną

Ludowy Bank Chin, który w tym roku dwukrotnie obniżył podstawowe stopy procentowe, zamierza poprzez reformy obniżyć koszt kredytu. Regulator poinformował o tym po zakończeniu poniedziałkowego posiedzenia, obiecując, że jego polityka pieniężna stanie się bardziej elastyczna i skoncentrowana. Bank dąży również do przyciągnięcia większej liczby inwestycji zagranicznych do chińskiego sektora finansowego, który powinien stać się bardziej otwarty. Chiński regulator wezwał instytucje finansowe do udzielenia pożyczek chińskim producentom i małym firmom dotkniętym wybuchem COVID-19. Eksperci zwracają uwagę, że chińska gospodarka powróciła niemal do poziomów sprzed kryzysu. Ich zdaniem znaczna poprawa sytuacji gospodarczej pozwala Bankowi Chin nie obniżać kluczowych stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Podaje się, że w dniach 26-29 października, podczas V Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii ChRL, zostanie rozpatrzony i zatwierdzony czternasty plan pięcioletni.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: