Bank Centralny Chin będzie unikał dostosowania polityki pieniężnej

Bank Centralny Chin będzie unikał dostosowania polityki pieniężnej

Grudniowe posiedzenie Ludowego Banku Chin zakończyło się oświadczeniem regulatora, które mówi, że jego polityka pieniężna w przyszłości również nie będzie podlegać nieoczekiwanym korektom, gdyż przyczynia się do stabilnego ożywienia gospodarki kraju.

Bank Centralny w dalszej działalności będzie przestrzegał zasad celowości. Jego polityka będzie elastyczna i rozsądna. Z ostatnich wypowiedzi Banku Centralnego i władz kraju wynika, że ​​programy stymulacyjne będą stopniowo wygaszane, ponieważ ostatnio odnotowano znaczący wzrost zadłużenia, a działalność gospodarcza wykazuje pewne ożywienie.

Ludowy Bank Chin będzie stale monitorować podaż pieniądza i wzrost akcji kredytowej oraz podejmować niezbędne kroki w celu utrzymania wystarczającej płynności. Regulator będzie nadal zwracał należytą uwagę na wdrażanie reform rynkowych i zapobieganie ryzyku finansowemu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: