Bank Rezerwy Federalnej San Francisco ocenił sytuację w gospodarce

Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco, powiedziała, że ​​sytuacja w gospodarce amerykańskiej pozostaje trudna i ciężko jest przewidzieć tempo jej ożywienia. Fed jest w stanie wspierać ten proces. Mary Daly zwróciła uwagę na wysoką skuteczność środków podjętych wcześniej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. Zgodziła się z opiniami innych członków Komitetu Otwartego Rynku na temat stóp procentowych. Przez długi czas pozostaną one na poziomie bliskim zera. Fed zamierza kontynuować skup obligacji. Przyjęte programy pożyczkowe będą nadal funkcjonować. Jeśli sytuacja w gospodarce amerykańskiej się pogorszy, Rezerwa Federalna USA rozszerzy możliwości już istniejących programów wsparcia. Nowy pakiet środków na razie nie jest rozważany. Mary Daly zapewniła, że ​​Bank Centralny jest gotowy do prowadzenia elastycznej polityki w zależności od tego, jak zmieni się sytuacja w gospodarce kraju. Jednocześnie wyraziła zaniepokojenie, że kolejny pakiet stymulacyjny rządu nie został jeszcze zatwierdzony.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: