Bank Japonii nie zmieni polityki pieniężnej

Bank Japonii nie zmieni polityki pieniężnej

Szef Banku Centralnego Japonii Haruhiko Kuroda powiedział, że nie ma podstaw do jakichkolwiek zmian w dotychczasowej polityce pieniężnej. Jeśli jednak sytuacja gospodarcza ulegnie pogorszeniu, Bank jest gotowy do podjęcia szybkich działań. Haruhiko Kuroda podkreślił, że głównym zadaniem obecnie jest stworzenie sprzyjających warunków dla stopniowego ożywienia gospodarki kraju. Zwrócił również uwagę, że pomimo pozytywnych wskaźników gospodarka Japonii nadal przeżywa poważne trudności. Szef BC wyraził nadzieję na utrzymanie dynamiki wzrostu dostaw eksportowych w najbliższych miesiącach. Większość ekspertów, biorących udział w ankiecie, spodziewa się rekordowego wzrostu gospodarki w drugim kwartale. Według ich szacunków może on przekroczyć maksimum 12% z 1980 roku. Jeden z respondentów powiedział, że kwartalny PKB Japonii wzrośnie 25%. Mimo to japońska gospodarka nie będzie w stanie powrócić do wskaźników PKB sprzed kryzysu. Oficjalne dane o PKB Japonii mają zostać opublikowane 14 listopada.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: