Bank Meksyku spodziewa się spadku gospodarki kraju w 2020 r. o 4,6 – 8,8%

Bank Meksyku spodziewa się spadku gospodarki kraju w 2020 r. o 4,6 – 8,8%

Bank Meksyku uważa, że upadek gospodarki meksykańskiej w 2020 r. może wynieść od 4,6% do 8,8%, odnotowując negatywny wpływ ograniczeń wprowadzonych do walki z pandemią koronawirusa. W swoim raporcie Bank Centralny wskazuje na utrzymującą się niepewność co do czasu trwania i skutków epidemii. W związku z tym regulator opracował trzy scenariusze. Według pierwszego, bardziej optymistycznego, gospodarka Meksyku spadnie w tym roku o 4,6%, a już w przyszłym roku nastąpi wzrost o 4%. Zgodnie z drugim scenariuszem spadek PKB w tym roku wyniesie 8,8%, a w 2021 r. Gospodarka wykaże wzrost na poziomie 4,1%. Ostatni rozwój wydarzeń zakłada, że ​​w 2020 r. gospodarka spadnie o 8,3% i o 0,5% w przyszłym roku. Organ regulacyjny oczekuje, że w najbliższych miesiącach będzie można dokładniej przewidzieć rozwój gospodarki. Pod koniec 2019 r. PKB Meksyku spadł o 0,3%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: