Bank Centralny Chin przewiduje wzrost gospodarki

Bank Centralny Chin przewiduje wzrost gospodarki

Ludowy Bank Chin przedstawił szacunek wzrostu gospodarczego kraju na okres lat 2021-2025. Bank Centralny oczekuje, że roczne tempo wzrostu PKB będzie w przedziale od 5% do 5,7%. Te poziomy są uważane za maksymalnie możliwe. Regulator zamierza podjąć wszelkie niezbędne działania w polityce pieniężnej, by zapobiec spadkowi tempa wzrostu gospodarki. W raporcie BC zwraca uwagę, że zastosowanie dodatkowych zachęt do osiągania wyższych stóp wzrostu gospodarczego nie doprowadzi do pożądanego rezultatu. Prowadzenie takiej polityki może ostro podnieść inflację i zwiększyć dług publiczny, co negatywnie wpłynie na gospodarkę. Bank Centralny Chin potwierdził zamiar utrzymania elastycznej polityki pieniężnej. Każda decyzja banku ma być uzasadniona. Według oficjalnej prognozy tempo wzrostu PKB Chin w 2021 roku może przekroczyć 6%. Analitycy uważają, że roczny wzrost chińskiej gospodarki może osiągnąć nawet 8%, biorąc pod uwagę efekt niskiej bazy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: