Bank Indonezji obniża główną stopę procentową do 4%

Po posiedzeniu Banku Centralnego Indonezji zdecydowano obniżyć stopę podstawową z 4,25% do 4%. Większość ankietowanych analityków spodziewała się utrzymania kursu na obecnym poziomie. Bank Indonezji zapowiedział również zwiększenie wolumenu zakupów aktywów w celu wsparcia gospodarki kraju w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Kilka dni temu Bank Centralny i rząd Indonezji ogłosiły opracowanie planu finansowania deficytu o wartości 40 mld USD. Regulator planuje zakup obligacji o wartości 28 mld USD. Jednocześnie nie będzie płatności odsetek. Wcześniej Bank Indonezji opublikował prognozę dynamiki produktu krajowego brutto. Oczekuje spowolnienia wzrostu gospodarczego do około 2% w 2020 r. ze względu na negatywny wpływ pandemii koronawirusa. W przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego będzie w przedziale od 6,6% do 7,1%. Bank Centralny liczy na poprawę sytuacji w gospodarce światowej, co przyczyni się do ożywienia indonezyjskiego eksportu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: