Barclays osiągnął zysk za kwartał

Jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii i na świecie, Barclays, zakończył trzeci kwartał zyskiem netto w wysokości 611 mln GBP, podczas gdy w tym samym okresie w 2019 r. zanotował stratę w wysokości 292 mln GBP. Prognoza ekspertów zakładała, że ​​wskaźnik ten będzie znacznie mniejszy – 201 mln GBP. Zysk banku przed opodatkowaniem wyniósł 1,15 mld GBP, w porównaniu z 246 mln GBP rok wcześniej, a także znacznie przewyższył rynkowe szacunki w 507 mln GBP. Odliczenia od potencjalnych strat kredytowych wyniosły 608 mln GBP, podczas gdy eksperci oczekiwali 1 mld GBP. Bank spodziewa się dalszej redukcji tych obciążeń. Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5,2 mld GBP. Ich wielkość spadła o 6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: